Talous

Seurakunnille laaditaan vuosittain  talousarvio. Talousarvio ja kolmeksi vuodeksi laadittava toiminta- ja taloussuunnitelma, jotka hyväksytään kirkkovaltuustossa, ovat keskeisimmät toiminnanohjauksen välineet seurakunnassa.

Kuopion seurakuntayhtymän tuloveroprosentti vuonna 2020 on 1,5 % (1,5 % vuonna 2019). Verotulojen lisäksi seurakuntayhtymä saa tuloja erilaisista palvelumaksuista, vuokratuotoista ja puutavaran myynnistä.

Talousarvio 2020

Vuonna 2020 talousarviossa liikevaihto (toimintatuotot + verotulot) on 25,3 milj. euroa ( 26,3 milj. euroa vuonna 2019). Verotulojen 21,2 milj. euroa (22,0 milj. euroa) osuus kaikista tuloista on 83,79 % ( 82,12 %).

Vuoden 2020 toimintakulut ovat 21,8 milj. euroa (22,8 milj. euroa). Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista on 60,20 % (58,37 %).


Verotuloilla katettavat nettokulut seurakuntalaista kohden vuonna 2020

 • Kiinteistötoimi 24 %  (24 %)
 • Hallinto 16 %  (16 %)
 • Rippikoulu- ja nuorisotyö 12 % (11 %)
 • Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset 9 %  (9 %)
 • Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 7 % (7 %)
 • Hautaustoimi 7 % (7 %)
 • Lapsityö 7 % (7 %)
 • Muu seurakuntatyö 7 % (7 %)
 • Viestintä 3 % (3 %)
 • Lähetys ja kansainvälinen diakonia 4 %  (4 %)
 • Musiikki 3 % (3 %)
 • Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja Palveleva Puhelin 2 % (2 %)
   

Nettokustannukset työaloittain vuonna 2020 (prosentteina)

 • Nuorisotyö 21 % (21 %)
 • Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset 16 % (16 %)
 • Hautaustoimi 11 % (10 %)
 • Lapsityö 10 % (11 %)
 • Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 11 % (12 %)
 • Muu seurakuntatyö 11 % (11 %)
 • Musiikki 7 % (6 %)
 • Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia 5 % (5 %)
 • Viestintä 4 % (4 %)
 • Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja Palveleva Puhelin 3 % (3 %)
 • Hallinto 1 % (1 %)

Lisätietoa Kuopion seurakuntayhtymän talousarviosta.

Vuoden 2020 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2022

Vuoden 2019 talousarvio

Vuoden 2018 talousarvio

Vuoden 2017 talousarvio (pdf)
 

Tilinpäätökset

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

 

Henkilöstökertomus vuodelta 2018