Uutisia Kuopion seurakunnista

 

Uutislistaukseen

kuvassa Kuopion seurakuntien logo

Vuoden 2018 tilinpäätös vahvistettiin

4.6.2019 19.32

Kuopion ev.lut.seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti 4.6. kokouksessaan vuoden 2018 tilinpäätöksen. Päättyneen tilikauden tulos oli 811.039 euroa alijäämäinen.

Vuoden 2018 tuloksessa on merkittävää kirkollisverotulojen voimakas pieneneminen. Kirkosta eroamisen jatkuessa on odotettavissa, että verotulot kääntyvät pysyvään laskuun. Seurakuntayhtymässä on avoimesti etsittävä keinoja, joilla tulevaan kehitykseen sopeudutaan.

Toimintakertomukseen sisältyvä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi hyväksyttiin.

Vuoden 2018 toimintatuotot olivat 5.084.733 euroa, mikä on 4,8% ja 234.766 euroa enemmän kuin vuonna 2017. Eniten kasvoivat muut toimintatuotot, 114.619 eurosta 373.184 euroon, eli 285.565 euroa. Tämän ryhmän tuotot koostuvat pääasiassa pysyvien vastaavien myyntituotoista.

Toimintakulut olivat vuonna 2018 23.887.151 euroa, kun ne vuonna 2017 olivat 23.227.147 euroa. Toimintakulut kasvoivat vuodesta 2017 660.004 euroa. Henkilöstökulut laskivat 13.427.357 eurosta 13.023.537 euroon, yhteensä 404.001 euroa.

Muut toimintakulut kasvoivat 1.374.170,25 eurolla 497.960 eurosta 1.872.130 euroon. Pääosin kasvu johtuu NNKY:lle maksetusta sopimuksen päättämiskorvauksesta, josta on päätetty yhteisessä kirkkoneuvostossa 16.4.2018 ja yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.6.2018.

Verotulot ja valtionrahoitusosuus laskivat yhteensä 646.407 euroa. Verotulot laskivat 22.488.461 eurosta 21.842.054 euroon eli 3,3 % ja 661.723 euroa, kun taas valtionrahoitusosuus pysyi lähes ennallaan.

Vuosikate vuonna 2018 oli 1.095.650 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 2.750,637 euroa. Päättyneen tilikauden tulos oli 811.039 euroa alijäämäinen ja edellisen tilikauden tulos oli 876.911 euroa ylijäämäinen.

Ilman NNKY:lle maksettavaa korvausta vuosikate olisi ollut 2.395.650 euroa ja tilikauden tulos olisi ollut 488.961 euroa ylijäämäinen.