Aluevastuuryhmä Juankoskella

Alueseurakunnan vastuuryhmä suunnittelee ja toteuttaa alueseurakunnan toimintaa yhdessä alueen työntekijöiden kanssa. Vastuuryhmä valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Juankosken vastuuryhmä vuosina 2019-2022: Juho Antikainen, Niilo Hartikainen, Marjukka Heinänen, Ihantola Raili, Marja-Sisko Pihl ja Erika Suominen. Viimeksi mainittu Erika menehtyi yllättäen 2.7.2021.  Hänen tilalleen on valittu Martti Rantakylä.

Juankosken alueseurakunnan perustehtävä

Juankosken alueseurakunta kuuntelee alueen ihmisiä toiminnan suunnittelussa ja ottaa huomioon erilaiset ihmiset. Tarjoamme turvaa ja pysyvyyttä ja olemme luotettava toimija alueen muutosten keskellä. Pyrimme vastaamaan alueen ihmisten toivon kaipuuseen ja armon ikävään.

Painopisteet

  • Kohtaamme ihmiset heidän arjessaan ja juhlassa. Olemme rinnalla kulkijoita etenkin ihmisten suruissa ja kivuissa.
  • Tuemme alueen ihmisiä erilaisten muutosten keskellä.
  • Panostamme laadukkaaseen ja monipuoliseen jumalanpalveluselämään.
  • Toiminnassa otetaan huomioon alueen kulttuurihistorialliset erityispiirteet.
Näytelmän esittäjät Juankosken Ylösnousemuksen kirkossa.

Ota yhteyttä

Seurakuntapastori
Järvi-Kuopion seurakunta Juankoski Muuruvesi
Paasikoskentie 1
73500 Juankoski

Alueena: Muuruvesi ja Juankoski.