Uutisia Kuopion seurakunnista

 

Uutislistaukseen

Kuvassa Puijon kirkko

Puijon kirkko peruskorjataan

3.9.2018 18.25

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti 3.9. kokouksessaan ryhtyä valmistelemaan Puijon kirkkorakennuksen peruskorjausta.

 

 

Puijon kirkko on rakennettu vuonna 1977. Rakennuksen runko on betonia ja julkisivut tiiltä.  LVISA-tekniikka on kunnoltaan sellainen, että peruskorjaus on tehtävä lähivuosina.             

Vuodelle 2018 on varattu 50.000 euron määräraha hankkeen suunnitteluun. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu vuosien 2019 – 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmassa noin 3,2 milj. euroa.

Kustannusarvio ylittää toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2019 - 2020 esitetyn arvion noin 200.000 eurolla. Kiinteistötoimessa tehdyn alustavan investointisuunnitelman mukaan näyttäisi siltä, että vuosille 2019 - 2029 arvioitujen investointien kokonaismäärä olisi 43,2 milj. €.

Seurakuntayhtymän talous ei kestä jatkossa näin mittavaa investointien määrää. Lisäksi verotulojen arvioidaan kääntyvän laskuun lähivuosina. Kaavakehityshankkeiden myötä on mahdollista saada tonttien rakennusoikeutta lisäämällä tontin arvoa nostettua ja näitä kohteita tulisi seurakuntayhtymän voida hyödyntää tulevaisuudessa.  Mahdollisella arvonnousulla voidaan osittain myös rahoittaa uusia kustannustehokkaita toimitiloja, joko samalle tontille tai muille painopistealueille yhtymän alueella.

Yhteiselle kirkkoneuvostolle on esitetty kolme erilaista vaihtoehtoa. Puijon seurakuntaneuvosto puoltaa lausunnossaan vaihtoehtoa yksi, jossa toteutetaan kerralla koko hanke. Kustannusarvio on 3.387.314 euroa.

Vaihtoehdossa kolme kirkkorakennus peruskorjattaisiin kokonaan ja nuorisotalo jätettäisiin ennalleen lukuunottamatta välttämättömiä ylläpitokorjauksia.

Hallintojohtaja esitti yhteiselle kirkkoneuvostolle vaihtoehtoa kaksi, jonka yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 3.9. kokouksessaan. Tässä vaihtoehdossa kirkkorakennus peruskorjataan kokonaisuudessaan. Lisäksi aloitetaan neuvottelu Kuopion kaupungin kanssa kaavamuutoksesta, jolla haettaisiin tontille lisää rakennusoikeutta. Kustannusarvio on tässä vaiheessa kirkkorakennuksen osalta noin 2.057.000 €. Mikäli kaavamuutos ei toteudu tai siitä saatava hyöty ei osoittaudu järkeväksi, toteutetaan nuorisotalon peruskorjaus mahdollisimman pian.