Hautajaiset antavat tilan surulle

Hautaan siunaamisessa seurakunta saattaa vainajan viimeiselle matkalle rukouksin ja Jumalan sanaan turvaten. Omaisia tuetaan ja lohdutetaan kristillisellä toivolla.

Hautaan siunaaminen rakentuu surun ja kuoleman kokemisen, seurakuntayhteyden sekä toivon ja ylösnousemususkon varaan. Koko seurakunta saa jäsenensä kuolemassa ja hautaan siunaamisessa muistutuksen ajan lyhyydestä.

Hautaan siunattaessa julistetaan ylösnousemuksen varmuutta ja pelastusta Kristuksessa. Seurakunta julistaa lohdutusta ja uutta elämää, jota kuolema ei voi murtaa.

Pappi toimittaa kirkon jäsenen hautaan siunaamisen. Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset sitä pyytävät ja pappi toteaa, että kirkolliseen hautaan siunaamiseen on perusteita. Siunausta ei toimiteta, jos vainaja on eläessään ilmaissut, ettei hän halua kristillistä hautausta.
 

Hautausjärjestelyt

Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymän hautausmaille tulevien hautausten kaikki käytännön järjestelyt hoidetaan hauta- ja puistotoimistossa.

Hautaustoimistot huolehtivat arkun tai uurnan hankkimisesta, samoin vainajan kuljetuksesta. Lääkärin antama lupa hautaamiseen toimitetaan aina ennen hautausta tai tuhkausta, mutta hautausjärjestelyt voidaan aloittaa, vaikka lupa hautaamiseen viivästyy.

Mikäli vainajasta  tarvitaan virkatodistus, se on saatavissa Kuopion ev.lut. seurakuntien keskusrekisteristä tai maistraatista.

Sanomakellot soitetaan Tuomiokirkossa perjantaisin klo 10. Muissa kirkoissa sanomakelloja soitetaan pyydettäessä. Järvi-Kuopiossa sekä Karttulan ja Maaningan alueella sanomakellojen soitosta sovitaan alueseurakunnan seurakuntamestarin kanssa.

Vainajan ja hänen läheistensä puolesta rukoillaan oman seurakunnan kirkossa siunausta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa. Vainajan nimi julkaistaan Kirkko ja koti -lehden kirkollisissa ilmoituksissa.


Siunaustilaisuus

Kuopion keskustan alueella siunaus toimitetaan kappelissa tai haudalla. Ison hautausmaan yhteydessä on kaksi kappelia, Pyhän Markuksen ja Pyhän Pietarin kappelit. Markuksen kappeliin mahtuu 200 henkeä, Pietarin kappeliin 80.

Flodbergin, Vehmasmäen ja Hirvilahden kappeleissa siunaus toimitetaan silloin, kun hautapaikka on näillä hautausmailla. 

Siunauspäivät ovat torstai, perjantai ja lauantai. Kappeli varataan puoleksitoista tunniksi.

Järvi-Kuopion alueella siunaus järjestetään joko kirkossa tai haudalla. Jos hautaus on Puutosmäen tai Murtolahden hautausmaille, niin siunaus voidaan järjestää joko Puutosmäen tai Murtolahden kappeleissa. Siunausajat ovat Järvi-Kuopiossa perjantaisin tai lauantaisin klo 10 tai 14.

Karttulan ja Maaningan alueella siunaus toimitetaan joko kirkossa tai haudalla. Siunauspäiviä ovat perjantai ja lauantai.

Kirkkoon kuulumaton voidaan siunata, ellei se ollut vastoin vainajan tahtoa.

Tutustu kirkkoihin

 

Haudalla

Kukat on laskettu kirkossa arkulle siunauksen ja sitä seuranneen musiikin jälkeen. Kukat on voitu laskea myös siunaustilaisuuden alussa. Haudalla lasketaan kukat uudelleen vapaassa järjestyksessä, ja sen jälkeen veisataan virsi.

Arkkuhautauksessa tarvitaan kuusi kantajaa. Vainajalle läheisimmät asettuvat arkun pääpuolelle, kappelista lähdettäessä takimmaisiksi.


Tuhkahautaus

Tuhkahautauksessa omaisten toivotaan huolehtivan kukkalaitteista siunauksen jälkeen. Uurna voidaan haudata omaisten hallinnassa olevaan hautaan tai erilliseen uurnahautaan. Tuhka voidaan kätkeä myös hautausmaiden muistolehtoon tai sirottelualueelle. Papin voi pyytää mukaan myös uurnan maahankätkemiseen.


Muistotilaisuus

Muistotilaisuus voidaan järjestää seurakuntien tiloissa. Siunaava pappi osallistuu muistotilaisuuteen. Ohjelmasta on hyvä sopia papin kanssa ennakkoon. Muistotilaisuus on se hetki, jolloin vainajan elämää voidaan muistella vapain puheenvuoroin. Musiikki ja yhteinen laulu tuovat lähtöjuhlan kaipaukseen toivon ja lohdun.

Tutustu seurakuntakoteihin ja muihin tiloihin

Sinulle surun aikana - Opas hautajaisjärjestelyihin


Sururyhmät

Seurakuntien järjestämään sururyhmään voi osallistua sen jälkeen, kun läheisen kuolemasta on kulunut noin kolme kuukautta. 

Lue lisää sururyhmistä

Hautajaiset antavat tilan surulle ja yhteiselle lohdutukselle.

Suru on työtä

Pastori Heikki Hyvärinen Kuopion Männistön seurakunnasta kohtaa työssään pappina lukemattoman määrän surevia omaisia. Hänen mielestään hautajaiset ovat tarpeellinen siirtymäriitti surusta kohti valoa.

Kuuntele Radio Kantin haastattelu