Hengellisen elämän vahvistaminen

Rukouksesta, jumalanpalveluksesta, hartauksista, retriiteistä

Moni ihminen rukoilee ja pohtii hengellisiä kysymyksiä. Jokainen voi lähestyä Jumalaa niillä tavoilla, jotka ovat itselle läheisiä. Joku tahtoo tulla jumalanpalvelukseen tai kokoontua seurakunnan ryhmässä, toinen tuntee pyhän läsnäolon luonnossa tai yksinäisyydessä.

Rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Se voi olla vanhan tutun rukouksen rukoilemista, omia sanoja tai hiljaista huokausta Jumalan puoleen. Rukous ei ole paikkaan eikä tapaan sidottua. Jumala kuulee rukouksemme, missä olemmekin.

Hengellisyys on kokonaisvaltainen asia. Se kumpuaa ihmisen kaipauksesta. Se toteutuu elämän keskellä. Usko on rakastamista ja palvelemista, siihen kasvamista ja kilvoittelua.


Kristillinen usko on matka, jolla tarvitaan ravintoa ja ohjausta. Jeesus sanoo: ”Seuraa minua”. ” Minä olen tie, totuus ja elämä”. ”Minä olen elämän leipä”.

"Kirkko on matkalla oleva yhteisö. Olennaista kirkolle on hengellinen todellisuus. Kirkko elää rukouksessa. Se on osa Kristuksen ruumista, elävä, huokaileva ja kaipaava.” sanoo rovasti Seppo Häyrynen. Toisaalta hengellisyys on hyvin henkilökohtaista. Toisaalta kristillisen kirkon hengellisyys elää ja on elinvoimainen yhteisössä.

Arjen hälinän keskellä hiljaisuuden merkitys korostuu. Siksi välillä on tarpeen pysähtyä, jotta jäisi aikaa myös elämän arvojen ja sisäisen elämän pohdinnalle. Jotta kuulee, mitä Jumalalla on sanottavaa. Yksi hengellisen elämän vahvistamisen muoto on hiljaisuuden viljely.

Retriitit avaavat tilaa henkilökohtaiseen ja yhteisölliseen rukoushiljaisuuteen.

Hiljaisuuden talo -illat tarjoavat hiljaisuutta; Jumalan, toistemme ja itsemme kuuntelemista; jakamista ja yhteyttä.

Hengellinen matkakumppanuus on sitä, että matkakumppani ja ohjaaja kulkee rinnalla.

Pyhiinvaellus liittää vuosituhantiseen vaeltavan Jumalan kansan yhteyteen.
 

Kuva: Sirpa Saarela

Jos haluat sähköpostitse tietoa lähialueen hiljaisuuden viljelyn tapahtumista, ota yhteyttä: laura.siponmaa@gmail.com
 

 

 


 

Kasvun aika. Kuva: Sirpa Saarela
Jumalanpalvelus - mitä siellä tapahtuu? Rukous - sydämen puhetta Jumalalle Sana sinulle - hartaus joka pyhäpäivälle Hartaudet Horisontti Yle AreenaPisara Yle Areena
 

Linkkejä päivittäiseen rukoukseen

Pyhä tila

Sacred Space

Pray as you go

 

"Kristityn elämää on kutsuttu tieksi. Tien kulkija kohtaa vaihtelevia maisemia ja näköaloja."
 
"Kristillisen kirkon pitkä ja rikas hengellisen ohjauksen perinne muistuttaa, että tiellä ei tarvitse olla yksin."

"Kukin aikakausi on tuonut perinteeseen oman vivahteensa, mutta perusviesti on pysynyt samana:
Kristillinen usko on prosessi, jonka kautta yksittäinen ihminen kasvaa yhä syvempään elämän yhteyteen Jumalan kanssa."
 
(Lainaukset: Hengellisen ohjauksen kirja, toim. Heikki Kotila.)

Mikä on Helva?

Helva (Hengellisen elämän vahvistaminen) -työryhmä perustettiin kehittämään ja koordinoimaan Kuopiossa järjestettävää retriittitoimintaa sekä edistämään seurakuntayhtymän työntekijöiden ja seurakuntalaisten mahdollisuutta hengellisen elämän hoitamiseen.