Avioliiton esteiden tutkinta

(avioliittokuulutus)

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa ennen vihkimistä. Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös Digi- ja väestötietovirasto voi suorittaa esteidentutkinnan. Avioliiton esteiden tutkinnan voi tehdä myös verkossa.

Verkossa tehty avioliiton esteiden tutkinta välittyy automaattisesti aluekeskusrekisteriin käsiteltäväksi. Henkilöllisyystodistus tarvitaan mukaan, jos pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta tehdään aluekeskusrekisterissä. Verkopalvelussa henkilöllisyyden varmentamiseen käytetään pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikko ennen häitä.

1.1.2019 alkaen avioliittoon aikovien on ilmoitettava sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. Jos avioliittoon aikovat eivät ilmoita sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkijalle, kumpikin puoliso säilyttää oman sukunimensä avioliittoon vihkimisen yhteydessä. Lisää tietoa sukunimen valinnasta: puolison sukunimi ja lapsen sukunimi 

 

 

Tutkintapyyntö ja todistus avioliiton esteiden tutkinnasta

Pyyntö tehdään lomakkeella, jonka molemmat kihlakumppanit allekirjoittavat. Lomakkeen tiedot allekirjoittaessaan he samalla vakuuttavat, ettei heillä ole sukulaisuuteen perustuvia avioliiton esteitä sekä ilmoittavat aikaisemmat avioliittonsa. Jos lomake on täytetty muualla kuin keskusrekisterissä, kahden henkilön tulee todistaa kihlakumppanien allekirjoitukset oikeaksi.

Todistuksen toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta saa seitsemän päivän kuluttua tutkintapyynnöstä. Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta todistuksen antamisesta lukien. Todistus voidaan myös postittaa. Vihkipari antaa todistuksen vihkijälle viimeistään hääpäivänään.

Seurakuntien lahjana vihkiparille annetaan Raamattu. Pari antaa sen vihkijälle vihkimistietojen merkitsemistä varten. Raamattu annetaan parille vihkitoimituksen lopuksi.

Seurakunnan jäsenten avioliittoaikomus luetaan jumalanpalveluksessa ja avioliitolle rukoillaan Jumalan siunausta. Jumalanpalveluksessa lukeminen ei kuitenkaan ole pakollista, kuten ei myöskään julkaiseminen seurakuntien Kirkko ja koti -lehdessä. Perinteisesti kihlakumppanit, usein myös lähimmät sukulaiset, ovat läsnä jumalanpalveluksessa, jossa avioliittoaikomus luetaan.

Lisätietoja saa Kuopion aluekeskusrekisteristä, p. 040 4848 211, tai p. (017) 158 111 (vaihde)

Keskusrekisterin yhteystiedot

Avioliiton esteiden tutkinta verkossa