Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Talousarvioesityksessä alijäämäinen tulos

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2018 talousarvioehdotusta sekä vuosien 2019 -2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Niistä pyydetään seuraavaksi seurakuntaneuvostojen ja yhteisten johtokuntien lausunnot.

kuvassa Kuopion ev.lut. seurakuntien logo

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan.

Talousarvion kehys on laadittu niin, että jokainen toimintayksikkö on joutunut karsimaan alkuperäistä toimintakatettaan 3 prosenttia. Talousarvioehdotus on laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa.

Vuoden 2018 talousarvion toimintamenojen loppusumma on 23.470.451 euroa, mikä on 1 335.004 euroa eli 5,4 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän vuonna 2018 yhteensä 5.207.251 euroa, mikä on 862.736 euroa eli 19,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.

Kirkollisverotuloja on vuonna 2018 arvioitu kertyvän yhteensä 19.213.400 euroa ja valtion rahoitusosuutta 2.401.910 euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Kirkollisverokertymän on arvioitu pienenevän vuonna 2017 3,8 prosentilla vuoden 2016 tasosta ja 0,5 prosentilla vuonna 2018 vuoden 2017 tasosta.

Poistojen ja satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa 539.755 euron alijäämää.

Vuoden 2018 talousarvion investointiosan loppusumma on 1.756.000 euroa. Koko suunnittelukauden 2018 – 2020 investointimenojen loppusumma on 9,6 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosien 2018 – 2024 investointitarpeiksi on arvioitu tässä vaiheessa 26,9 miljoonaa euroa.

Näin mittavien investointien toteuttaminen edellyttää varsin radikaalia toimintakulujen leikkaamista tai luopumista investointien toteuttamisesta. Tarvittavien menoleikkausten aikaansaamiseksi yhteinen kirkkovaltuusto on asettanut toimintayksiköille säästötavoitteet.

 

23.10.2017 19.21