Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Kuopion ev.lut. kirkot ovat käytössä rukoustilaisuuteen siviiliavioliiton solmineille

Kirkossa on tilaa erilaisille perheille, yksineläville, eronneille sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville. Kristuksessa kaikki ovat yhdenvertaisia.
kuvassa kaksi sormusta

 

Erilaisten vähemmistöjen poissulkeminen on vastoin lähimmäisenrakkauden periaatetta. Moniarvoisessa yhteiskunnassa elää rinnakkain erilaisia vakaumuksia. Ne synnyttävät mielipide-eroja, mutta niiden kanssa on kyettävä elämään. Toisen näkemyksiä on kunnioitettava.

Samaa sukupuolta olevat parit ovat tervetulleita kaikkeen kirkon toimintaan. Kirkossa tulee kohdella kaikkia yhtäläisellä kunnioituksella.

Kirkolla on edelleen oikeus päättää itse vihkimiskäytännöistään. Sukupuolineutraalia avioliittolakia koskevassa lakimuutoksessa tätä kirkolle kuuluvaa autonomiaa ei muutettu. 1.3.2017 voimaan astuva laki ei myöskään luo papeille velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia henkilöitä avioliittoon.

Kirkon voimassa olevaa ohjeistus on, että 1.3.2017 jälkeen samaa sukupuolta oleville aviopareille voidaan kirkon säädösten mukaan toteuttaa yhteinen rukous siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja puolesta. Se voidaan järjestää yhdessä sovitussa paikassa kuten kirkossa. Kaikki Kuopion evl.lut. seurakuntien kirkot ovat käytössä näihin tilaisuuksiin.  

Seurakuntien toiminnassa periaatteena on, että samaa sukupuolta olevien avioliitto rinnastuu muihin siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin. Samaa sukupuolta olevia pareja tulee kohdella perheinä. Seurakuntien tiloja vuokrataan juhliin.

Avioliiton esteiden tutkinta toimitetaan normaalisti keskusrekisterissä ja avioliiton puolesta rukoillaan pyydettäessä päiväjumalanpalveluksessa.

 

 

13.12.2016 11.38