Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

kuvassa Timo Korhonen

Hallintojohtaja Timo Korhonen eläkkeelle

25.9.2018 14.51

Kuopion ev. lut seurakuntayhtymä jää hyvässä kunnossa seuraajille, kun 33 vuotta seurakuntayhtymän johdossa ollut hallintojohtaja Timo Korhonen jää syyskuun lopussa eläkkeelle.

 Hallintotieteen maisteri, seurakuntaneuvos Timo Korhonen aloitti työnsä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän talousjohtajana vuonna 1985.  Aiemmin hän oli toiminut notaarina Kymen lääninhallituksessa, talousjohtajana keskisuuressa Nokian seurakunnassa ja apulaistalousjohtajana suuressa Tampereen seurakuntayhtymässä.

”1980-luvun nousukausi tuntui seurakunnissa kuten muussakin kansantaloudessa: rakennettiin paljon, perustettiin uusia virkoja, uskottiin tulevaisuuteen ja organisaatio laajeni vauhdilla. Kuopion kaupunki kasvoi, ja sitä tietä kasvoivat seurakuntalaisten määrä ja verotulot”, kertoo Korhonen.

Verotettavan tulon kasvu on pitänyt Kuopion seurakuntien talouden tasapainossa, mutta trendi on huolestuttava. Mikään ei nimittäin osoita suunnan voivan olennaisesti muuttua. Korhonen ei usko jäsenmäärän äkkipudotuksiin, mutta hiljaiseen hiipumiseen on varauduttava.

”Valtakunnallisesti tarkasteltuna asiat ovat kuitenkin Kuopiossa todella hyvin. Kuopion seurakuntayhtymä on onnistunut tasapainottamaan taloutta pitkällä tähtäimellä. Vaikka yhtymä on nyt hyvässä kunnossa, jatkossakin pitää olla valppaana.” painottaa Korhonen.

Tasavallan presidentti myönsi Timo Korhoselle seurakuntaneuvoksen arvon vuonna 2007.