Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Piispainkokous 25.1.2016-3039_S.jpg

Piispa Jolkkonen piispainkokouksessa: ”Maakuntien kehittäminen tärkeää”

30.8.2016 13.12

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen nosti avajaispuheessaan esille paikallisen kulttuurin arvostamisen ja koko Suomen kehittämisen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous on kokoontunut syyskauden ensimmäiseen kokoukseen Kuopion hiippakuntaan, Joensuuhun, 30.–31.8.2016.

Piispainkokouksen syysistunto järjestetään tavallisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Nyt järjestämisvuorossa on Kuopion hiippakunta.

Toivottaessaan kokouksen tervetulleeksi Joensuuhun Kuopion piispa Jari Jolkkonen muistutti paikallisten kulttuurien arvostamisen ja koko Suomen kehittämisen tarpeesta.

- Eri alueiden omaleimaisuutta ja elinvoimaa voidaan edistää, jos tahdotaan. On tärkeää, että valtiovalta kantaa oman vastuunsa Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämiseksi, Jolkkonen korosti.

- Arvelen, että marssiessaan maakuntaan piispainkokous on omalta osaltaan halunnut antaa viestin: koko Suomi on tärkeä ja kirkko tahtoo tukea ja olla läsnä myös niin sanottujen syrjäseudun ihmisten elämässä.

"Luterilaisuudesta rohkeutta rakentaa hyvää yhteiskuntaa"

Jolkkonen kävi puheessaan läpi myös luterilaista armonkäsitystä. Pian 500 vuotta sitten alkunsa saanut luterilaisuus asetti kaiken ajattelun ja elämän keskukseksi uskon kolmiyhteiseen Jumalaan. Tämä usko antoi rohkeuden seurata Kristusta, harjoittaa hyveitä, taistella itsessä olevaa syntiä vastaan ja rakentaa hyvää yhteiskuntaa.

- Niinpä luterilaiset järjestivät diakoniaa ja pitivät huolta köyhistä ja sairaista. Kouluja perustettiin lapsille ja yliopistoja kehitettiin. Tänäkin päivänä luterilaisuus arvostaa diakoniaa, kasvatusta ja tieteiden vaalimista.

- Toivon, että pian käynnistyvä reformaation merkkivuosi antaa meille mahdollisuuden pohtia syvällisemmin, mitä Jumalan armo on, mihin se meidät vapauttaa ja mihin se meitä kutsuu ja haastaa, Jolkkonen sanoi.

Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun reformaattori Martti Luther julkaisi kirkkoa ja yhteiskuntaa uudistaneet teesinsä.

Piispainkokouksen avauspuhe on kokonaisuudessaan luettavissa Kuopion hiippakunnanLinkki avautuu uudessa välilehdessä sivuilla.

Asialistalla kirkon avioliitto-oppia koskeva selonteko ja ekumeeniset kysymykset

Kaksipäiväisen piispainkokouksen aikana piispat pohtivat muun muassa toisten kirkkojen pappien saarnaoikeutta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa sekä toisten kirkkojen jäsenten osallistumista ehtoolliselle. Kummankin osalta kirkkojärjestystä ehdotetaan muutettavaksi niin, että ekumeeninen kanssakäyminen helpottuisi.

Piispainkokous käsittelee Joensuussa myös kirkolliskokouksen pyytämää ja työryhmän valmistelemaa selontekoa kirkon voimassa olevasta avioliitto-opista. Selonteossa tarkastellaan, millainen on kristillinen käsitys kaikkien ihmisten yhteisestä ihmisarvosta, millainen on luterilainen avioliitto-opetus sekä millaisia ovat evankelis-luterilaisen papin oikeudet ja velvollisuudet avioliittolain muuttuessa 1.3.2017.

Kokouksen listalla on myös kirkkolainsäädännön uudistamista koskeva lausunto, jonka Kirkkohallitus on pyytänyt esityksestään kirkolliskokoukselle.