Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Kirkon mediasäätiön tukemista jatketaan

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kuopion evl.lut. seurakuntayhtymä jatkaa yhtenä perustajajäsenenä Kirkon mediasäätiön tukemista myös seuraavalla kolmivuotiskaudella 2017 – 2019. Seurakuntayhtymän rahoitusosuus on noin 15 400 euroa/vuosi. Seurakuntayhtymän edustajaksi hallintoneuvostoon ehdotetaan nimitettäväksi toimittaja, teologian tohtori Pekka Niiranen.

kuvassa Pekka Niiranen

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti 14.12.2004, että Kuopion seurakuntayhtymä osallistuu yhdessä kirkkohallituksen ja 23 muun seurakunnan kanssa Kirkon mediasäätiön perustamiseen. Samalla kirkkovaltuusto hyväksyi säätiön säädekirjan ja säätiön säännöt.

Kirkkovaltuusto nimesi Kuopion seurakuntayhtymän edustajaksi mediasäätiön valtuuskuntaan toimittaja, teologian tohtori Pekka Niirasen.                                           

Säätiö toteaa, että Suomen ev.lut. kirkko ja sen seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat säätiön myötä saaneet arvostetun roolin erilaisten ohjelmahankkeiden rahoittajana Suomessa.

Monipuolista ohjelmatuotantoa

Pääosa toteutuneista hankkeista on ollut erilaisia tv-dokumenttiohjelmia. Televisiossa on tähän mennessä esitetty jo 64 eri ohjelmaa. Katsojia näillä ohjelmilla on ollut parhaimmillaan yli 800 000. Teatterilevityksessä on ollut seitsemän pitkää elokuvaa ja dokumenttia.

Lisäksi säätiön tuella on valmistunut useita radio-ohjelmia sekä nuorille että lapsille suunnattuja verkkosivustoja, yksi uskonnollisia ohjelmia käsittelevä väitöskirja sekä osallistuttu viisivuotiseen Tampereen yliopiston mediakasvatuksen lahjoitusprofessuuriprojektiin ja sen ohjausryhmään yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa.

Euroopassa kiinnostusta toimintamalliin

Kokonaisuutena voidaan todeta, että suuri osa tuetuista hankkeista ei olisi valmistunut ilman kirkon tukea. Merkittävää on myös ollut, että ohjelmantekijät ovat säätiön toiminnan kautta uskaltaneet tarttua entistä laajemmin uskontoa ja elämänkatsomusta käsitteleviin teemoihin.

Tämä seurakuntien ja kirkon uudenlainen yhteistyömalli ja rooli ohjelmien lisäämiseksi on saanut huomiota myös koko Euroopan tasolla ja Ruotsin ja Tanskan kirkot ovat olleet kiinnostuneita toimintamallin soveltamisesta.

 

6.2.2017 17.11