Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

krematorion piha-aluetta

Krematoriohankkeen urakoitsijoiden valinta

30.11.2020 18.00

Krematoriohankkeen urakoitsijoiden valinta etenee. Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän investointiohjelmassa on vuosille 2020-2021 varattu uuden krematorion rakentamiseen 3.900.000 euron määräraha. 

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 30.11. kokouksessaan, että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään urakoitsijoiksi seuraavia: rakennusurakoitsijaksi Rakennustyö Salminen Oy, LVIJ-urakoitsijaksi Kuopion Putkiapu Oy, sähköurakoitsijaksi hyväksytään Kolmen Sähkö Oy, rakennusautomaatiourakoitsijaksi hyväksytään Fidelix Oy. 

Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Hankkeesta järjestettiin tarjouskilpailu kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintamenettelynä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti seitsemän rakennusliikettä. 
LVIJ-urakasta tarjouksen jätti yhdeksän urakoitsijaa ja sähköurakasta tarjouksen jätti viisi urakoitsijaa. Rakennusautomaatiourakasta tarjouksen jätti kolme urakoitsijaa.

Urakoiden yhteenlaskettu summa on 2 776 322,80 €. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 30.3.2020 krematorion uudisrakennuksen rakentamisesta.             

Kokonaisuudessa hankkeeseen on budjetoitu seuraavasti: vuonna 2018 suunnitteluun ja rakennuttamiseen 70 000 €, vuonna 2019 suunnitteluun ja rakennuttamiseen 135 000 €, vuosille 2020 - 2021 rakentamiseen ja rakennuttamiseen 3 900 000 €. Yhteensä hankkeelle on varattu 4 105 000 €. Lisätöille ja rakennuttajan hankintoihin on varattu 301 957,20 €.