Hengellinen matkakumppanuus

”Älä kulje edelläni, en ehkä pysy perässä.
 Älä kulje jäljessäni, en ehkä löydä tietä.
 Kuljetaan rinnakkain.”

Hengellisen ohjauksen, matkakumppanuuden keskeisenä piirteenä on auttaa matkakumppania tunnistamaan Jumalan puhuttelu elämässään ja vastaamaan siihen, syventymään Jumala-suhteessaan ja elämään todeksi tämän suhteen seuraamukset.

Matkakumppanuus on usein vuosia kestävä matka, joka alkaa auktoriteettisuhteena, mutta saattaa jatkuessaan muuttua ystävyyssuhteeksi.

Matkakumppanuus voi olla henkilökohtaista opastusta tai tasavertaista toinen toisensa tukemista sekä ryhmässä tapahtuvaa kumppanuutta tai ohjausta. Todellinen ohjaaja matkakumppanuudessa on Pyhä Henki.

Ota yhteyttä, jos kaipaat itsellesi hengellistä matkakumppania tai haluaisit, että seurakunnassasi alkaisi matkakumppanuusryhmä.

Kuva: Sirpa Saarela
Kuva: Minna Karttunen

Hengellisen matkakumppanuuden ryhmä

Hengellisen matkakumppanuusryhmän toimintatapa on hyvin yksinkertainen. Yhteisen aloituksen jälkeen hiljennytään hiljaisessa rukouksessa valitun raamatuntekstin äärelle. Sen jälkeen kukin vuorollaan saa jakaa, mitä ajatuksia, tunteita, kysymyksiä teksti herätti. Toiset ryhmäläiset kommentoimatta kuuntelevat.