Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Riistaveden seurakuntatalosta ollaan luopumassa

Järvi-Kuopion seurakunnan toiminnot on siirretty Riistaveden seurakuntatalolta Riistaveden Vanhaan pappilaan syksyllä 2022. Seurakuntatalon ylläpitokustannukset ovat tällä hetkellä noin 25 000–30 000 euroa vuodessa. Seurakuntatalo kannattaa myydä. 

Riistaveden seurakuntatalo

Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt 25.10.2022 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille 2022–2032. Kiinteistöstrategiassa seurakuntayhtymän kiinteistöt on luokiteltu säilytettäviin, kehitettäviin ja luovutettaviin. Riistaveden seurakuntatalo kuuluu strategiassa luovutettaviin kiinteistöihin. 


Kirkkojärjestyksen mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee rakennusta, jota käytetään seurakunnan toiminnassa. 


Riistaveden seurakuntatalon myynnistä pyydetään Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto. 

18.9.2023 16.41