Suru ja kriisi

Suru

Suurin osa meistä joutuu elämänsä aikana kokemaan läheisen ihmisen kuoleman ja sen synnyttämän surun. Suru on kuitenkin aina henkilökohtainen, ei ole kahta samanlaista surevaa. Kuoleman tuoma suru aiheuttaa usein monia voimakkaita tunteita. Se on kokemus, joka vaatii aikaa. Kuitenkin surussa voi surevien välillä nähdä samankaltaisia vaiheita, joista on mahdollisuus keskustella sekä työntekijän että myös muiden surevien kanssa.

Mitä teen, kun läheinen kuolee? - Tutustu oppaaseen (Suomi.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Mistä saa apua ja tukea suruun?

Surun aikana voit kääntyä luottamuksellisesti seurakuntien pappien ja diakoniatyöntekijöiden puoleen. Heidän yhteystietonsa löydät seurakuntien nettisivuilta.

Myös sururyhmä tarjoaa tilan kuolemaan ja luopumiseen liittyville tunteille ja ajatuksille. Se on seurakunnan työntekijän ohjaama vertaisryhmä, jossa on mahdollisuus tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia ja vaihtaa kokemuksia heidän kanssaan.

Seuraavat sururyhmätLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kriisi

Kriisit ovat osa elämäämme, jokainen meistä kohtaa niitä jossain elämän vaiheessa. Taustalla voi olla äkillinen muutos tai jokin järkyttävä tapahtuma. Tai kriisi voi olla seurausta monesta samanaikaisesta kuormittavasta asiasta. Myös odotettu ja ennakoitavissa oleva elämäntapahtuma voi aiheuttaa kriisin.

Jokainen kokee kriisin omalla tavallaan, mutta usein elämää muuttavat tapahtumat jättävät meihin jäljen. Moni kokee tärkeänä sen, että voi keskustella omasta elämäntilanteestaan toisen ihmisen kanssa.

Kriisin aikana voit ottaa yhteyttä myös oman seurakuntasi pappiin tai diakoniatyöntekijään. Heidän yhteystiedot löydät oman seurakuntasi nettisivuilta.

Päivittäin klo 18-24 keskusteluapua saa puhelimitse kirkon valtakunnallisesta Palvelevasta puhelimesta 0400 221 180. Palveleva chat on puolestaan avoinna arkisin klo 12-21.

Kirkon keskusteluapuLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Sairaus

Sairaalapappi on kirkon työntekijä sairaalassa potilaita, omaisia ja sairaalan henkilökuntaa varten. Keskustelut hänen kanssaan ovat luottamuksellisia ja tapahtuvat asiakkaan ehdoilla. Myös silloin, kun toivot ehtoollisen viettoa tai hartaushetkeä sairaalassa, voit kääntyä sairaalapapin puoleen.

Yhteyden sairaalapappiin saa usein yksinkertaisimmin sairaalan henkilökunnan avustuksella. Voit olla yhteydessä sairaalapappiin myös suoraan puhelimitse tai sähköpostilla.

SairaalapapitLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Vapaaehtoistyö sairaalaystävänä

Vapaaehtoiset sairaalaystävät toimivat pääasiassa Harjulan sairaalan potilaiden parissa. Sairaalaystävä ei osallistu hoitotoimenpiteisiin, mutta tuo tavallisen ihmisen taidoilla virkistystä ja vaihtelua sairaalan arkeen.

Sairaalaystävä toimii potilaan ehdoilla tämän toiveiden mukaan. Hän voi esimerkiksi lukea, keskustella tai ehkä ulkoillakin. Tärkeintä on toisen lähellä oleminen. Tehtävään saa lyhyen koulutuksen ja itsenäinen toiminta alkaa yhteyshenkilönä toimivan hoitajan opastuksella

Sairaalaystävätoiminnasta vastaa Harjulan sairaalan sairaalapappi Riikka Hakulinen, 040 4848 484, (riikka.hakulinen@evl.fi).

Mies katsoo ikkunasta ulos ja nojaa leukaansa, peilikuva heijastuu ikkunasta.

Oma tai läheisen ihmisen vakava tai parantumaton sairaus pysäyttää. Mitä nyt on edessä? Kuinka tästä selvitään?

Kirkon työntekijät sairaiden rinnalla

Suomen sairaaloissa toimii yli sata sairaalapappia. He ovat kaikkien potilaiden käytettävissä henkilökohtaista keskustelua, rippiä tai sielunhoitoa varten. 

Sairaalapappi kulkee vierelläsi kun olet sairas

Kun itsemurhan tehneen läheinen on kohdannut asiaan liittyvät, usein ristiriitaiset tunteet, löytyy itse suruprosessille enemmän tilaa.

Itsemurhan tehneen läheiset kohtaavat vaikeita kysymyksiä

Seurakunnat auttavat kuntia onnettomuuksien jälkipuinnin ja kriisiterapian järjestämisessä.

Hengellistä apua onnettomuuksien uhreille

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin

Erityisesti hyvin läheisen ihmisen kuoleman tapahtuessa lapset tarvitsevat erityistä tukea ja huomiota. 

Lapsi ja kuolema

Kirkon diakoniatyöntekijät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka auttavat monissa kriiseissä.

Apua elämän kriiseihin