Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Verotulojen jakoperusteet seurakunnille etenee kirkkovaltuustoon

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 14.3. kokouksessaan esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle verotulojen jakoperusteet seurakunnille työryhmän laatiman esityksen pohjalta. Jakoperusteen merkittävin tekijä on jäsenmäärä. 

kolikkopinoja

Seurakuntaneuvostot antoivat lausuntonsa esityksestä. Järvi-Kuopion seurakunta esitti lausunnossaan eriävän mielipiteen, mutta esitys etenee alkuperäisessä muodossa yhteiseen kirkkovaltuustoon.  

Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto katsoi lausunnossaan, että esitettyä suurempi osa vaikeahoitoisuuslisästä tulisi Järvi-Kuopion seurakunnalle. 

Kallaveden seurakuntaneuvosto edellyttää, että jakoperusteita tarkistetaan joka toinen vuosi ja Männistön seurakunta, että rahanjakomallia tulee tarkastella vaalikausittain. 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että esitys lähetetään yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi alkuperäisen suunnitelman pohjalta.  

Yhteenvetona lausunnoista todettiin, että kriittiset kannanotot tulivat Kallaveden ja Järvi-Kuopion seurakunnista. Näiden lausuntojen argumentit ovat keskenään erilaiset ja joltain osin ehkä jopa toisiaan kumoavat. Seurakuntien lausunnot annettiin tiedoksi valmistelutyöryhmälle, joka totesi, että esitystä ei niiden perusteella ole aihetta muuttaa.   

Kirkkoneuvoston elokuussa 2021 asettama työryhmä oli työskentelyssään yksimielinen ja sen verotulojen jakoperustetta koskeva esitys on yksimielinen. Työryhmä perustelee esitystään seuraavasti: ”määrärahojen jako jäsenmäärän perusteella tulee edelleenkin olla verotulojen jakoperusteen määrittävin tekijä. Jakomallia tulee täydentää niin, että kaikille paikallisseurakunnille jaetaan perusosa, joka turvaa seurakuntatyölle sen keskeiset tekijät jäsenmäärästä riippumatta. Yhtymässä erityisesti alueelliset erot väestön määrää ja palvelutarvetta koskien ovat huomattavat, myös tästä aiheutuvat erot ja taloudellinen kuormittavuus tulee huomioida.”  

Työryhmän esitys ja yhteisen kirkkoneuvoston esitys verotulojen jakoperusteeksi ja vuosittaisen talousarviokehyksen jakoperusteeksi yhtymän seurakunnille on seuraava:  

1. Kullekin paikallisseurakunnalle jaetaan paikallisseurakunnille jaettavasta kehyksestä perusosana 200.000 euroa, joka määrä perustuu kirkkoherran, kanttorin ja diakonian viran keskimääräisiin palkkauskustannuksiin.   

2. Kallaveden ja Järvi-Kuopion seurakunnille jaetaan vaikeahoitoisuuslisänä yhteensä 10 % paikallisseurakunnille jaettavana olevasta talousarviokehyksestä siten, että Järvi-Kuopion seurakunnan osuus tästä vaikeahoitoisuuslisästä on 2/3 ja Kallaveden seurakunnan osuus 1/3.  

3. Loppuosa talousarviokehyksestä jaetaan paikallisseurakunnille niiden jäsenmäärän mukaisessa suhteessa siten, että jäsenmääränä huomioidaan talousarviovuotta edeltäneiden kolmen edellisen vuoden keskiarvo.  
 

14.3.2022 18.53