Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Rakennemuutoksen tavoitteena on kehittää seurakuntia

Rakenneselvitystyöryhmä esittää kahta vaihtoehtoa. Parhaina pidetään kolmen tai neljän seurakunnan mallia.

Kuopion seurakuntien logo.

Kuopion seurakuntien rakenneselvitys sai alkunsa 1.10.2019 tehdystä valtuustoaloitteesta. Aloitteen mukaisesti Kuopion seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan perustaa Kuopion seurakuntayhtymään 1.1.2020 alkaen työryhmän, jonka tavoitteena oli aloittaa kaikkien seurakuntien yhteinen keskustelu yhtymän seurakuntien toiminnan organisointimahdollisuuksista muuttuvassa taloustilanteessa ja selvittää edellisen kohdan vaikutuksia kiinteistökantaan, henkilöstöön ja talouteen. 


Rakenneselvitystyöryhmää on vetänyt yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Aulikki Mäkinen. 


Valtuustoseminaarissa aktiivista keskustelua.

Rakenneselvityksen tuloksia esiteltiin 29.9. Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteiselle kirkkovaltuustolle seminaarissa. Erilaisia malleja on vertailtu eri mittarein. Myös työntekijöitä ja seurakuntien luottamushenkilöitä on kuultu. Seminaarissa oli aktiivista keskustelua tulevaisuudesta ja uusista ideoista. Rakenneselvitystyöryhmä esitti kahta vaihtoehtoa: parhaina pidetään kolmen tai neljän seurakunnan mallia.


Yhden seurakunnan malli tuo vain nimellisiä muutoksia.


Selvitystyöryhmä ei esitä yhden seurakunnan mallia. Vuonna 2020 Kuopion seurakuntayhtymän jäsenmäärä on 87 000 ja sen pinta-ala on laaja. Yksi seurakunta tulisi jakaa pienempiin yksiköihin tavalla tai toisella, jotta käytännön työ voisi toteutua. Alueellinen organisaatio toisi vain nimellisiä muutoksia nykyiseen tilanteeseen nähden. Rahanjakomalli alueille olisi ratkaistava myös tässä mallissa. Matriisiorganisaation haasteena on puolestaan sekava hallinnollinen järjestäytyminen, jossa päätöksenteossa tasapainoiltaisiin työalojen ja alueellisten jumalanpalvelusyhteisöjen välillä. Tämä malli on konfliktiherkkä ja lisää väliportaan esimiesten määrää nykyisestä. Rakenneselvitysprosessi sai alkunsa vähenevistä kirkollisverotuloista ja talouden sopeuttamiseen liittyvistä tarpeista. Yhden seurakunnan malli ei anna tarvittavia välineitä tähän kysymykseen.

Kolmen tai neljän seurakunnan malli edistää yhteistöllisyyttä.


Rakenneselvitystyöryhmä esittää, että vuoden 2023 alusta Kuopion seurakuntayhtymässä olisi joko kolme tai neljä seurakuntaa. Alueellinen malli edustaa hengellisesti ja teologisesti yhteisöllisyyttä luovaa rakennetta, jossa jumalanpalvelusyhteisöt kokoontuvat. Johtamisen ja työyhteisöjen dynamiikan näkökulmasta kolmen tai neljän seurakunnan mallissa yksiköt eivät muodostu liian suuriksi. Moniammatillinen työote, verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa sekä seurakuntien omaleimaisuus mahdollistuvat. Alueilla toimivat itsenäiset yksiköt turvaavat seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuudet sekä päätöksenteossa että seurakunnan toiminnassa. Kolmen tai neljän seurakunnan mallissa itsenäiset seurakunnat muodostaisivat seurakuntayhtymän, jossa hallinto, päätöksenteko ja seurakuntien välinen yhteistyö toimisivat samoin kuin nykyisessä rakenteessa.


Kolmen seurakunnan mallissa Tuomiokirkko, Männistö, Puijo ja Alavan yhdistyisivät yhdeksi seurakunnaksi ja Kallavesi sekä Järvi-Kuopio jatkaisivat itsenäisinä. Tällöin uudessa Tuomiokirkkoseurakunnassa olisi noin 45 000 jäsentä, Kallaveden seurakunnassa noin 26 500 jäsentä ja Järvi-Kuopiossa noin 15 800 jäsentä. Jäsenmäärät ovat vuoden 2020 lukuja.


Neljän seurakunnan mallissa Tuomiokirkko, Männistö ja Puijo yhdistyisivät yhdeksi noin 31 400 jäsenen seurakunnaksi. Alava (noin 13 500 jäsentä), Kallavesi (noin 26 500 jäsentä) sekä Järvi-Kuopio (noin 15 800 jäsentä) säilyisivät itsenäisinä. 


Seuraavassa vaiheessa seurakuntaneuvostot voivat tehdä esityksen itseään koskevasta rakennemuutoksesta. Seurakuntaneuvoston aloite lähetetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, jonka on lähetettävä se tuomiokapitulille oman lausuntonsa ohessa.
 

1.10.2020 09.11