Teemu Voutilainen

Ehdokas antaa vaalinäytteensä Puijon kirkossa 24.4. klo 11. 

Teemun vaalisivut 

Teemu Facebookissa

Kuka olet?

Olen siilinjärveläislähtöinen perheenisä, puoliso ja pappi. Työskentelen tällä hetkellä Siilinjärven seurakunnassa hallintokappalaisena. Päätyöni ohella toimin Kuopion tuomiokapitulissa pappisasessorina. Harrastan liikuntaa, äänikirjojen kuuntelua ja asioiden ihmettelyä. KalPan ja kesällä KuPSin otteita aktiivisesti seuraavana olen iloinnut siitä, että otteluihin on voinut mennä taas paikan päälle.

Miksi haluat Puijon seurakunnan kirkkoherraksi?

Tunnen Puijon seurakunnan hyvin työskenneltyäni siellä pappina 2013–2018. Ajattelen, että Puijon seurakunnassa tarvitaan nyt pitkäjänteistä sitoutumista seurakunnan johtamiseen ja kehittämiseen. Seurakunnat ovat isojen muutosten ja haasteidenkin edessä tulevina vuosina. Samalla katseeni on pitkällä tulevaisuudessa, niissä monissa mahdollisuuksissa, joilla mennä eteenpäin. Olen valmis tarjoamaan Puijolla omaa osaamistani tulevien vuosien edessä oleviin haasteisiin.

Minkälaisena näet Puijon seurakunnan tulevaisuuden?

Puijon seurakunnan erityinen vahvuus on nyt ja tulevaisuudessa osaava ja sitoutunut työyhteisö, joka palvelee seurakuntalaisia suurella sydämellä ja haluaa näin varmasti tehdä jatkossakin. Tulevina vuosina on varauduttava siihen, että palkattua työvoimaa on nykyistä vähemmän. Tulevaisuuden seurakuntatyötä ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan yhä enemmän yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Yhteisöllisyyden ja Jumalan kaipuu ei ole vähentynyt, vaikka ne ovatkin muuttaneet muotoaan. Kirkkoherrana tekisin töitä sen eteen, että Puijon seurakunta voitaisiin kokea yhteisöllisenä, turvallisena ja merkityksellisenä yhteisönä.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin esittely hakijasta

1. vaalisija

Teemu Johannes Voutilainen (synt.1981, Siilinjärven seurakunnan I kappalainen) on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa 28.5.2007. Hänet on vihitty papiksi Tampereella 6.1.2008. Voutilainen on suorittanut pastoraalitutkinnon Kuopiossa 12.12.2013 arvosanalla erin-omainen (18,25/20) ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 11.12.2014 arvosanalla hyvä (2+).

Voutilaisella on tosiasiallista työkokemusta papin työstä Kangasalan, Janakkalan, Kuopion Puijon ja Siilinjärven seurakunnista yhteensä noin 13 vuotta 6 kuukautta. Nimikirjaotteen mukaan kokemusta kirkkoherran viran hoidosta ei ole. Voutilainen on toiminut alue- ja hallintokappalaisena 4 vuotta 8 kuukautta. Voutilainen on toiminut Siilinjärven seurakunnan I kappalaisena (hallintokappalainen) 1.9.2018 alkaen. Voutilainen on toiminut tuomiokapitulin pappisasessorina 1.11.2021 alkaen.

Muuta:
Voutilainen on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon (80 op) 20.5.2021. Lisäksi hän on suorittanut seuraavat kurssit: Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus (30 op), Kirkolliset toimitukset (10 op), KIRJO II C/D -johtaminen seurakunnassa (20 op), Syvemmälle messuun erityiskoulutus (15 op), Kuopion tuomiorovastikunnan saarnakurssi (10 op). Voutilainen on toiminut sivutoimisena ryhmänoh-jaajana Itä-Suomen yliopistossa. Hakemuksessaan hän mainitsee useita luottamustehtäviä.

Takaisin Puijon seurakunnan kirkkoherran vaalin pääsivulle

Teemu Voutilainen lähikuvassa.
Teemu Voutilainen