Retriitit

"Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää" (Mark. 6:30-34)
 
Tämä Jeesuksen oppilailleen antama esimerkki vetäytymisestä kuvaa hyvin hiljaisuuden retriitin keskeistä periaatetta: irrottautumista siitä, mikä uuvuttaa, lähtemistä yhdessä lähelle luontoa ja Kolmiyhteistä Jumalaa.
  
Sana retriitti merkitsee takaisin, erilleen vetäytymistä. Retriitti on mahdollisuus antaa tilaa levähtää ja kuunnella itseään, avautua rauhassa Jumalan sanan puhutteluun.
 
Monenlaisen elämän vaatimusten ja epävarmuuden keskellä usein hukkaannumme. Retriittihiljaisuus on yksinkertaisuutta, joka auttaa erottamaan oleellisen ja merkityksellisen elämässämme.

Mikä on retriitti?

Hiljaisuuden retriitti on useimmiten viikonvaihteen mittainen mahdollisuus elää yhteisöllisessä hiljaisuudessa joko retriittikeskuksessa tai seurakuntien leirikeskuksessa.
Kuopion ev.lut seurakuntayhtymässä järjestettävät hiljaisuuden retriitit toteutetaan pääsääntöisesti Rytkyn leirikeskuksessa.
 
Hiljaisuuden retriitissä on selkeä päiväohjelma, joka luo elämään luonnollisen rytmin. Päiväohjelma koostuu säännöllisistä hetkirukouksista, messusta ja yhteisistä aterioista. Retriittivieraalla on oma huone, hiljaisuuteen tukevaa luettavaa ja ympärillä kaunis luonto.

Ignatiaaninen retriitti tarkoittaa kahdeksan päivän mittaista henkilökohtaisesti ohjattua retriittiä. retriittikeskuksessa. Päiväohjelmassa on 4 henkilökohtaista rukousmietiskelyä Raamatun tekstin äärellä, yhdessä vietettävä messu ja illan hiljentyminen sekä ruokailut. Henkilökohtainen ohjaus merkitsee sitä, että jokainen retriittivieras eli vaeltaja tapaa päivittäin ohjaajansa eli kumppaninsa kanssa.
 
Henkilökohtaisesti ohjattu retriitti on rakenteeltaan samanlainen kuin edellinen, mutta kestoltaan lyhyempi, tavallisesti 34 päivän mittainen.
 
Arkipäivän retriitti l. kotiretriitti tarkoittaa hengellisen ohjauksen prosessia, jossa henkilökohtaiset ohjauskeskustelut ja raamattumietiskelyt tapahtuvat arkielämän keskellä. Tapaamisia ohjaajan kanssa on 8-12 sopimuksesta ja tapaamistiheydestä riippuen.
 
Retriitin ohjaajina ovat retriittiohjaajakoulutuksen käyneet seurakunnan jäsenet ja työntekijät. Ohjaajien nimiä löydät Hiljaisuuden Ystävien sivuilta.
Kuopiolaisia retriitinohjaajia (pdf)
Retriitinohjaajia Kuopion hiippakunnassa

 
Lisätietoja pastori Anna Väätäinen, puh. 040 4848 316, anna.vaatainen@evl.fi, Alavan seurakunta.
 
Retriiteistä ilmoitetaan Kirkko ja koti -lehdessä sekä verkkosivuilla.

Sirkka-Liisa Raunio Hiljaisuuden Ystävät ry:stä. Kuva: Sirpa Saarela

Tulevia retriittejä

Arkiretriitti - ohjattua rukousta
su 3.9. - su 10.9.2017

Ohjaajina ignatiaanisen retriitin ohjaajat

Pirkko Puputti, Tarja Säynevirta, Ulla Turunen ja Sisko Laitinen.

Arkiretriitti koostuu

* päivittäinen puolen tunnin rukousmietiskely ohjaajan antaman Raamatun tekstin pohjalta

*päivittäinen puolen tunnin tapaaminen ohjaajan kanssa 

*messu su 3.9. ja su 10.9. klo 10 Tuomiokirkossa ja sen jälkeen n. klo 11.30- 13 yhteinen aloitus - ja lopetuskokoontuminen Tuomiokirkon kappelissa


Retriitin hinta

Kuopion alueella asuville 40 €,
eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 20 €  
Yhtymän ulkopuolelta voi tulla mukaan, jos jää paikkoja, hinta 60 € /30 €.

Retriittiin otetaan 12 vaeltajaa ja se on tarkoitettu sekä seurakunnan työntekijöille että seurakuntalaisille (6 hlöä/ 6 hlöä)
Ilmoittautuminen 28.6. - 21.8.

Lisätietoja

 Sisko Laitinen p. 040 4848 324, sisko.laitinen@evl.fi
 

Järjestää
Kuopion seurakuntayhtymän hengellisen matkakumppanuuden ja retriittityön työryhmä

 

Hiljaisuuden retriitti
"Sinun lepoosi, Sinun valoosi"

pe 20.10. - su 22.10.2017
Rytkyn leirikeskus

Retriitti antaa tilan ja mahdollisuuden levolle, rukoukselle, itsen ja Jumalan kuuntelulle. Retriitti on todellista täysihoitoa: ihmisen fyysinen, henkinen ja hengellinen puoli saavat hoitoa.

Retriitissä on mahdollista hengähtää arjen vaatimuksista, sulkea puhelin, lopettaa kommunikointi muiden kanssa ja pysähtyä kuuntelemaan omaa sisintä.

Retriitissä on tarjolla messuja, rukoushetkiä, musiikkia, mahdollisuus ohjaajan kanssa keskusteluun, saunomista sekä yhteiset ateriat. Aikaa on myös luonnossa liikkumiseen ja omaan hiljentymiseen.

Retriitti alkaa perjantaina 20.10. klo 17 majoittautumisella ja päättyy sunnuntaina 22.10. n. klo 14.

Ohjaajina Salla Tyrväinen ja Ulla Turunen.

Hinnat: •Kuopion seurakuntayhtymän alueella asuvilta 80 €/ eläkeläisiltä, työttömiltä ja opiskelijoilta 60€ •muilta 100/80 €.

Lisätietoja: Ulla Turunen, turunenu@gmail.com, p. 044 2757 963. (Järj. Männistön seurakunta)

Sähköinen ilmoittautuminen
ajalla 10.9. – 10.10.