Kirkkoon liittyminen

Kirkkoon voi liittyä

  • netissä Liity kirkkoon.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä- palvelussa: Voit liittyä kirkkoon tietoturvallisessa verkkopalvelussa. Jos kirjaudut palveluun pankkitunnuksilla, valtaosa tarvittavista tiedoista saadaan suoraan väestötietojärjestelmästä. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautumiseen pankkitunnuksien avulla, voit lähettää palvelun kautta seurakuntaan yhteydenottopyynnöön, jonka myötä kirkkoon liittyminen voidaan laittaa vireille. Henkilötietosi välittyvät kotikuntasi seurakuntaan. Jäsenyytesi on voimassa vasta, kun seurakunta on vahvistanut asian.
  • asioimalla henkilökohtaisesti keskusrekisterissäKirkkoon liittyminen Kuopiossa tapahtuu Kuopion aluekeskusrekisterissä. Liittyminen Suomen ev.lut. kirkkoon ei automaattisesti erota sinua toisesta kirkkokunnasta. Eroaminen tulee tehdä ensin.
  • postitse: Postitse liittyminen tapahtuu siten, että keskusrekisteristä lähetetään liittyjälle valmiiksi täytetty liittymislomake allekirjoitettavaksi sekä palautuskuori.

Lisätietoja saa Kuopion aluekeskusrekisteristä, puh. 010 5733 100

Kirkon jäsenyys

Kirkon jäsenyys edellyttää kastetta. Kastettava voi olla joko lapsi tai aikuinen. Liittyjän ollessa alle 12-vuotias ainakin toisen hänen vanhemmistaan tai yhden hänen huoltajistaan on oltava ev.lut. kirkon jäsen. Alle 18-vuotiaat voivat liittyä kirkkoon huoltajien suostumuksella. 15 vuotta täyttäneen kirkkoon liittyjän tulee olla myös rippikoulun käynyt. Voit sopia seurakunnan kanssa kasteesta ja konfirmoinnista. 

Aikaisemmin kastettua ei kasteta uudelleen. 

Kirkkolain 3 §:ään on lisätty uusi 3 momentti, jonka mukaan evankelis-luterilaisen kirkon jäsenen jäsenyys päättyy, kun hän liittyy jonkin muun uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi. Jäsenyys ei kuitenkaan pääty, mikäli evankelis-luterilaisen kirkon jäsen liittyy sellaisen muun kristillisen uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, jonka kanssa kirkolliskokous on hyväksynyt sopimuksen jäsenyyden vastavuoroisista edellytyksistä. Tällainen yhdyskunta on Suomen Anglikaaninen kirkko. Kirkkolain muutos tuli voimaan 1.8.2006.

Lisätietoa kirkon jäsenyydestä saat  Suomen ev.lut kirkon sivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
 

Kirkosta eroaminen

Jos tahdot erota kirkon jäsenyydestä, toimita vapaamuotoinen eroilmoituksesi postitse kotiseurakuntaasi, Kuopion aluekeskusrekisteriin tai Digi- ja väestötietovirastoon. Ilmoituksen voi laatia vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on eroavan henkilötiedot ja allekirjoitus. Eroilmoituksen voi käydä tekemässä myös henkilökohtaisesti seurakunnassa tai aluekeskusrekisterin asiakaspalvelussa. 

Kirkosta ero astuu voimaan heti, kun kirjallinen eroamisilmoitus on jätetty tai saapunut aluekeskusrekisteriin tai Digi- ja väestötietovirastolle.

Kun kirkosta eroaminen on rekisteröity väestötietojärjestelmään, Digi- ja väestötietovirasto toimittaa eronneelle henkilölle vahvistuksen eroamisesta.

Verotus tapahtuu kalenterivuosittain. Jos henkilö eroaa kirkosta esimerkiksi tammikuussa, hänen on maksettava kirkollisveroa koko kalenterivuodelta.