Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Lähetysseuran vuosikokous Kuopiossa

Puijon kirkkoherra, lääninrovasti Jaana Marjanen valittiin jatkamaan Lähetysseuran hallituksessa.

IhmisenLapsi_JaanaMarjanen_THUMB.jpg

Suomen Lähetysseuran vuosikokous kokoontui Kuopiossa Lähetysjuhlien yhteydessä lauantaina 26.5.2018.

Suomen Lähetysseuran hallitus 2018–2019

Suomen Lähetysseuran hallitukseen kuuluu 12 vuosikokouksen valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain neljä jäsentä on erovuorossa. 

Vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti hallitukseen valittiin:

lähetystyön koordinaattori Ulla Mäkinen (Oulun hiippakunta, 330 ääntä)
lääninrovasti Jaana Marjanen (Kuopion hiippakunta, 322)
projektiostaja, insinööri Simo Suutari (Mikkelin hiippakunta, 309)
TL, rehtori Jukka Hautala (Oulun hiippakunta, 301)

Hallituksessa jatkavat:

ohjelmapäällikkö Heidi Juslin-Sandin (Porvoon hiippakunta)
kirkkoherra Juhana Markkula (Turun arkkihiippakunta)
talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Lapuan hiippakunta)
kirkkoherra Jukka Pakarinen (Helsingin hiippakunta)
kirjailija Anna-Mari Kaskinen (Espoon hiippakunta)
vs. kirkkoherra Jussi Peräaho (Lapuan hiippakunta)
toimistopäällikkö Lea Purhonen (Helsingin hiippakunta)
piispa Matti Repo (Tampereen hiippakunta), hallituksen puheenjohtaja

Maailman muutos tarvitsee kokonaisvaltaista lähetystä.

Hallituksen puheenjohtaja, piispa Matti Repo näki kokouksen syventävän näkemystä lähetyksestä kokonaisvaltaisena ja läpikotaisena; se sisältää sekä hengellisen että aineellisen muutoksen.

”Englanniksi käytetty sana transformaatio kuvaa uudeksi tulemista siten, että se, mikä on, pysyy sinä minä se on, mutta kuitenkin jalostuu jotain parempaa ja ylevämpää tarkoitusta varten”, kuvaili piispa Repo.

Piispa Repo kuvasi Hengen johtamaa muutosta, joka tapahtuu ihmisissä ja heidän yhteisöissään niin, että asiat ja olosuhteet alkavat kauttaaltaan saada toisen hahmon:

”Köyhät alkavat kuulla ilosanoman ja päästä osallisiksi Jumalan hyvistä lahjoista, sokeat alkavat saada näkönsä, vangitut päästä vapauteen ja sorretut nousta ihmisarvoiseen elämään, oikeus ja hyvyys alkavat vallita.”

Lähetysseuran työ vaikuttaa pitkäjänteisesti

Piispa Repo esitteli toimintakertomuksen vuosikokoukselle. Toimintavuosi 2017 käynnisti uuden kuusivuotisen strategiakauden. Strategia sisältää neljä toivon teemaa:

·        Todistamme Jumalan rajoja ylittävästä rakkaudesta

·        Puolustamme syrjittyjen ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia

·        Muutamme maailmaa oikeudenmukaisemmaksi

·        Rakennamme rauhan ja sovinnon edellytyksiä

Piispa Repo nosti esiin erityisesti omankielisen työn tärkeyden.

Lähetyseuran talous kunnossa

Suomen Lähetysseuran tulot olivat viime vuonna yhteensä 30,3 miljoonaa euroa. Menot olivat 27,5 miljoonaa euroa, josta ulkomaiseen työhön käytettiin 18,8 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli 214.

Tulos on syntynyt varallisuuden suunnitelluista realisoinneista. Tulokset ja pääomat mahdollistavat pitkäjänteisen työn.

Seurakuntien kautta tuleva varainhankinta on suurin yksittäinen tekijä. Toiminnanjohtaja Rolf Steffansson kiitti suomalaisia lähetystyön ystäviä, jotka ovat historian aikana olleet mukana tukemassa Suomen Lähetysseuran työtä.

Rolf Steffansson totesi, että vuonna 2019 Lähetysseura vahvistaa entistä enemmän avointa ja vieraanvaraista seurakuntaelämää. Tämä tapahtuu tukemalla kirkkojen teologista koulutusta ja kristillistä kasvatusta, vahvistamalla lasten oikeuksia ja kehittämällä kirkkojen omaehtoisuutta.

”Kotimaantyössä tarjoamme seurakunnille tukea uusien luottamushenkilöiden perehdyttämiseen ja koulutusta kokonaisvaltaiseen lähetystyöhön. Tuemme seurakuntalaisten missionaarista identiteettiä ja seurakuntalaisten jäsenyyttä koulutusten ja muun toiminnan avulla.

Vuonna 2019 juhlitaan Lähetysseuran 160-vuotissyntymäpäivää eri puolilla Suomea. Lähetysjuhlat järjestetään Jyväskylässä yhdessä Kirkkopäivien kanssa.

 

26.5.2018 17.34