Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Luonnonsuojelualueen perustaminen 

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että osalle Tuusniemen Viitaniemen tilaa perustetaan luonnonsuojelualue. Seurakunnan omistama alue on laajuudeltaan 16,4 hehtaaria. 

Suo_kuva_iStock_750x500.jpg

Helmi-elinympäristöohjelma 2021–2030 vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista. Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. 

Ohjelmaa toteuttavat ELY-keskukset, Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus sekä kunnat ja järjestöt. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen. 

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistama, suojelun kohteeksi esitettävä alue on Tuusniemellä sijaitseva Viitaniemen tilan osa. Suojeltavan alueen pinta-ala on 16,4 hehtaaria.

Alue säilytetään luonnontilaisena

Viitaniemi on useilta osiltaan edustavia korpialueita sisältävä tila, jonka suopuustoiset alueet sekä vesitalous on säilynyt kauttaaltaan lähes luonnontilaisena. Viitaniemen tila rajautuu koko itäreunaltaan Honkajokeen. Viitaniemi on osa Honkajoen soidensuojelun täydennysohjelmaa. Rauhoittamisen tarkoituksena on suo- ja metsäluonnon suojeleminen säilyttämällä alue luonnontilaisena. 

Alueella on kielletty muun muassa metsän hakkaaminen ja puuston vahingoittaminen sekä muu kasvien tai kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen sekä selkärankaisten eläinten tappaminen ja pyydystäminen. 

Seurakuntayhtymälle maksetaan korvauksena rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä yhteensä 62 000,00 euroa. 

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti 19.2. kokouksessaan esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Tuusniemen Viitaniemen tilalle 16,4 hehtaarin alueelle perustetaan luonnonsuojelualue. Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu 12.3.
 

19.2.2024 16.31