Hautamaksut 2020

 

 

Kuopiolainen, kaavilainen tai tuusniemeläinen vainaja

Ulkopaikkakuntalainen vainaja

Arkkuhauta-alueet

arkkuhauta, 2 sijaa, hallinta-aika 25 vuotta

312 euroa

728 euroa

hautaoikeuden jatkaminen/vuosi

13 euroa

13 euroa

lapsen arkkuhauta, hallinta-aika 25 vuotta

52 euroa

156 euroa

Uurnahauta-alueet

uurnahauta, 6 uurnasijaa, hallinta-aika 25 vuotta

38 euroa

306 euroa

uurnahauta, 9 uurnasijaa, hallinta-aika 25 vuotta

56 euroa

459 euroa

hautaoikeuden jatkaminen/vuosi

3 euroa

3 euroa

uurna muistolehtoon

7 euroa

52 euroa

uurna sirottelualueelle

7 euroa

52 euroa

Hautasijamaksu on hautapaikkakohtainen

Hautaoikeuden jatkamisesta perittävä maksu on hautapaikkakohtainen. Hautaoikeus voi jatkua joko hautaamiseen liittyvänä ennen hautaoikeuden päättymistä tai ns. vapaaehtoisena hautaoikeuden jatkamisena silloin, kun hautaoikeus on päättymässä (ilman hautausta) ja omaiset haluavat jatkaa ko. haudan hautaoikeutta.

Kuopiolaiselta, kaavilaiselta ja tuusniemeläiseltä sotaveteraanilta, jolla on rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus ja oikeus tulla haudatuksi Kuopion seurakuntien hautausmaahan, ei peritä hautamaksua. Etuisuus ei koske puolisoa.

Uusia arkkuhautoja ei luovuteta ulkopaikkakuntalaiselle vainajalle Ison, Flodbergin ja Kettulanlahden hautausmailta. Muilta hautausmailta niitä voidaan luovuttaa hautausmaiden käyttösuunnitelman 7 ja 8 §:n mukaan. Lasten arkkuhautoja voidaan luovuttaa myös Isolta hautausmaalta.

Uusia uurnahautoja (6-9 sijaa) voidaan luovuttaa ulkopaikkakuntalaiselle vainajalle Flodbergin, Kettulanlahden, Vehmersalmen, Kaavin, Kauniskummun, Muuruveden, Tuusniemen ja Kankaisen hautausmailta ja uusi uurnahautasija Ison, Flodbergin, Kaavin, Kauniskummun, Muuruveden, Tuusniemen ja Kankaisen hautausmaan muistolehtoalueilta sekä Ison hautausmaan sirottelualueelta.

 

HAUTA, HAUTAPAIKKA, HAUTASIJA

Haudalla tarkoitetaan yhden tai useamman vainajan hautaamista varten varattua maa-aluetta hautausmaalla.

Hautapaikalla tarkoitetaan yhtä tai useampaa (normaalisti kahta) päällekkäin haudattavaa arkkua varten varattua tilaa haudassa.

Hautasijalla tarkoitetaan yhden arkun tai uurnan paikkaa haudassa.

 

 

Hautauspalvelumaksut vuonna 2020

 

 

Kuopiolainen, kaavilainen tai tuusniemeläinen vainaja

Ulkopaikkakuntalainen vainaja

Hautaamiseen liittyvät maksut (kaivu, peitto ja kunnostus)

arkkuhautaus

456 euroa

456 euroa

lapsen arkkuhautaus

111 euroa

150 euroa

uurnan tai tuhkan hautaus

73 euroa

140 euroa

muistolehtoon tai sirottelualueelle hautaus

50 euroa

90 euroa

Kappelirakennuksen käyttö

Pyhän Markuksen ja Pyhän Pietarin kappelit

187 euroa*

187 euroa

muut kappelit sekä Juankosken, Kaavin, Karttulan, Maaningan, Muuruveden, Nilsiän, Riistaveden, Syvänniemen, Säyneisen, Tuusniemen ja Vehmersalmen kirkko

149 euroa *

149 euroa

vainajan säilytys

4 euroa **

4 euroa **

Muistomerkin oikaisu ja paikalleen asennus hautauksen jälkeen (aluskivineen)

tavallinen aluskivi

62 euroa

62 euroa

reunakivellinen tai kukka-aukollinen aluskivi

93 euroa

93 euroa

reunakivellinen hauta

154 euroa

154 euroa

suuret ja erikoismuistomerkit, esim. taulukiven pinta-ala yli 7200 cm2

sopimuksen mukaisesti

sopimuksen mukaisesti

Muistomerkin oikaisu

kokoluokka: taulun pinta-ala maks. 4800cm² (esim. 60x80 cm)

51 euroa

51 euroa

kokoluokka: taulun pinta-ala

4801cm²- 7200cm² (esim 60x120 cm)

77 euroa

77 euroa

kokoluokka: taulun pinta-ala yli 7200cm²

sopimuksen mukaisesti

sopimuksen mukaisesti

Tuntiveloitus muihin kuin kivitöihin

miestyö/h

36 euroa

36 euroa

pienin laskutus

36 euroa

36 euroa

konetyö/h

51 euroa

51 euroa

Kantajat

kantajat/hlö

43 euroa

43 euroa

Nimilaatat muistolehto- ja sirottelualueille

nimilaatta kiinnitettynä

90 euroa

90 euroa

Muut palvelut

kynttilät, kukat ja havut (ei sisälly haudan hoitohintaan)

 

omakustannushinta

 

omakustannushinta

toimitusmaksu (esim. toimitukset haudoille, uurnien postitukset)

29 euroa

29 euroa

kukkalaitteiden toimitus haudalle siunauksen jälkeen

 

36 euroa

 

36 euroa

Tuhkausmaksu

220 euroa

328 euroa

Kappeli rakennusten käyttökorvaus ja palvelutehtävät sisältävät:
- kappelin vahtimestarin palkkamenot
- kappelin siivouskulut
- alttarin kukat ja kynttilät
- hautaan opastuksen

Palvelumaksu peritään omaisten tilaamien kukkien ja kynttilöiden toimituksista haudoille. Lisäksi peritään palvelumaksu sellaisten tuhkauurnien toimituksista, jotka menevät julkisella kulkuneuvolla.

Kuopiolaiselta, kaavilaiselta tai tuusniemeläiseltä sotaveteraanilta, jolla on rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus ja oikeus tulla haudatuksi Kuopion seurakuntien hautausmaahan ei peritä hautauspalvelumaksua. Etuisuus ei koske puolisoa.

* Kuopion ev.lut.seurakuntien jäseniltä ei peritä maksua kappelissa tai kirkossa suoritettavasta siunauksesta.

** Kylmiömaksua peritään kaikilta 4 euroa/vrk. Maksua ei peritä vainajan kylmiöön tuontipäivästä eikä siunauspäivästä.