Retriitit

"Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää" (Mark. 6:30-34)
 
Tämä Jeesuksen oppilailleen antama esimerkki vetäytymisestä kuvaa hyvin hiljaisuuden retriitin keskeistä periaatetta: irrottautumista siitä, mikä uuvuttaa, lähtemistä yhdessä lähelle luontoa ja Kolmiyhteistä Jumalaa.
  
Sana retriitti merkitsee takaisin, erilleen vetäytymistä. Retriitti on mahdollisuus antaa tilaa levähtää ja kuunnella itseään, avautua rauhassa Jumalan sanan puhutteluun.
 
Monenlaisen elämän vaatimusten ja epävarmuuden keskellä usein hukkaannumme. Retriittihiljaisuus on yksinkertaisuutta, joka auttaa erottamaan oleellisen ja merkityksellisen elämässämme.

Mikä on retriitti?

Hiljaisuuden retriitti on useimmiten viikonvaihteen mittainen mahdollisuus elää yhteisöllisessä hiljaisuudessa joko retriittikeskuksessa tai seurakuntien leirikeskuksessa.
Kuopion ev.lut seurakuntayhtymässä järjestettävät hiljaisuuden retriitit toteutetaan pääsääntöisesti Rytkyn leirikeskuksessa.
 
Hiljaisuuden retriitissä on selkeä päiväohjelma, joka luo elämään luonnollisen rytmin. Päiväohjelma koostuu säännöllisistä hetkirukouksista, messusta ja yhteisistä aterioista. Retriittivieraalla on oma huone, hiljaisuuteen tukevaa luettavaa ja ympärillä kaunis luonto.

Ignatiaaninen retriitti tarkoittaa kahdeksan päivän mittaista henkilökohtaisesti ohjattua retriittiä. retriittikeskuksessa. Päiväohjelmassa on 4 henkilökohtaista rukousmietiskelyä Raamatun tekstin äärellä, yhdessä vietettävä messu ja illan hiljentyminen sekä ruokailut. Henkilökohtainen ohjaus merkitsee sitä, että jokainen retriittivieras eli vaeltaja tapaa päivittäin ohjaajansa eli kumppaninsa kanssa.
 
Henkilökohtaisesti ohjattu retriitti on rakenteeltaan samanlainen kuin edellinen, mutta kestoltaan lyhyempi, tavallisesti 34 päivän mittainen.
 
Arkipäivän retriitti l. kotiretriitti tarkoittaa hengellisen ohjauksen prosessia, jossa henkilökohtaiset ohjauskeskustelut ja raamattumietiskelyt tapahtuvat arkielämän keskellä. Tapaamisia ohjaajan kanssa on 8-12 sopimuksesta ja tapaamistiheydestä riippuen.
 
Retriitin ohjaajina ovat retriittiohjaajakoulutuksen käyneet seurakunnan jäsenet ja työntekijät. Ohjaajien nimiä löydät Hiljaisuuden Ystävien sivuilta.
Kuopiolaisia retriitinohjaajia (pdf)
Retriitinohjaajia Kuopion hiippakunnassa

 
Lisätietoja pastori Anna Väätäinen, puh. 040 4848 316, anna.vaatainen@evl.fi, Alavan seurakunta.
 
Retriiteistä ilmoitetaan Kirkko ja koti -lehdessä sekä verkkosivuilla.

Sirkka-Liisa Raunio Hiljaisuuden Ystävät ry:stä. Kuva: Sirpa Saarela

Tulevia retriittejä

Arkiretriitti 30.9. - 7.10.


Mitä arkiretriitti on?
Arkiretriitti on retriittielämää arjen elämän keskellä. Siihen liittyy päivittäinen tapaaminen ohjaajan kanssa ja puolen tunnin rukousmietiskely ohjaajan antaman Raamatun tekstin pohjalta sekä ryhmän yhteiset kokoontumiset aloitus- ja lopetuspäivänä: messu su 30.9. ja su 7.10. klo 10 Tuomiokirkossa ja sen jälkeen n. klo 11.30 - 13 kokoontuminen Tuomiokirkon kappelissa.
  
Ohjaajina ignatiaanisen retriitin ohjaajat Pirkko Puputti, Tarja Säynevirta ja Ulla Turunen.
 
Hinta
Kuopion seurakuntayhtymän alueelta tulevat 40 €; eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 20 €.  
Yhtymän ulkopuolelta voi tulla mukaan, jos paikkoja jää, hinta 60 €/ 30 €.
Retriittiin otetaan enintään 12 vaeltajaa; seurakunnan työntekijöitä (6) ja seurakuntalaisia (6).
 
Ilmoittautuminen 29.8. - 23.9.2018 (linkki aukeaa ilmoittautumisen alkaessa)
 
Lisätietoja
Anna Väätäinen
p. 040 4848 316, anna.vaatainen@evl.fi
 
Järjestää
Kuopion srk-yhtymän hengellisen matkakumppanuuden ja retriittityön työryhmä (Helva)