Sairaalasielunhoito

 • on ihmisen auttamista hänen henkisessä ja hengellisessä hädässään
 • pyrkii siihen, että Jumalan hyvyys pääsisi toteutumaan ihmisen elämässä
 • nousee uskonnonvapauden pohjalta ja kunnioittaa kunkin vakaumusta

Keskusteluapua tarjoavat myös seurakuntien diakoniatyöntekijät ja oppilaitospastorit sekä perheneuvojat.

Sairaalapappi on kaikkia potilaita, omaisia ja sairaaloiden henkilökuntaa varten

 • kun tarvitset kuuntelijaa ja haluat keskustella jonkun kanssa luottamuksellisesti
 • kun toivot, että puolestasi rukoillaan
 • kun haluat saada ehtoollisen
 • kun haluat hyvästellä vainajan

Sairaalapappien yhteystiedot

Saattohartaus

 • on hartaushetki omaisille silloin, kun he ovat menettäneet läheisensä
 • antaa mahdollisuuden käsitellä kuolemaa siellä, missä se on tapahtunut
 • sisältää rukouksia ja Raamatun lukua, usein myös virren
 • pidetään joko osastolla potilashuoneessa tai sairaalan kappelissa
 • jos pappia ei tavoiteta, voi hartauden johtaa hoitaja tai omainen

Saattohartaus on kuin iltarukous, yhtä luonnollinen. Vainaja saatetaan armollisen Jumalan huomaan. Se tuo turvallisuutta tilanteeseen, jossa läheinen ihminen on kuollut. Myös lapset voi ottaa mukaan saattohartauteen.

Vapaaehtoistyö sairaalaystävänä

 • kaupunginsairaalassa toimii sairaalaystäviä
 • kukin heistä käy yhden tai useamman potilaan luona säännöllisesti
 • tarkoituksena on olla ihmisenä ihmisen vierellä
 • sairaalaystävä on tavallinen ihminen, joka tuo tuulahduksen sairaalan ulkopuolelta

Sairaalaystävätoiminta on seurakuntien ja sairaalan yhteistyötä, jota koordinoivat sairaalapapit. Sairaalaystävä käy lyhyen koulutuksen ja ryhtyy itsenäiseen toimintaan osastolla yhteyshenkilönä toimivan sairaanhoitajan opastuksella.

Jos olet kiinnostunut toimimaan sairaalaystävänä, ota yhteys Jenni Tabell, puhelin 040 484 8484

Sururyhmistä apua läheisen menettäneelle

Seurakunnat järjestävät äskettäin läheisensä menettäneille sururyhmiä, joissa on mahdollista puhua ja vaihtaa kokemuksia menetykseen liittyvistä asioista. Sururyhmään voi osallistua, kun läheisen kuolemasta on kulunut noin kolme kuukautta.
 
Sururyhmiä on

 • lapsille
 • työikäisille
 • ikääntyville 
 • itsemurhan tehneiden omaisille 

Alkavat sururyhmät

 

Mies katsoo ikkunasta ulos ja nojaa leukaansa, peilikuva heijastuu ikkunasta.

Oma tai läheisen ihmisen vakava tai parantumaton sairaus pysäyttää. Mitä nyt on edessä? Kuinka tästä selvitään?

Kirkon työntekijät sairaiden rinnalla

Suomen sairaaloissa toimii yli sata sairaalapappia. He ovat kaikkien potilaiden käytettävissä henkilökohtaista keskustelua, rippiä tai sielunhoitoa varten. 

Sairaalapappi kulkee vierelläsi kun olet sairas

Kun itsemurhan tehneen läheinen on kohdannut asiaan liittyvät, usein ristiriitaiset tunteet, löytyy itse suruprosessille enemmän tilaa.

Itsemurhan tehneen läheiset kohtaavat vaikeita kysymyksiä

 Seurakunnat auttavat kuntia onnettomuuksien jälkipuinnin ja kriisiterapian järjestämisessä.

Hengellistä apua onnettomuuksien uhreille

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin

Erityisesti hyvin läheisen ihmisen kuoleman tapahtuessa lapset tarvitsevat erityistä tukea ja huomiota. 

Lapsi ja kuolema

Kirkon diakoniatyöntekijät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka auttavat monissa kriiseissä.

Apua elämän kriiseihin