Todistusten maksut

Päätösvalta kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävän maksun määräämisestä kuuluu kirkkolain mukaan kirkkohallitukselle. Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävissä maksuissa pyritään noudattamaan maistraattien vastaavista asiakirjoista perittyä maksua.


Virkatodistusmaksut 1.5.2017 alkaen

Seurakunnan jäsenen tarvitsema, jäsentietojärjestelmästä tulostettu, jäsenen yksittäisiä tietoja sisältävä todistus on maksuton. Myös monikielinen todistus, jossa on vain henkilöä itseään koskevat perustiedot, on maksuton.

Todistuksesta peritään maksu seuraavasti:

1. Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevasta yllä mainitusta todistuksesta 9 euroa; 

2. Manuaalisesti laaditusta todistuksesta:

a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä; 

b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;

c) 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä todistuksesta peritään 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 9 euroa; 

3. Sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa;

 4. Tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 12 euroa;

 5. Keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta 9 euroa sivulta.

Todistus on 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla manuaalisesti laadittu silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tai kun todistus käyttötarkoituksensa vuoksi muutoin edellyttää erikseen laatimista.

Maksullisten todistusten lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen. Lisäksi peritään mahdollinen postiennakko. Ulkomaille lähetettävästä todistuksesta peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Mikäli lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin asiakirja, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 €. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa. Faksin lähettämisestä ei peritä maksua.

Ulkomaan viranomaisia varten on olemassa monikielinen lomake (suomi/ruotsi/englanti/saksa/ranska).

Ulkomaille lähetettäviin virkatodistuksiin tarvitaan usein ns. apostille-todistus, jonka kirjoittaa Itä-Suomen maistraatti.