Yhteisvastuu

Yhteisvastuu on välittämisen kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. 

Vuonna 2024 Yhteisvastuu keskittyy nuorten elämänhallinnan ja mahdollisuuksien parantamiseen

Yhteisvastuu auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia nuoria. Vuonna 2024 kerätyt varat käytetään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja heidän mahdollisuuksiensa tukemiseen HelsinkiMissionLinkki avautuu uudessa välilehdessä, Suomen ev.lut. seurakuntien ja Kirkon UlkomaanavunLinkki avautuu uudessa välilehdessä avulla.

Apua kotimaan koulumaailmaan

Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Tällä hetkellä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 % kokee yksinäisyyttä.

Noin 20 % tuotoista suunnataan vuosittain valittavaan, vaihtuvaan kohteeseen Suomessa. Vuoden 2024 kumppanina toimii HelsinkiMissio. HelsinkiMission School to belong -ohjelma vie avun ja osallistaa koko koulun ja mahdollistaa ammatillisen keskusteluavun, jotta nuori voi käsitellä yksinäisyyteen liittyviä ajatuksia ja niiden yhteyttä tunteisiin ja käyttäytymiseen. Jos nuori saa apua, mahdollisuudet hyvään tulevaisuuteen kasvavat merkittävästi.

Noin 20 % keräystuotosta jää keräävälle seurakunnalle monipuoliseen avustus- ja auttamistoimintaan.

Koulutusta Ugandan pakolaisasutusalueelle

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä Ugandassa kuudella pakolaisasutusalueella. Koulutushankkeiden avulla parannetaan koulutuksen saatavuutta rakentamalla uusia ja turvallisia luokkahuoneita, järjestämällä kouluun paluuseen kannustavia kampanjoita ja lisäämällä tietoa koulutuksen tärkeydestä sekä jakamalla oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia. Koulutuksen laatua parannetaan opettajankoulutuksella, tarjoamalla psykososiaalista tukea ja opinto-ohjausta sekä mahdollistamalla pääsyä korkeakouluopintoihin yliopistostipendien avulla. 

Noin 60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofiavun kautta kansainväliseen apuun.

Yhteisvastuukeräys Kuopion seurakunnissa

Yhteisvastuu.fi-sivusto

Lahjoita Alavan seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen

Kun käytät lahjoittaessasi lahjoituslinkkiämme, viitenumeroamme tai MobilePay-numeroamme, osa keräystuotosta jää oman seurakuntamme alueella asuvien lasten ja nuorten tukemiseen diakoniatyön kautta. 

Yhteisvastuun pankkitilit ovat Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja Pohjola Pankki F114 500 0120 2362 28. Alavan seurakunnan viitenumero on 306018.  

Alavan seurakunnan MobilePay-numero on 87309.

Rahankeräyslupa RA/2020/639.

Tule mukaan kerääjäksi!

Kanna kortesi kekoon yhteisvastuukerääjänä tai avusta seurakuntien Yhteisvastuu-tapahtumien järjestelyissä. Jos haluat antaa Yhteisvastuuseen aikaasi vapaaehtoistyössä, ota yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijöihin. Yhteisvastuu-kerääjät saavat seurakunnalta koulutuksen ja kaikki tarvittavat viralliset materiaalit. Lipaskeräyksiä järjestetään mm. kauppojen edustoilla.

Tyttö pelaa lautapeliä mielikuvituskaverin kanssa. Teksti: Tee kaverista totta.

Ota yhteyttä

Diakoni, yhteisvastuukeräyspäällikkö
Alavan seurakunta
Lehtoniementie 107
70840 Kuopio

Vastuualueet Lehtoniemi, Särkiniemi ja Särkilahti. Tavoitat diakoniatyöntekijät ajanvarausnumerosta p. 040 4848 298, tiistaista-torstaihin klo 12-13 välisenä aikana. Muina aikoina voit laittaa sähköpostia osoitteeseen diakonia.alava@evl.fi, sähköposteihin vastataan ajanvarausaikana.