Retriitit

"Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää" (Mark. 6:30-34)
 
Tämä Jeesuksen oppilailleen antama esimerkki vetäytymisestä kuvaa hyvin hiljaisuuden retriitin keskeistä periaatetta: irrottautumista siitä, mikä uuvuttaa, lähtemistä yhdessä lähelle luontoa ja Kolmiyhteistä Jumalaa.
  
Sana retriitti merkitsee takaisin, erilleen vetäytymistä. Retriitti on mahdollisuus antaa tilaa levähtää ja kuunnella itseään, avautua rauhassa Jumalan sanan puhutteluun.
 
Monenlaisen elämän vaatimusten ja epävarmuuden keskellä usein hukkaannumme. Retriittihiljaisuus on yksinkertaisuutta, joka auttaa erottamaan oleellisen ja merkityksellisen elämässämme.

Mikä on retriitti?

Hiljaisuuden retriitti on useimmiten viikonvaihteen mittainen mahdollisuus elää yhteisöllisessä hiljaisuudessa joko retriittikeskuksessa tai seurakuntien leirikeskuksessa.
Kuopion ev.lut seurakuntayhtymässä järjestettävät hiljaisuuden retriitit toteutetaan pääsääntöisesti Rytkyn leirikeskuksessa.
 
Hiljaisuuden retriitissä on selkeä päiväohjelma, joka luo elämään luonnollisen rytmin. Päiväohjelma koostuu säännöllisistä hetkirukouksista, messusta ja yhteisistä aterioista. Retriittivieraalla on oma huone, hiljaisuuteen tukevaa luettavaa ja ympärillä kaunis luonto.

Ignatiaaninen retriitti tarkoittaa kahdeksan päivän mittaista henkilökohtaisesti ohjattua retriittiä. retriittikeskuksessa. Päiväohjelmassa on 4 henkilökohtaista rukousmietiskelyä Raamatun tekstin äärellä, yhdessä vietettävä messu ja illan hiljentyminen sekä ruokailut. Henkilökohtainen ohjaus merkitsee sitä, että jokainen retriittivieras eli vaeltaja tapaa päivittäin ohjaajansa eli kumppaninsa kanssa.
 
Henkilökohtaisesti ohjattu retriitti on rakenteeltaan samanlainen kuin edellinen, mutta kestoltaan lyhyempi, tavallisesti 34 päivän mittainen.
 
Arkipäivän retriitti l. kotiretriitti tarkoittaa hengellisen ohjauksen prosessia, jossa henkilökohtaiset ohjauskeskustelut ja raamattumietiskelyt tapahtuvat arkielämän keskellä. Tapaamisia ohjaajan kanssa on 8-12 sopimuksesta ja tapaamistiheydestä riippuen.
 
Retriitin ohjaajina ovat retriittiohjaajakoulutuksen käyneet seurakunnan jäsenet ja työntekijät. Ohjaajien nimiä löydät Hiljaisuuden Ystävien sivuilta.
Kuopiolaisia retriitinohjaajia (pdf)
Retriitinohjaajia Kuopion hiippakunnassa

 
Lisätietoja pastori Anna Väätäinen, puh. 040 4848 316, anna.vaatainen@evl.fi, Alavan seurakunta.
 
Retriiteistä ilmoitetaan Kirkko ja koti -lehdessä sekä verkkosivuilla.

Sirkka-Liisa Raunio Hiljaisuuden Ystävät ry:stä. Kuva: Sirpa Saarela

Tulevia retriittejä

Hiljaisuus elämässäni

ENSIKERTALAISTEN HILJAISUUDEN RETRIITTI

pe 16.11.- su 18.11.2018 Rytkyn leirikeskuksessa

Tämä on juuri sinulle, jolla ei ole aiempaa kokemusta hiljaisuuden retriitistä.
Hiljaisuuden retriitti mahdollistaa hiljentymisen yksin ja yhdessä toisten retriittivieraiden kanssa Jumalan läsnäolossa.
Retriittipäivää rytmittävät yhteiset messut, rukoushetket ja ateriat hiljaisuudessa.
Ensisijalla ilmoittautumisessa hiljaisuuden retriitin ensikertalaiset.
(mikäli paikkoja jää, myös aiemmin retriittivieraina olleita voidaan ottaa mukaan)

Retriitinohjaajina Piia Jääskeläinen ja Anna Väätäinen.

Hinta: Kuopion seurakuntayhtymän alueella asuvilta:
80 €/ opiskelijoilta, työttömiltä, eläkeläisiltä 60 €;
muilta: 100 €/ 80 €.
Tarvittaessa taloudellisen avustuksen hakemisesta retriittimaksuun voit kysyä oman alueesi diakoniatyöntekijältä.

Lisätietoja:  Anna Väätäinen, anna.vaatainen@evl.fi , p. 040 4848 316
                     Piia Jääskeläinen, piia.jaaskelainen@evl.fi, p. 040 4848 326

Ilmoittautuminen 26.9. - 2.11.2018