Avioliiton esteiden tutkinta

(avioliittokuulutus)

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa ennen vihkimistä. Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös Digi- ja väestötietovirasto voi suorittaa esteidentutkinnan. Avioliiton esteiden tutkinta verkossaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Verkossa tehty avioliiton esteiden tutkinta välittyy automaattisesti aluekeskusrekisteriin käsiteltäväksi. Henkilöllisyystodistus tarvitaan mukaan, jos pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta tehdään aluekeskusrekisterissä. Verkkopalvelussa henkilöllisyyden varmentamiseen käytetään pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. 

Avioliittoon aikovien on ilmoitettava sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. Jos avioliittoon aikovat eivät ilmoita sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkijalle, kumpikin puoliso säilyttää oman sukunimensä avioliittoon vihkimisen yhteydessä. Lisää tietoa sukunimen valinnasta: sukunimestä päättäminen avioituessa

 

Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään seitsemän päivää ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.

Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoitus on varmistaa, että avioliitolle ei ole lainmukaisia esteitä. Tällaisia esteitä ovat muun muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei myöskään ole sallittu läheisten sukulaisten kesken.

Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta todistuksen antamisesta lukien. Vihkipari tuo todistuksen mukanaan papin kanssa käytävään vihkikeskusteluun. Pappi täydentää todistukseen vihkimistä koskevat tiedot, allekirjoittaa ja toimittaa todistuksen seurakuntaan vihkimisen jälkeen. Vihkimistiedot tallennetaan ev.lut.kirkon jäsentietojärjestelmään, josta ne siirtyvät väestötietojärjestelmään.

Esteiden tutkinnan yhteydessä selvitetään, haluatteko kertoa avioliittoaikomuksesta ja/tai vihkimisestä seurakunnan jumalanpalveluksessa, seurakunnan lehdessä tai verkkosivuilla. Kotiseurakunnan jumalanpalveluksessa luetaan avioliittoon aikovien nimet ja rukoillaan liitolle Jumalan siunausta. Perinteisesti vihille aikova pari ja usein myös lähimmät sukulaiset ovat läsnä jumalanpalveluksessa, jossa avioliittoaikomus luetaan.

Lisätietoja avioliiton esteiden tutkinnasta saa Kuopion aluekeskusrekisteristä, Aluekeskusrekisterin yhteystiedot.