Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Toiminnan organisointimahdollisuuksia selvitetään

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 17.12. aloitteen selvitystyöryhmän perustamisesta. Selvitystyöryhmä aloittaa kaikkien seurakuntien yhteisen ja avoimen keskustelun toiminnan organisointimahdollisuuksista muuttuvassa taloustilanteessa osana seurakuntayhtymän strategiaa.
Kuvassa yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erika Suominen

Kuvassa yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erika Suominen

Ohjausryhmään kuuluu kaksi luottamushenkilöä kustakin seurakunnasta, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Aulikki Mäkinen, yksi kirkkoherra sekä hallintojohtaja Riitta Hautaniemi. Puheenjohtajana toimii kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erika Suominen. Ohjausryhmä johtaa selvitystyöryhmän valmistelevaa työtä. Seurakuntaneuvostot päättävät luottamushenkilöedustajansa ohjausryhmään.

Selvitystyöryhmään nimetään yhtymän kirkkoherrat Ilpo Rannankari, Hannu Koskelainen, Reijo Leino, Matti Pentikäinen, Aulikki Mäkinen ja Jaana Marjanen sekä yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tarja Välimäki ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erika Suominen. Selvitystyöryhmä voi halutessaan kutsua ryhmään muita asiantuntijoita. Ryhmälle nimetään sihteeri. Asiantuntijajäseniksi nimetään rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen, hallintojohtaja Riitta Hautaniemi, viestintäpäällikkö Minna Siikaniva ja henkilöstöpäällikkö Merja Vihanto. Selvitystyöryhmän puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Aulikki Mäkinen.

Selvitystyöryhmän alustavia tuloksia esitellään viimeistään syyskuussa 2020.

17.12.2019 19.31