Päätöksenteko

Seurakuntien päätöksenteko perustuu demokratiaan. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvostojen jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeus on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä kirkon jäsenellä. Seurakuntavaalit käydään joka neljäs vuosi. Nykyiset luottamushenkilöt aloittivat toimissaan alkuvuodesta 2023. Marraskuussa 2026 valitaan uudet luottamushenkilöt seuraavaksi neljäksi vuodeksi. 

Seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa on 51 jäsentä. Kullakin paikallisseurakunnalla on yhteisessä kirkkovaltuustossa oma kiintiönsä.

Yhteisen kirkkovaltuuston valitsemana valmistelu- ja toimeenpanoelimenä toimii yhtymän yhteinen kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tulevat asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä.  Yhteisen kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta; nykyiset neuvoston jäsenet toimivat tehtävässään vuosina 20232024.

Seurakuntayhtymän hallinnossa on kirkkovaltuuston valitsemina ja kirkkoneuvoston alaisuudessa yhteensä kolme johtokuntaa: yhteisen seurakuntatyön johtokunta, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ja henkilöstöasiain johtokunta. Johtokuntien toimikausi on kaksi vuotta. Lisäksi seurakuntayhtymässä toimii kaksi yhteisjohtokuntaa, Itä-Suomen IT-alueen johtokunta ja Kuopion aluekeskusrekisterin johtokunta, joissa on edustus myös lähiympäristön muista seurakunnista.

Edellä mainittujen toimielinten lisäksi hallinnollisia päätöksiä seurakuntayhtymässä tekevät johtavat viranhaltijat.

Päätöksenteko seurakunnissa

Seurakuntaneuvostot ovat paikallisseurakuntien ylimpiä päättäviä hallintoelimiä. Seurakuntaneuvostojen jäsenet valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra.

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto

Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto 

Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto

Puijon seurakunnan seurakuntaneuvosto

Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto

Sidonnaisuudet

Seurakuntayhtymässä päättäjiltä on vuodesta 2022 alkaen pyydetty sidonnaisuusilmoitus seuraavissa tehtävissä toimivilta:

  • kirkkoneuvoston puheenjohtajalta, varapuheenjohtajalta ja muilta jäseniltä
  • seurakuntaneuvostojen puheenjohtajalta, varapuheenjohtajalta ja muilta jäseniltä
  • kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajalta, varapuheenjohtajalta, muilta jäseniltä ja esittelijöiltä.

Ilmoitus perustuu henkilön suostumukseen. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymien ohjeiden mukaan ilmoitus tulee antaa kahden kuukauden kuluessa luottamustoimen alkamisesta mm. niistä johtotehtävistä, luottamustoimista yrityksissä, liike- ja sijoitustoiminnan omaisuudesta ja muusta merkittävästä varallisuudesta, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa henkilön toimintaa seurakunnan luottamushenkilönä.

Seurakuntayhtymän hallintopalvelut pitää rekisteriä tehdyistä ilmoituksista ja yhteinen kirkkoneuvosto saattaa tehdyt ilmoitukset kirkkovaltuustolle tiedoksi vuosittain.

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä