Piirroskuva kaupunkisiluetista, Kuopion maamerkkejä, teksti Uskomme Sinuun.

Toimintajatuksemme Uskomme Sinuun

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän toiminta-ajatus kiteytyy lauseeseen Uskomme Sinuun. Se yhdistää koko seurakuntayhtymän työn helposti muistettavaan muotoon. Toiminta-ajatuksen lisäksi paikallisseurakunnilla ja yhtymän eri yksiköillä on omat strategiansa.

Uskomme Sinuun tarkoittaa kolmea eri ulottuvuutta: suhdettamme Jumalaan, ihmisiin ja työhömme.

Uskomme Jumalaan

Toiminta-ajatuksessa sana ”uskomme” on sekä substantiivi että verbi.

Uskomme Sinuun kuvaa kirkon olemusta, olemme uskon yhteisö. Uskomme Sinuun on tunnustus yhteisestä uskostamme elävään kolmiyhteiseen Jumalaan (mistä iso alkukirjain). Yhteinen uskomme kantaa silloinkin, kun yhden usko ei.

Uskomme Sinuun kertoo kirkosta, joka elää uskoansa todeksi tässä ajassa. Uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan ja toimimme seurakuntayhtymänä kaikessa sen uskomisen varassa. Teoillamme puhumme uskostamme kaikessa työssämme, mitä teemme, sillä Uskomme Sinuun.

Uskomme ihmiseen

Uskomme Sinuun kuvaa myös suhdettamme lähimmäisiimme, alueemme kaikkiin ihmisiin. Uskomme ihmiseen silloinkin, kun hän itsekään ei enää jaksa uskoa. Kohtaamme kaikki ihmiset arvostavasti ja rakkaudella mihinkään ominaisuuksiin tai elämäntilanteeseen katsomatta.

Koska Uskomme Sinuun, haluamme etsiä ja löytää apua tarvitsevat. Kun Uskomme Sinuun, luotamme lähimmäiseemme ja luomme toivoa toivottomuuteen.

Uskomme Sinuun kuvaa suhdettamme seurakuntalaisiimme. Mahdollistamme kaikkien lahjojen tulemisen käyttöön. Olemme osa yhteisöä ja toimimme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Uskomme työkavereihimme

Uskomme Sinuun kuvaa työpaikkaamme, jossa arvostamme jokaisen työntekijän ainutlaatuista osaamista ja tehtävää. Uskomme Sinuun tarkoittaa, että tuemme toinen toisiamme, kun työ on haastavaa. Uskomme Sinuun muistuttaa luottamuksestamme sinuun, kun teet sinulle annettua tärkeää työtäsi.

Uskomme Sinuun on yhteisömme tehtävä.
Uskomme Sinuun kohtaamalla.
Uskomme Sinuun yhdistää meidät.

Lupauksemme

Olemme mukana arjessa ja juhlassa.
Rakennamme yhdessä turvallista yhteisöä ja rauhaa.
Välitämme Jumalan rakkautta sanoin ja teoin.
Pidämme yllä toivoa. Rakastamme lähimmäistämme ja luontoa.

Arvomme

Usko. Toivo. Rakkaus.

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yhtymän uuden toiminta-ajatuksen 12.3.2024. Toiminta-ajatus pohjautuu kirkon yhteiseen Ovet auki -strategiaan.

Tuomiokirkon ovi avoinna, ihmiset kulkevat kirkkoon. Sisältä loistaa valo.

Ovet auki - Kirkon strategia vuoteen 2026

Rakennamme tulevaisuuden kirkkoa Ovet auki -strategian pohjalta. Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026 hyväksyttiin kirkkohallituksen täysistunnon kokouksessa 22.9.2020. Kirkon yhteinen strategia etsii kirkkoon entistä pitkäjänteisempää ja yhtenäisempää toimintatapaa. 

Kirkon yhteinen strategia määrittää yhteisen suunnan. Ovet auki -strategian keskeiset valinnat kiteytyvät strategian nimessä. Ovet halutaan pitää auki sekä konkreettisesti että vertauskuvallisesti.  

Tarkoitus on etsiytyä edelleen ja entistä vahvemmin ihmisten keskuuteen ja elää heidän rinnallaan. Yksilöllistyminen, eriarvoisuuden kasvaminen ja ihmisten turvattomuus haastavat kirkon käyttämään uusia toimintatapoja. 

Kirkossa tullaan panostamaan lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseen, millenniaalien kohtaamiseen, perheiden hyvinvointiin ja ylisukupolviseen vuorovaikutukseen.  

Kirkkotilojen käyttöä uudistetaan. Verkon välityksellä toteutuvia hengellisyyden ja yhteisöllisyyden muotoja vahvistetaan. 

Kirkon ovet eivät voi olla kenellekään kiinni. Strategiassa painotetaan, että kirkon tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä toimia aktiivisesti vihaa ja syrjintää vastaan. 

Yksi keskeinen strateginen valinta liittyy toivoon. Haluamme ylläpitää toivoa ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Myös kirkkona suuntaamme toiveikkaasti tulevaisuuteen.  

Suomen ev.lut. kirkon strategia Linkki avautuu uudessa välilehdessä