Pitkärannan seurakunta

Pitkärannan kaupunki sijaitsee Laatokan koillisrannalla Karjalan tasavallassa Venäjällä.

Vuoteen 1944 saakka alue kuului Suomeen osana Impilahden pitäjää. Pitkärannan ja Kuopion yhteistyö alkoi 1990-luvun alkupuolella, kun Pitkärannan ja Kuopion kaupungeista tuli ystävyyskaupunkeja ja niiden luterilaisista seurakunnista ystävyysseurakuntia.

Seurakunnan historiaa

Suomen aikana Pitkäranta kuului Impilahden luterilaiseen seurakuntaan omana rukoushuonekuntanaan. Sodan jälkeen seurakunnallinen toiminta hiljeni vuosikymmeniksi.

Ensimmäiset kaksi luterilaista seurakuntaa perustettiin Neuvostoliittoon 1970-luvulla, mutta vasta perestroikan alkaminen 1980-luvulla mahdollisti laajemman kirkollisen työn ja useampien seurakuntien perustamisen.

Pitkärantaan omaa seurakuntaa ei vielä tuossa vaiheessa perustettu, vaan jumalanpalveluksiin kuljettiin muualle, mm. Petroskoihin.

Kun välimatkat olivat kuitenkin varsin pitkät, alkoi myös Pitkärannan luterilaisten keskuudessa elää haave oman seurakunnan perustamisesta.

Pitkäranta rekisteröityi itsenäiseksi seurakunnaksi ensimmäistä kertaa historiansa aikana 4.11.1991. Siitä tuli tuolloin yksi Eestin evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnista, kuten muistakin Karjalan luterilaisista seurakunnista, mutta heti seuraavan vuoden alussa Inkerin evankelis-luterilainen kirkko Venäjällä rekisteröityi omaksi kirkkokunnakseen.

Pitkärannan seurakuntalaisia uuden kellotapulin ja kirkon edessä tapulin käyttöönottojuhlassa.
Pitkärannan seurakuntaa uuden kellotapulin käyttöönottojuhlassa.
Pitkärannan entinen musiikkikoulu talvella lumen keskellä.
Pitkärannan entinen musiikkikoulu.

Kirkko tuli kaupunkiin

Pitkärannan seurakunta toimi ensimmäiset toimintavuotensa Lenininkadulla sijaitsevassa entisessä musiikkikoulun rakennuksessa (kuvassa). Kesäkuussa 1997 laskettiin oman kirkon perustukset.

Kirkon oli suunnitellut insinööri Matti Immonen Kuopiosta ja rakennusmestarina toimi Pauli Niskanen Kuopion seurakuntayhtymästä. Avustuksia kirkon rakentamiseen ja myös rakentamisapua saatiin mm. Kuopion ev.lut. seurakunnilta.

Kirkon vihki seurakunnan käyttöön Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi helmikuun 22. päivänä 1998.

Hirsirakenteisessa kirkossa 150 istumapaikkaa

Pitkärannan hirsirakenteisessa kirkossa on noin 150 istumapaikkaa, ja kirkko pitää sisällään varsinaisen kirkkosalin lisäksi seurakunta-/ruokasalin ja vahtimestarin asunnon.

Kirkon kanssa samaan aikaan rakennettiin kirkon päätyyn kevytrakenteinen kellotapuli. Kirkonkellon seurakunta sai lahjoituksena Kaavilta. Ensimmäinen kellotapuli palveli seurakuntaa lähes 15 vuoden ajan, mutta lahosi sitten ja seurakunta oli ilman kellonsoittoa parin vuoden ajan.

Uusi kellotapuli rakennettiin Kuopion seurakuntien avustuksella 2014. Kellotapulin on suunnitellut Insinööritoimisto Matti Immonen Oy Kuopiosta.

Seurakunta tänään

Pitkärannan seurakunnan kirkkoherrana palveli pitkään Juho Kajava. Hänen jäätyään eläkkeelle seurakunnan kirkkoherrana on tällä hetkellä Oleg Menaker.

Seurakunnassa on jäseniä reilut 60, valtaosa vanhuksia, mutta myös lapsia ja nuoria. Sen sijaan keski-ikäistä väestöä on hyvin vähän. Juho Kajavan mukaan tämä on seurausta siitä, että keski-ikäinen väestö on kasvanut ateismin ilmapiirissä.

Seurakunnan tulevaisuus niin Pitkärannassa kuin Kuopiossa riippuu lapsista ja nuorista, siitä, miten he seurakuntaan ja yhteiseen uskoon kiinnittyvät.

Ota yhteyttä

hallintojohtaja
Yhtymän johto
Museokatu 4
70100 Kuopio