Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Kiinteistöhallintoon 100 000 euron lisämääräraha

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 25.10.2016 kokouksessaan, että vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosaan myönnetään 100 000 euron lisämääräraha vahingonkorvauksen maksamiseen Tullinportinkadun vuokrasopimuksen purkamisesta.

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 13.6.2016, että seurakuntayhtymä luopuu Tulliportinkatu 25 tilojen vuokraamisesta. Tähän vaikutti myös se, että NNKY oli ilmoittanut, etteivät ko. tilat enää kiinnosta yhdistystä. Kirkkoneuvosto päätti lisäksi, että Trevian Asset Managementin kanssa jatketaan neuvotteluja vuokrasopimuksen purkamisesta

Vuokrasopimuksen purkamisesta on tämän jälkeen neuvoteltu. Neuvotteluissa on ollut mukana seurakuntayhtymän palkkaama asianajaja. Myös yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat osallistuneet neuvotteluihin.

Seurakuntayhtymän edustajien yksimielinen linjaus on ollut, että seurakuntayhtymän kannalta toimivin vaihtoehto on vuokrasopimuksen purkaminen. Vuokranantaja on valmis purkamaan määräaikaisen, vuoden 2020 toukokuussa päättyvän, vuokrasopimuksen 100.000 euron korvausta vastaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 29.8.2016. Kirkkoneuvosto päätti, että Tulliportinkatu 25 koskeva vuokrasopimus puretaan ja vuokranantajalle maksetaan 100.000 euron korvaus ja että vuokrasopimuksen purkamisesta tehdään erillinen sopimus, jossa kumpikin osapuoli sitoutuu olemaan esittämättä muita vaatimuksia.

Yhteinen kirkkoneuvosto esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosaan myönnetään kohtaan 1005010501 Kiinteistöhallinto, 100 000 euron lisämääräraha vahingonkorvauksen maksamiseen. Vastaavasti vuoden 2016 talousarvion investointiosaan Diakoniakeskuksen ja NNKY:n tilojen hankintaan varattu 120.000 euron määräraha jää käyttämättä.

 

25.10.2016 18.57