Seurakuntien yhteistalous

Seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat muodostavat yhteistalouden, jossa talous- ja henkilöstöhallinto hoidetaan keskitetysti. Samoin yhtymä vastaa keskitetysti kiinteistöhallinnosta ja hauta- ja puistotoimesta sekä eräistä seurakunnallisista palveluista. 

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain koko seurakuntayhtymälle laadittavan seuraavan vuoden talousarvion sekä seuraavien kolmen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman. Seurakuntaneuvostot hyväksyvät seurakuntien vuosittaiset toimintasuunnitelmat, jotka annetaan talousarvion vahvistamisen yhteydessä tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma ovat keskeisimmät toiminnanohjauksen välineet seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa. 

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2022

Vuoden 2022 talousarviossa verotulojen ja valtionrahoituksen osuus talouden rahoituksesta on 82,6. Suurin kuluerä toiminkuluissa on henkilöstökulut, joiden osuus on 59,3 %. 

Vero- ja rahoitustuotoilla katettava toimintakate (toimintakulut - toiminnan tuotot) on v. 2022  17,9 milj. euroa, josta seurakunnallisen toiminnan osuus on 10,2 milj. euroa, hallinnon ja kiinteistötoimen osuus 6,4 milj. euroa ja hautaus- ja puistotoimen osuus 1,2 milj. euroa. 

Kukin seurakunnan jäsen rahoittaa seurakuntien toimintaa 243 eurolla (koko maan keskiarvo on 242 euroa).

Lisätietoja talousarviosta saat hallintojohtaja Mika Pulkkiselta puh. 040 8484 200, sähköposti etunimi.sukunimi(at)evl.fi

Vuoden 2023 talousarvio