Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Selvityspyyntö seurakuntarakenteen muuttamisesta

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin on pyytänyt 6.4.Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymää
täydentämään tuomiokapituliin toimitettuja seurakuntarakenteen muuttamiseen liittyviä asiakirjoja ja selvityksiä 27.4. mennessä. 

Kuvassa Kuopion seurakuntien logo

Selvitys on tehty virkamiestyönä ja koottu yhteen seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston perustamassa rakenneselvitystyöryhmässä 19.4.2021. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli lausuntoa kokouksessaan 26.4.

Seurakuntarakenneuudistuksessa tavoitteena on ollut löytää rakenne, joka mahdollistaa mahdollisimman hyvin seurakuntayhtymän toiminnan sopeuttamisen verotulojen ja jäsenmäärän pienentyessä. 

Rakenneselvitystyöryhmä tutki eri vaihtoehtoja ja päätyi esittämään seurakunnille kolmen tai neljän seurakunnan malleja.

Yhteinen kirkkovaltuusto tuki lausunnossaan kirkkohallitukselle enemmistöpäätöksellä kolmen seurakunnan mallia, jossa itsenäisinä seurakuntina jatkaisivat Tuomiokirkkoseurakunta, Kallaveden seurakunta ja Järvi-Kuopion seurakunta. 

Tuomiokapitulin selvityspyyntöön sisältyi eri rakennemallien tarkastelua. Lisäksi arvioitiin talouden kehitykseen, jäsenkehityksen arviointiin, kiinteistöstrategioihin, syntyviin säästöihin ja rahanjakomalliin liittyviä kysymyksiä.

Uuteen seurakuntarakenteeseen olisi tarkoitus siirtyä 1.1.2023.

26.4.2021 18.21