Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Savilahden alueen seurakunnallista tilaa selvitetään

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 14.3., että kiinteistö- ja hautatoimen johtokunta käynnistää tarveselvityksen koskien seurakuntayhtymälle mahdollisesti hankittavia toiminnallisia tiloja Savilahden alueella. 

ilmakuva Savilahden alueesta

Savilahden alue on rakentumassa merkittäväksi opiskelu ja -työssäkäynti sekä asuma-alueeksi. 

Alavan seurakunta on käynyt yhdessä seurakuntayhtymän oppilaitostyön kanssa alustavia neuvotteluja siitä, millä tavalla seurakunnallinen elämä voisi näkyä Savilahden alueella ja millaisia mahdollisia tilaratkaisuja tämä toiminta tarvitsee.

Seurakuntayhtymässä ryhdytään kartoittamaan mahdollisia tilaratkaisuja, jotka tarjoavat seurakunnalliselle toiminnalle puitteet olla läsnä ja toimia Savilahden alueella. 

Tarveselvityksen tulee sisältää arvio hankkeen tarpeellisuudesta, tarvittavien tilojen kuvaus, tilatarvetta tyydyttävät eri vaihtoehdot sekä eri ratkaisujen sopivuus tilatarpeen perusteella laadittuun toimitilaohjelmaan. Eri vaihtoehtojen kuvaukseen tulee sisällyttää myös niitä koskevat alustavat kustannusarviot. 
 

14.3.2022 18.52