Sairaalasielunhoito

 • on ihmisen auttamista hänen henkisessä ja hengellisessä hädässään
 • pyrkii siihen, että Jumalan hyvyys pääsisi toteutumaan ihmisen elämässä
 • nousee uskonnonvapauden pohjalta ja kunnioittaa kunkin vakaumusta

Keskusteluapua tarjoavat myös seurakuntien diakoniatyöntekijät ja oppilaitospastorit sekä perheneuvojat.


Sairaalapappi on kaikkia potilaita, omaisia ja sairaaloiden henkilökuntaa varten

 • kun tarvitset kuuntelijaa ja haluat keskustella jonkun kanssa luottamuksellisesti
 • kun toivot, että puolestasi rukoillaan
 • kun haluat saada ehtoollisen
 • kun haluat hyvästellä vainajan

Sairaalapappien ammattitaitoa voit käyttää myös

 • ryhmissä
 • omaisten tukemisessa
 • työnohjauksessa
 • koulutuksessa

Sairaalapappien yhteystiedot

 
Saattohartaus

 • on hartaushetki omaisille silloin, kun he ovat menettäneet läheisensä
 • antaa mahdollisuuden käsitellä kuolemaa siellä, missä se on tapahtunut
 • sisältää rukouksia ja Raamatun lukua, usein myös virren
 • pidetään joko osastolla potilashuoneessa tai sairaalan kappelissa
 • jos pappia ei tavoiteta, voi hartauden johtaa hoitaja tai omainen

Saattohartaus on kuin iltarukous, yhtä luonnollinen. Vainaja saatetaan armollisen Jumalan huomaan. Se tuo turvallisuutta tilanteeseen, jossa läheinen ihminen on kuollut. Myös lapset voi ottaa mukaan saattohartauteen.

 

Vapaaehtoistyö sairaalaystävänä

 • kaupunginsairaalassa toimii sairaalaystäviä
 • kukin heistä käy yhden tai useamman potilaan luona säännöllisesti
 • tarkoituksena on olla ihmisenä ihmisen vierellä
 • sairaalaystävä on tavallinen ihminen, joka tuo tuulahduksen sairaalan ulkopuolelta

Sairaalaystävätoiminta on seurakuntien ja sairaalan yhteistyötä, jota koordinoivat sairaalapapit. Sairaalaystävä käy lyhyen koulutuksen ja ryhtyy itsenäiseen toimintaan osastolla yhteyshenkilönä toimivan sairaanhoitajan opastuksella.

Jos olet kiinnostunut toimimaan sairaalaystävänä, ota yhteys Riikka Hakuliseen, puh 040 4848 484.

Sururyhmistä apua läheisen menettäneelle

Seurakunnat järjestävät äskettäin läheisensä menettäneille sururyhmiä, joissa on mahdollista puhua ja vaihtaa kokemuksia menetykseen liittyvistä asioista. Sururyhmään voi osallistua, kun läheisen kuolemasta on kulunut noin kolme kuukautta.
 
Sururyhmiä on

 • lapsille
 • työikäisille
 • ikääntyville 
 • itsemurhan tehneiden omaisille 

Alkavat sururyhmät