Pääsevätkö vain kristityt taivaaseen?

Entä ne jotka eivät ole kuulleet kristinuskosta? Voiko kristinuskon ulkopuolella pelastua? Turvaudu hyvään Jumalaan, niin pääset taivaaseen. Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut. Näin kristinusko opettaa.

Mutta kaikki eivät ole kuulleet hyvästä Jumalasta eivätkä Herrasta Jeesuksesta. Suurin osa koskaan eläneistä ihmisistä on elänyt kristinuskon vaikutuspiirin ulkopuolella. Läheskään kaikilla ei ole ollut edes mahdollisuutta ottaa kantaa sen sanomaan.

Mikä on heidän asemansa Jumalan suunnitelmissa? Jäävätkö he automaattisesti pelastuksen ulkopuolelle? Vai onko heilläkin mahdollisuus taivaan autuuteen?

Näiden kysymysten pohtiminen kannattaa aloittaa siitä, mitä tiedämme Jumalan pelastussuunnitelmasta.

Raamatun mukaan ihmisten ulkonaisilla asemilla ei ole merkitystä Jumalan edessä. Hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Siksi Jeesus lähetettiin jokaisen pelastajaksi. Hän sovitti kaikkien synnit, niiden jotka elivät ennen häntä ja niiden jotka elivät hänen jälkeensä.

Jumalan pelastustyö ulottuu näkyvää kristikuntaa paljon laajemmalle alueelle. Evankeliumin julistuksen lisäksi Jumalalla on salatut tiet, joita pitkin hän lähestyy luotujaan.

Jokainen ihminen on nimittäin luotu Jumalan kuvaksi. Jumalan kuva on eräänlainen portti tai vastaanotin, jonka kautta Jumala puhuttelee ihmistä. Ihminen voi tunnistaa Luojansa äänen ja vastata siihen myöntävästi.

Näin ihmisen sisimmässä syntyy yhteys ja ystävyys Luojan kanssa. Tätä yhteyttä kutsutaan myös uskoksi. Usko on pohjimmiltaan sanatonta yhteyttä Jumalaan. Se on mahdollista sielläkin, missä kristinuskosta ei tiedetä mitään.

Uskossa ei ole olennaista se, mitä ihminen tietoisesti ymmärtää. Sanatonkin usko voi ottaa vastaan Jumalan koko täyteyden, Isän rakkauden, Pojan sovitustyön ja Pyhän Hengen pyhittävän läsnäolon.

Kaikilla ihmisillä on siis yhtäläinen mahdollisuus taivaan autuuteen riippumatta siitä, milloin tai minne päin maailmaa he ovat sattuneet syntymään. Jumala vetää jokaista omalla tavallaan puoleensa.

Näin kristinusko on aidosti universaali, kaikki ihmiset kattava uskonto. Kristityksi tunnustava ei käännä selkäänsä kenellekään, vaan päinvastoin, hän voi pitää jokaista ihmistä veljenään ja sisarenaan. Jumalan kutsuva rakkaus kun sulkee syliinsä kaikki ihmiset.

Pääsevätkö kaikki sitten taivaaseen? Sitä kristikunta ei tiedä. Sielujen saatto on vielä kesken emmekä tiedä, onnistuuko Jumala lopulta voittamaan jokaisen sielun puolelleen. Mutta toki toivomme ja rukoilemme sitä.

-Kari Kuula, teologian tohtori