Päätöksenteko

Seurakuntien päätöksenteko perustuu demokratialle. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvostojen jäsenet valitaan vaaleilla, joissa äänioikeus on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä kirkon jäsenellä. Seurakuntavaalit käydään joka neljäs vuosi. Uudet luottamushenkilöt aloittivat toimissaan alkuvuodesta 2019. Marraskuussa 2022 käydään jälleen uudet seurakuntavaalit. Tänä vuonna vaalien teemana on Uskottu, toivottu, rakastettu.

Seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa on 51 jäsentä. Kullakin paikallisseurakunnalla on yhteisessä kirkkovaltuustossa oma kiintiönsä.

Yhteisen kirkkovaltuuston valitsemana valmistelu- ja toimeenpanoelimenä toimii yhtymän yhteinen kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tulevat asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä.  Yhteisen kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

Seurakuntayhtymän hallinnossa on kirkkovaltuuston valitsemina ja kirkkoneuvoston alaisuudessa yhteensä kolme johtokuntaa: yhteisen seurakuntatyön johtokunta, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ja henkilöstöasiain johtokunta.  Johtokuntien toimikausi on kaksi vuotta.

Päätöksenteko seurakunnissa

Seurakuntaneuvostot ovat paikallisseurakuntien ylimpiä päättäviä hallintoelimiä. Seurakuntaneuvostojen jäsenet valitaan suoralla vaalilla joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla. Seurakuntaneuvostossa puhetta johtaa seurakunnan kirkkoherra.

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto

Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto 

Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto

Puijon seurakunnan seurakuntaneuvosto

Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto