Talous

Seurakunnille laaditaan vuosittain  talousarvio. Talousarvio ja kolmeksi vuodeksi laadittava toiminta- ja taloussuunnitelma, jotka hyväksytään kirkkovaltuustossa, ovat keskeisimmät toiminnanohjauksen välineet seurakunnassa.

Kuopion seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on 1,5 % vuonna 2019 ja vuonna 2020. Verotulojen lisäksi seurakuntayhtymä saa tuloja erilaisista palvelumaksuista, vuokratuotoista ja puutavaran myynnistä.

Talousarvio 2019

Vuonna 2019 talousarviossa liikevaihto (toimintatuotot + verotulot) on 26,3 milj. euroa ( 26,8 milj. euroa vuonna 2018). Verotulojen 22,0 milj. euroa (21,6 milj. euroa) osuus kaikista tuloista on 82,12 % ( 80,00 %).

Vuoden 2019 toimintakulut ovat 22,8 milj. euroa (23,5 milj. euroa). Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista on 58,37 % (57,69 %).


Verotuloilla katettavat nettokulut seurakuntalaista kohden vuonna 2019

 • Kiinteistötoimi 24 %  (19 %)
 • Hallinto 16 %  (18 %)
 • Rippikoulu- ja nuorisotyö 11 % (11 %)
 • Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset 9 %  (9 %)
 • Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 7 % (8 %)
 • Hautaustoimi 7 % (7 %)
 • Lapsityö 7 % (8 %)
 • Muu seurakuntatyö 7 % (7 %)
 • Viestintä 3 % (4 %)
 • Lähetys ja kansainvälinen diakonia 4 %  (5 %)
 • Musiikki 3 % (3 %)
 • Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja Palveleva Puhelin 2 % (2 %)
   

Nettokustannukset työaloittain vuonna 2019 (prosentteina)

 • Nuorisotyö 21 % (21 %)
 • Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset 16 % (15 %)
 • Hautaustoimi 10 % (10 %)
 • Lapsityö 11 % (11 %)
 • Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 12 % (11 %)
 • Muu seurakuntatyö 11 % (11 %)
 • Musiikki 6 % (6 %)
 • Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia 5 % (6 %)
 • Viestintä 4 % (4 %)
 • Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja Palveleva Puhelin 3 % (3 %)
 • Hallinto 1 % (2 %)

Lisätietoa Kuopion seurakuntayhtymän talousarviosta.

Vuoden 2019 talousarvio

Vuoden 2018 talousarvio

Vuoden 2017 talousarvio (pdf)
 

Tilinpäätökset

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

 

Henkilöstökertomus vuodelta 2018