Seurakuntien yhteistalous

Seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat muodostavat yhteistalouden, jossa talous- ja henkilöstöhallinto hoidetaan keskitetysti. Samoin yhtymä vastaa keskitetysti kiinteistöhallinnosta ja hauta- ja puistotoimesta sekä eräistä seurakunnallisista palveluista. 

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain koko seurakuntayhtymälle laadittavan seuraavan vuoden talousarvion sekä seuraavien kolmen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman. Seurakuntaneuvostot hyväksyvät seurakuntien vuosittaiset toimintasuunnitelmat, jotka annetaan talousarvion vahvistamisen yhteydessä tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma ovat keskeisimmät toiminnanohjauksen välineet seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa. 

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2024

Vuoden 2024 talousarviossa verotulojen ja valtionrahoituksen osuus talouden rahoituksesta on 82,1 %. Suurin kuluerä toiminkuluissa on henkilöstökulut, joiden osuus on 58,3 %. 

Vero- ja rahoitustuotoilla katettava toimintakate (toimintakulut - toiminnan tuotot) on v. 2024 19,7 milj. euroa, josta seurakunnallisen toiminnan osuus on 11,1 milj. euroa, hallinnon ja kiinteistötoimen osuus 7,3 milj. euroa ja hautaus- ja puistotoimen osuus 1,4 milj. euroa. 

Vuoden 2024 talousarvio

Vuoden 2023 talousarvio

 

Tilinpäätökset

Tilinpäätös 2022

 

Lisätietoja taloudesta saat hallintojohtaja Mika Pulkkiselta puh. 040 4848200, sähköposti etunimi.sukunimi(at)evl.fi