Lähetys ja kansainvälinen vastuu

Voit osallistua lähetystyön ja kansainvälisen vastuun toteuttamiseen monella tavoin:

Laosilainen tyttö lukee kirjaa.

Lähetystyö

Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Jeesuksen esimerkin mukaisesti se on kaikkein heikoimpien auttamista ja paremman elämän puolesta toimimista kaikkialla maailmassa.

Lähetystyön tuloksena on syntynyt itsenäisiä kansallisia kirkkoja, jotka sekä kutsuvat että itse lähettävät lähetystyöntekijöitä. Lähetystyössä tarvitaan lähettäjiä ja lähtijöitä. 

Kansainvälinen diakonia

Kansainvälinen diakonia on työtä maailman köyhimpien ihmisten elämän ja ihmisarvon puolesta. Kansainvälisen diakonian tehtävä on herättää, vaikuttaa, tiedottaa ja kouluttaa seurakuntalaisia vastuuseen sorrettujen ja vähäosaisten asiassa. Tehtävänä on myös etsiä ja tuoda esiin näiden ihmisryhmien kysymyksiä, jotka muuten voisivat jäädä huomiotta. Kansainvälistä diakoniaa toteutetaan seurakuntien diakoniatyön kautta. 

Yksi tapa on osallistua Yhteisvastuukeräykseen esim. lipaskerääjänä. Ole yhteydessä seurakuntasi diakoniatyöntekijään, jos haluat mukaan.

Maahanmuuttajatyö

Maahanmuuttajatyö kuuluu paikallisseurakuntien tehtäviin, jossa he huolehtivat omalla alueellaan asuvien maahanmuuttajataustaisten ihmisten kohtaamisesta, kotouttamisen tukemisesta, kutsumisesta seurakuntayhteyteen ja osallistavaan toimintaan.

Jos sinulla on herännyt kysymyksiä liittyen näihin seurakunnissa tehtäviin työmuotoihin, niin voit olla yhteydessä Pia Sahiin, Kuopion ev. lut. seurakuntien kansainvälisen työn koordinaattoriin (50%) p. 040 4848 439 tai lähetä sähköpostia pia.sahi@evl.fi