Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Kuopion seurakuntien logo

Verotulojen jakoperusteet seurakunnille  

26.4.2022 19.30

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti 26.4. kokouksessaan verotulojen jakoperusteet seurakunnille. Jakoperusteen merkittävin tekijä on jäsenmäärä. 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti aiemmin 14.3. kokouksessaan yksimielisesti, että verotulojen jakoperusteiden esitys lähetetään yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi alkuperäisen suunnitelman pohjalta. Esityksen oli laatinut kirkkoneuvoston asettama työryhmä.   

Työryhmä perusteli esitystään seuraavasti: ”määrärahojen jako jäsenmäärän perusteella tulee edelleenkin olla verotulojen jakoperusteen määrittävin tekijä. Jakomallia tulee täydentää niin, että kaikille paikallisseurakunnille jaetaan perusosa, joka turvaa seurakuntatyölle sen keskeiset tekijät jäsenmäärästä riippumatta. Yhtymässä erityisesti alueelliset erot väestön määrää ja palvelutarvetta koskien ovat huomattavat, myös tästä aiheutuvat erot ja taloudellinen kuormittavuus tulee huomioida.”   

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös verotulojen jakoperusteeksi ja vuosittaisen talousarviokehyksen jakoperusteeksi yhtymän seurakunnille on seuraava:   

1. Kullekin paikallisseurakunnalle jaetaan paikallisseurakunnille jaettavasta kehyksestä perusosana 200.000 euroa, joka määrä perustuu kirkkoherran, kanttorin ja diakonian viran keskimääräisiin palkkauskustannuksiin.    

2. Kallaveden ja Järvi-Kuopion seurakunnille jaetaan vaikeahoitoisuuslisänä yhteensä 10 % paikallisseurakunnille jaettavana olevasta talousarviokehyksestä siten, että Järvi-Kuopion seurakunnan osuus tästä vaikeahoitoisuuslisästä on 2/3 ja Kallaveden seurakunnan osuus 1/3.   

3. Loppuosa talousarviokehyksestä jaetaan paikallisseurakunnille niiden jäsenmäärän mukaisessa suhteessa siten, että jäsenmääränä huomioidaan talousarviovuotta edeltäneiden kolmen edellisen vuoden keskiarvo. 

4. Jakomallia tarkastellaan tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään vaalikausittain.