Kutsuva Puijon seurakunta

Toiminnan suunta 2024 - 2026

Puijon seurakunta on kaikkia kutsuva ja toiminnaltaan monipuolinen toivon yhteisö. Toimimme rohkeasti, turvallisesti ja yhteyksiä rakentaen.

Tehtävä

Puijon kirkon kellojen nimet kertovat seurakuntamme tehtävät:  Yhteys, Todistus ja Palvelu. Ovet ovat auki kaikille.

  • Yhteys: Yhteisöllisessä seurakunnassa toimijoita ovat kaikki ja yhteyttä koetaan sekä suhteessa Kolmiyhteiseen Jumalaan että toisiin ihmisiin.
  • Todistus: Julistamme ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Viestimme kuuluu: toivoa on! Toimimme rohkeasti ja kuulemme tämän ajan ihmisten kysymykset.
  • Palvelu: Seurakunta on turvapaikka, jossa jokainen voi toimia, palvella ja tulla autetuksi. Kunnioitamme jokaisen identiteettiä.

Arvot

Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä.
Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan.
Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla.

Toimintalinjaukset

1. Ovet auki toivolle

Julistamme rohkeasti, kiinnostavasti ja selkeällä kielellä ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta maailman toivona ja pelastajana. Keskustelemme avoimin mielin elämästä ja uskosta. Haluamme ymmärtää erilaisia tapoja tulkita ja elää todeksi kristillistä uskoa. Rohkaisemme ja varustamme ihmisiä hengelliseen kasvuun sekä lahjojensa käyttöön. Tuemme elämän merkityksen etsimistä. 

2. Ovet auki seurakuntaamme

Jokainen ihminen on tervetullut. Jumalanpalvelukset ovat saavutettavia - myös verkossa. Käytämme kirkkoa ja muita tiloja luovasti, olohuoneinakin. Tarjoamme uusia tapoja ja paikkoja hengelliseen etsintään. Olemme yhteydessä alueellemme muuttaneisiin. Kohtaamme ihmiset toisia kunnioittaen ja kuunnellen. Lisäämme seurakuntalaisten mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan ja yhteyden kokemiseen.

3. Ovet auki avulle

Puolustamme jokaisen ihmisen luovuttamatonta ihmisarvoa. Toimimme aktiivisesti vihaa ja syrjintää vastaan. Ymmärrämme, että jokainen ihminen voi tarvita tai tarjota apua.

Tuemme perheitä ja parisuhteita ja itsekseen eläviä. Tunnistamme ja otamme huomioon perheiden ja parisuhteiden moninaisen todellisuuden.

4. Ovet auki ulospäin

Rakennamme yhteisöllisyyttä alueellamme sekä koko kaupungissa yhdessä muiden seurakuntien ja kirkkokuntien kanssa. Olemme mukana erilaisissa tapahtumissa. Haemme aktiivisesti kumppanuuksia alueemme toimijoista. Tuemme kirkon kokonaisvaltaista lähetystyötä. 

Viestimme aktiivisesti eri väyliä käyttäen tavoittaaksemme alueemme ihmiset. Jokainen voi olla toivon sanoman viejä. Toimimme jäsenlähtöisesti, joustavasti ja avoimesti.

5. Ovet auki tulevaisuuteen

Toimimme ekologisesti vastuullisesti ja sitoudumme Hiilineutraali kirkko 2030 -tavoitteisiin ja seurakuntayhtymän ympäristöohjelmaan sekä seurakuntamme ympäristökasvatusohjelmaan. Otamme päätöksenteossa huomioon ympäristövaikutukset. Viestimme sosiaalisesta vastuusta ja kohtuullisesta elämäntavasta.

Haluamme oppia toisten kirkkojen ja kristinuskon kehittymisestä ja toiminnasta maailmalla.

Sopeutamme toimintaa talouden sekä työntekijä- ja vapaaehtoisresurssien mukaan. Huolehdimme työntekijöiden ja vapaaehtoisten osaamisesta ja työhyvinvoinnista muuttuvassa toimintaympäristössä.

Ylläpidämme ihmisten toivoa, turvallisuutta ja toimintakykyä kaikissa tilanteissa. Muistutamme toisesta maailmasta ja taivasten valtakunnasta.
 

Piirros Puijon kirkosta, jossa ovet auki kirkkoon, josta näkyy alttarireliefi ja eri-ikäisiä ihmisiä pihalla.
Kuva: Graafinen suunnittelija Sanni Rissanen