Rippijuhlat 

Suurin osa suomalaisista käy rippikoulun nuorena. Katso lisätietoja Kuopion ev.lut.seurakunnan rippikouluista. 

Mikäli rippikoulu on jäänyt käymättä tai sen käymiselle ryhmässä on jokin este, voi rippikoulun käydä myös yksityisesti. Lisätietoa saat kotiseurakuntasi papeilta, sairaalapapeilta tai asepalveluksen aikana sotilaspastorilta.

Konfirmaatio

Rippikoulu päättyy konfirmaatioon, jossa on kyse uskon vahvistamisesta ja seurakunnan täysivaltaiseksi jäseneksi tulemisesta. Konfirmaatiossa seurakunta rukoilee rippikoululaisen puolesta ja häntä rohkaistaan elämään kristittynä.

Konfirmaation jälkeen voi käydä itsenäisesti ehtoollisella. Konfirmaatio on edellytyksenä myös sille, että voi toimia kummina ja asettua ehdokkaaksi seurakunnan luottamustoimiin saavutettuaan 18 vuoden iän. Rippikoulun käyminen oikeuttaa myös kirkolliseen vihkimiseen.

Kummit ovat konfirmaatiossa mukana siunaamassa rippikoululaista. Mikäli kummit eivät pääse paikalle, voi siunaamaan tulla joku muu tärkeä aikuinen.

Konfirmaatio on merkityksellinen kohta elämässä ja siksi ripillepääsyä kannattaa juhlistaa yhdessä perheen, kummien ja läheisten kanssa. Rippijuhlat voi järjestää kotona tai muussa juhlapaikassa. Seurakunnan tiloja juhlakäyttöön voi tiedustella seurakuntien toimistoista

Tutustu Kuopion seurakuntayhtymän kirkkoihin ja tiloihin tästä. 

Nuoria alttarilla albat päällä, nauttivat ehtoollista.

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Nuorta kannattaa juhlia. Yksi etappi monen nuoren elämässä on rippikoulun päättäminen, jonka jälkeen kirkossa järjestetään konfirmaatiojuhla. Lisäksi kotona voidaan järjestää rippijuhlat nuoren toiveiden mukaisesti.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen