Valkeisen hautausmaa

Hautausmaan puinen portti ja näkymä kesäiselle hautausmaalle.

Pörönsolantie 112, 72100 Karttula

040 484 8544

Rakennukset

Hautausmaan keskellä on vanha varastorakennus, joka nykyään toimii lähinnä pientyövälinevarastona.
Pysäköintialueen vieressä on uusi ja suurempi varastorakennus.


Erikoisalueet

Hautausmaan sisääntulon läheisyydessä, sen oikealla puolella, on muistelualue muualle haudatuille vainajille.


Siunaustilaisuudet

Siunaukset järjestetään pääsääntöisesti noin kahden kilometrin päässä sijaitsevassa Karttulan kirkossa.

Hautausmaa sijaitsee Kuopion länsipuolella, Kuopio-Karttula -tien tuntumassa. Hautausmaalle on Kuopiosta matkaa noin 43 kilometriä. Valkeisen hautausmaa toimii nykyään Karttulan päähautausmaana. Se on otettu käyttöön 1911 ja sinne on tehty uusi asemakaava 1970–luvulla. Pinta-alaa on 2,4 hehtaaria.

Hautausmaa tuli kuntaliitoksen myötä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistukseen vuoden 2011 alusta alkaen.

 

Sijainti kartalla

Pysäköinti Pysäköinti