Kirkkoon liittyminen

Kirkkoon voi liittyä

  • netissä Liity kirkkoon.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä- palvelussa: Voit liittyä kirkkoon tietoturvallisessa verkkopalvelussa. Jos kirjaudut palveluun pankkitunnuksilla, valtaosa tarvittavista tiedoista saadaan suoraan väestötietojärjestelmästä. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautumiseen pankkitunnuksien avulla, voit lähettää palvelun kautta seurakuntaan yhteydenottopyynnöön, jonka myötä kirkkoon liittyminen voidaan laittaa vireille. Henkilötietosi välittyvät kotikuntasi seurakuntaan. Jäsenyytesi on voimassa vasta, kun seurakunta on vahvistanut asian.
  • asioimalla henkilökohtaisesti keskusrekisterissäKirkkoon liittyminen Kuopiossa tapahtuu Kuopion aluekeskusrekisterissä. Jos henkilö on kuulunut toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, on hänen erottava edellisestä uskontokunnasta ennen evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittymistä.
  • postitse: Postitse liittyminen tapahtuu siten, että keskusrekisteristä lähetetään liittyjälle valmiiksi täytetty liittymislomake allekirjoitettavaksi sekä palautuskuori.

Lisätietoja saa Kuopion aluekeskusrekisteristä, puh. 040 4848 231

Ikärajat

Liittyjän ollessa alle 12-vuotias ainakin toisen hänen vanhemmistaan tai yhden hänen huoltajistaan on oltava ev.lut. kirkon jäsen.

Liittyjän ollessa 12–17-vuotias edellyttää liittyminen myös hänen vanhempiensa tai huoltajiensa suostumusta.

15 vuotta täyttäneellä liittyjällä tulee olla rippikoulu ja konfirmaatio suoritettu tai hänen on saatava tarpeellinen opetus ennen liittymistä.

Kirkon jäsenyys

Kirkon jäseneksi tullaan kasteessa. Kastettava voi olla joko lapsi tai aikuinen.

Aikaisemmin kastettua ei kasteta uudelleen. 

Kirkkolain 3 §:ään on lisätty uusi 3 momentti, jonka mukaan evankelis-luterilaisen kirkon jäsenen jäsenyys päättyy, kun hän liittyy jonkin muun uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi. Jäsenyys ei kuitenkaan pääty, mikäli evankelis-luterilaisen kirkon jäsen liittyy sellaisen muun kristillisen uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, jonka kanssa kirkolliskokous on hyväksynyt sopimuksen jäsenyyden vastavuoroisista edellytyksistä. Tällainen yhdyskunta on Suomen Anglikaaninen kirkko. Kirkkolain muutos tuli voimaan 1.8.2006.

Lisätietoa kirkon jäsenyydestä saat  Suomen ev.lut kirkon sivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
 

Kirkosta eroaminen

Kirkosta eroaminen tapahtuu joko Kuopion aluekeskusrekisterissä tai digi- ja väestötietovirastossa.

Eroaminen ei enää välttämättä edellytä henkilökohtaista käyntiä eroamisilmoituksen täyttämiseksi. Eroamisilmoituksen voi toimittaa myös postitse. Ilmoituksen voi laatia vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on eroavan henkilötiedot ja allekirjoitus.

Kirkosta ero astuu voimaan heti, kun kirjallinen eroamisilmoitus on jätetty tai saapunut keskusrekisteriin tai digi- ja väestötietovirastolle.

Kun kirkosta eroaminen on rekisteröity väestötietojärjestelmään, digi- ja väestötietovirasto toimittaa eronneelle henkilölle vahvistuksen eroamisesta.

Verotus tapahtuu kalenterivuosittain. Jos henkilö eroaa kirkosta esimerkiksi tammikuussa, hänen on maksettava kirkollisveroa koko kalenterivuodelta.