Ympäristöasiat

Olemme saaneet Jumalalta lahjaksi ainutlaatuisen elinympäristön. Tehtävämme on huolehtia ja nauttia siitä. Toimimme luomakunnan eheyden varjelemiseksi, monimuotoisuuden suojelemiseksi ja kestävän elämäntavan puolesta sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Suuret ympäristöhaasteet ovat edessämme suurempina kuin koskaan aiemmin. Siksi teemme aktiivista ympäristötyötä juuri nyt. 

Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoite on hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä, ja me Kuopion ev.lut seurakuntayhtymässä liitymme tähän tavoitteeseen. Vuosina 2023–2028 teemme suunnitelmallista ympäristötyötä, kehitämme jätehuoltoa ja vähennämme liikenteen aiheuttamia päästöjä. Ympäristövalinnat läpäisevät kaiken toimintamme ja näkyvät niin ympäristökasvatuksena kuin jätehuollossa, keittiöissä, energia- ja liikenneratkaisuissa sekä kiinteistöjen, hautausmaiden ja metsien hoidossa. Otamme ympäristöseikat huomioon myös hankinnoissa. Tavoitteenamme on myös vähentää sähkön, lämmön ja veden kulutusta. Syksyllä 2022 osallistumme myös valtionhallinnon Astetta alemmas -säästökampanjaan mm. vähentämällä lämmitystä toimitiloissamme.  

Seurakuntalaisille ympäristötyö näkyy hyvin eri tavoin: mm. ympäristöteemaisina tapahtumina ja sisältöinä esimerkiksi leireillä, luontopolkuina ja hiljaisuuden paikkoina, Reilun kaupan kahvin ja teen käyttönä sekä ympäristöystävällisinä vaihtoehtoina haudanhoidossa.

Haemme ympäristödiplomia syksyllä 2022

Kirkolla on myös oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomiLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä hakee ympäristödiplomia ensimmäisen kerran loppuvuonna 2022. Kirkon ympäristödiplomi on meille tukirakenne kirkon yhteisten ympäristötavoitteiden paikalliseen soveltamiseen.

Diplomin myöntämistä edeltää arviointi, jossa käydään läpi muun muassa jätehuolto, siivous, leirikeskukset, toimistot, hautausmaat, metsänhoito ja ympäristökasvatus. Kuopion seurakuntayhtymässä ympäristödiplomin myöntämistä edeltävät sisäinen ympäristökatselmus kevätkaudella 2022 ja seurakuntayhtymän ympäristöohjelman auditointi syksyllä 2022. Kirkon ympäristödiplomi on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Yhtymän ympäristötyöryhmän puheenjohtajana toimii Merja Vihanto. Ympäristödiplomiprojektissa työskentelee projektisihteerinä Mari Paakkonen 30.11.2022 saakka.

Jätä ideasi ympäristövastaaville

Jokaisessa seurakunnassamme ja yhtymän yhteisillä työaloilla on ympäristövastaava, joka muun muassa edustaa omaa yksikköään seurakuntayhtymän ympäristötyöryhmässä, seuraa ympäristöohjelman toteutumista ja tekee yhteistyötä kaupungin, järjestöjen ja muiden kumppanien kanssa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Seurakuntalaiset voivat jättää ympäristövastaaville ympäristöasioihin liittyviä ideoita ja palautetta.

Kahden ihmisen kädet ojentautuneena toisiaan kohti, toisissa käsissä taimi.

Ympäristövastaavat

Henkilöstöpäällikkö, yhtymän ympäristövastaava
017 158 111
PL 1064
70101 Kuopio
Toimistonhoitaja, ympäristövastaava
Siunauskappelintie 3
70110 Kuopio
leirikeskushoitaja, lähiesimies, ympäristövastaava
Rytkynrannantie 16
70800 Kuopio
Oppilaitospastori, ympäristövastaava
Kuninkaankatu 12
70100 Kuopio
Nuorisotyönohjaaja, ympäristövastaava
Alavan seurakunta
Vesurikuja 4
70150 Kuopio
Nuorisotyönohjaaja, ympäristövastaava
Järvi-Kuopion seurakunta
Koivukuja 2
71200 Tuusniemi
Rovastikuntapastori, ympäristövastaava
Männistön seurakunta
Ampujanpolku 2
70460 Kuopio
Kiinteistötyöntekijä, ympäristövastaava
Puijon seurakunta
Taivaanpankontie 3
70200 Kuopio
rovastikuntapastori, ympäristövastaava
Tuomiokirkkoseurakunta
Suokatu 22 A, 4 krs.
70100 Kuopio