Talous

Seurakunnille laaditaan vuosittain  talousarvio. Talousarvio ja kolmeksi vuodeksi laadittava toiminta- ja taloussuunnitelma, jotka hyväksytään kirkkovaltuustossa, ovat keskeisimmät toiminnanohjauksen välineet seurakunnassa.

Kuopion seurakuntayhtymän tuloveroprosentti vuonna 2021 on 1,5 % (1,5 % vuonna 2020). Verotulojen lisäksi seurakuntayhtymä saa tuloja erilaisista palvelumaksuista, vuokratuotoista ja puutavaran myynnistä.

Talousarvio 2021

Vuonna 2021 talousarviossa liikevaihto (toimintatuotot + verotulot) on 25,7 milj. euroa ( 25,3 milj. euroa vuonna 2020). Verotulojen 21,1 milj. euroa (21,2 milj. euroa) osuus kaikista tuloista on 82,58 % ( 83,79 %).

Vuoden 2021 toimintakulut ovat 21,6 milj. euroa (21,8 milj. euroa). Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista on 60,34 % (60,20 %).

Verotuloilla katettavat nettokulut työaloittain vuonna 2021

 • Kiinteistötoimi 21 %
 • Hallinto 13 %
 • Rippikoulu- ja nuorisotyö 10 % 
 • Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset 9 % 
 • Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 7 %
 • Hautaustoimi 7 %
 • Lapsityö 7 %
 • Muu seurakuntatyö 13 % 
 • Viestintä 4 %
 • Lähetys ja kansainvälinen diakonia 4 %
 • Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja Palveleva Puhelin 2 % 
 • Musiikki 3 %

Nettokustannukset työaloittain vuonna 2021 (Kiinteistö-, hallinto- ja verotuskustannukset kohdennettu)

 • Nuorisotyö 20 %
 • Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset 18 %
 • Hautaustoimi 10 % 
 • Lapsityö 10 %
 • Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 12 %
 • Muu seurakuntatyö 11 %
 • Musiikki 7 %
 • Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia 4 %
 • Viestintä 4 %
 • Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja Palveleva Puhelin 3 % 
 • Hallinto (kirkonkirjojenpito) 1 %

Jos haluat tutustua Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvioon, toiminta- ja taloussuunnitelmiin, tilinpäätökseen tai toimintakertomukseen,  olethan yhteydessä hallintosihteeri Aarne Blomiin