Uutisia Kuopion seurakunnista

 

Uutislistaukseen

kuvassa Vanhan Pappilan sisätila

Tuomiokirkkoseurakunnan toimitiloiksi kolme vaihtoehtoa

11.6.2019 19.54

Kuopion seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 11.6. kokouksessaan ottaa jatkovalmisteluun tuomiokirkkoseurakunnan toimitiloiksi kolme vaihtoehtoa.

Vaihtoehto 1

Kiinteistö Oy Kuopion Maakuntatalo, joka sijaitsee osoitteessa Piispankatu 12. Tilat sijoittuisivat ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen. Kolmas kerros jäisi rakennusliikkeen omistukseen.

Taloon voisi sijoittua myös hallinnollisia tiloja. Kolmannen kerroksen ostolla tilojen käytettävyys paranisi huomattavasti.

Rakennusliike Salminen Oy on tehnyt tiloista ja rakentamisesta tarjouk-sen, jonka hinta on 3.780.000,00 €. Tilojen kokonaispinta-ala olisi noin 736 m2.

 Vaihtoehto 2

Vanha Pappila osoitteessa Kuninkaankatu 12 ja tontille rakennettava uudisrakennus. Vanha Pappila peruskorjattaisiin toimistokäyttöön Museoviraston valvonnassa. Lisäksi tontille rakennettaisiin uudisrakennus, johon sijoittuisivat tuomiokirkkoseurakunnan kokoontumistilat. Uudisrakennuksen pinta-ala olisi noin 457 brm2. Uudisrakentamiseen kaavoittaja suhtautuu myönteisesti. Hanke edellyttää kaavamuutosta ja kaavahankkeeseen on varattava noin 3-4 vuotta. Museovirasto on tietoinen hankkeesta ja heidän kanssaan on käyty alustavia keskusteluja. Rakennuksen tulee olla puurakenteinen. Swego Oy:n kanssa on tehty yhteistyössä tavoitehintalaskelmat. Vanhan Pappilan peruskorjauksen hinta on 1.527.000,00 € ja uudisrakennuksen hinta on 2.359.000,00 €, eli yhteensä 3.886.000,00 €.

Vaihtoehto 3

Vanha Pappila, joka peruskorjattaisiin niin kuin vaihtoehdossa kaksi. Tuomiokirkkoseurakunnan kokoontumistilat sijoittuisivat tuomiokirkon läheisyyteen Kuninkaankadun ja Kauppakadun kulmaan rakennettavaan Kryptaan. Kryptan pinta-ala olisi noin 603 brm2. Kryptan rakentamisesta on keskusteltu kaavoittajan kanssa ja he suhtautuvat asiaan myönteisesti, mutta hanke vaatii kaavamuutoksen, jossa menee aikaa 3 - 4 vuotta. Museovirasto suhtautuu hankkeeseen myönteisesti. Swego Oy:n kanssa on tehty yhteistyössä tavoitehintalaskelmat. Vanhan Pappilan peruskorjauksen hinta on 1.527.000,00 € ja Kryptan hinta on 4.653 000,00 €. Yhteensä vaihtoehdon 3 hinta on  6.180.000,00 €.