Rippikoulu on tärkeä elämänvaihe

Rippikoulu on osa seurakunnan antamaa kasteopetusta. Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on jo kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Jos rippikoululaista ei ole kastettu, eikä hän vielä kuulu kirkkoon, voidaan hänet kastaa ja liittää seurakuntaan rippikoulun yhteydessä.  

Suurin osa suomalaisista käy rippikoulun teini-ikäisenä: 15-vuotiaista nuorista rippikoulun käy vuosittain noin 84 %. Tässä iässä elämä on merkittävässä vaiheessa. Rippikoulu ja konfirmaatio tarjoavat mahdollisuuden pohtia elämää ja uskoa ja pysähtyä yhdessä toisten kanssa katsomaan missä nyt mennään.

Rippikoulu toteutetaan puolen vuoden aikana ja sen laajuus on 80 tuntia. Siihen voi liittyä erilaisia tapahtumia, vierailuja ja retkiä. Rippikoulun voi käydä ryhmässä tai yksityisesti. Jos rippikouluun liittyy leirijakso, se on Kuopion seurakunnissa viikon mittainen. Leiririppikoulujen lisäksi järjestetään päivä- ja iltarippikouluja sekä omat rippikoulut erityisryhmille.

Rippikoulut Kuopion seurakunnissa

 

Konfirmaatio

Rippikoulu päättyy konfirmaatioon. Konfirmaatiossa seurakunta rukoilee nuorten puolesta, ja heidät siunataan apostolisella siunauksella. Kummi tai rippikoululaisen läheinen voi osallistua siunaamiseen.

Rippikoulussa saadun opetuksen jälkeen konfirmaatiossa tunnustaudutaan Jeesuksen opetuslapseksi. Konfirmoitava yhtyy samaan uskontunnustukseen, jonka vanhemmat ja kummit lukivat kastetilaisuudessa.

Konfirmaation jälkeen nuori saa käydä itsenäisesti ehtoollisella. Tätä ennen hän on voinut osallistua ehtoolliseen vanhempiensa kanssa. Konfirmaatio on edellytyksenä myös sille, että voi toimia kummina ja asettua ehdokkaaksi seurakunnan luottamustoimiin saavutettuaan 18 vuoden iän. Rippikoulun käyminen oikeuttaa myös kirkolliseen vihkimiseen.

 

Tutustu kirkkoihin

Tutustu seurakuntakoteihin ja muihin tiloihin

 

Konfirmaatiomessussa nuoret osallistuvat ensimmäistä kertaa itsenäisesti ehtoolliselle.