Hallinto ja talous seurakuntayhtymässä

Hallinnollisesti seurakuntayhtymän ylin päättävä elin on yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet.
 
Yhteisen kirkkovaltuuston valitsemana valmistelu- ja toimeenpanoelimenä toimii yhteinen kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tulevat asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kirkkoneuvosto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Lue lisää päätöksenteosta

Seurakuntayhtymän hallinnossa on kirkkovaltuuston valitsemina kolme johtokuntaa: yhteisen seurakuntatyön johtokunta, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ja henkilöstöasiain johtokunta. Johtokuntien toimikausi on kaksi vuotta.

Seurakuntaneuvostot ovat paikallisseurakuntien ylimpiä päättäviä hallintoelimiä. Seurakuntaneuvostojen jäsenet valitaan suoralla vaalilla. Puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra.

Seurakuntayhtymälle ja seurakunnille laaditaan vuosittain talousarvio. Talousarvio ja kolmeksi vuodeksi laadittava toiminta- ja taloussuunnitelma ovat keskeisimmät toiminnanohjauksen välineet seurakunnassa. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään kirkkovaltuustossa.

Lue lisää taloudesta

Lapsen käsi pinoaa kolikoita sydämen muotoon.
Kirkollisverolla tuetaan myös diakoniatyötä.