Kuopion Tuomiokirkon kirkonvartijat

Kirkonvartijoiden tehtävänä on pitää Kuopion Tuomiokirkon ovia avoimena myös iltaisin. Näin kaikilla halukkailla, kaupungissa matkailevilla ja seurakuntalaisilla on mahdollisuus vierailla kirkossa myös myöhäisempänä ajankohtana. Kirkonvartijat eivät järjestä ohjelmaa, joten kävijöillä on mahdollisuus viivähtää Tuomiokirkossa hiljentyen, rukoillen ja vapaasti kirkkoon tutustuen.

Kirkonvartijat, jotka kutsuvat itseään kirkonvartijaveljiksi, koostuvat noin kolmenkymmen palveluhalukkaan ja vapaaehtoisen miehen joukosta. Kuopiossa kirkonvartijatoiminta alkoi vuonna 1993 jatkuen näin jo pitkälti toiselle vuosikymmenelle.

Yhteyshenkilö: Sakari Jäppinen p. 050 382 3420.

Yleisön palvelija

Kirkon ovien avoimena pitäminen antaa vierailijalle mahdollisuuden kiireettömään hetkeen Kuopion Tuomiokirkossa myös ilta-aikaan. Näin matkailija, seurakuntalainen ja jokainen halukas voi käydä hiljentymässä ja rauhoittumassa samalla tutustuen juhlavaan Kuopion hiippakunnan keskuskirkkoon.

Kirkonvartijatoiminnan ajatuksena on halu varjella hiljentymisen mahdollisuutta ja tarjota jokaiselle vierailijalle vapaus tulla Herran huoneeseen – ja lähteä tarvitsemansa ajan kuluttua.

Kirkonvartijat toimivat oppaan roolissa vastaten parhaansa mukaan kysymyksiin ja tarvittaessa tarjoavat myös kuuntelu- ja keskusteluapua.

Vuodesta 1993 lähtien iltavieraita on ollut 75 000, keskimäärin noin 3600 kävijää / vuosi. Kävijöitä on ollut jokaisesta maanosasta ja kymmenistä eri maista.

Varsinkin kesäaikaan ulkomaalaiset turistit ovat tutustuneet Kuopion Tuomiokirkkoon ahkerasti. Monesti vierailija on tullut mielenkiinnosta tutustumaan nähtyään kirkon valot ja avoimet ovet myöhäiseen ajankohtaan illalla. Kävijöiden kanssa on käyty mielenkiintoisia keskusteluja, niin Kuopiosta, Suomesta, Tuomikirkosta, kuin meidän evankelisluterilaisesta kirkostakin.

Kirkonvartijat on käytetty myös lukuisissa muissa vapaaehtoistehtävissä, kuten kolehdinkerääjinä, yhteisvastuutapahtumissa jakamassa ruispuuroa Kuopion torilla sekä isompien tapahtumien palvelu- ja järjestelytehtävissä. Tuomiokirkon peruskorjauksen ajan kirkonvartijat toimivat Kuopion Tuomiokirkkoseurakunnan avustavina suntioina keskusseurakuntatalolle siirretyissä jumalanpalveluksissa.

Palvelijan palkinto

Kirkonvartijalle tämä toiminta tarjoaa mahdollisuuden myös omaan hiljentymiseen ja omalla tavallaan Herran sekä lähimmäisen palvelemiseen. Illan viettäminen kirkossa ja siellä vierailevien ihmisten saatavilla oleminen antaa tilaisuuden hengellisyyteen, pysähtymiseen arjen keskellä ja kanssaihmisten tapaamiseen. Kiireettömänä hetkenä vartijaveljen kanssa voi keskustella hengellisistä ja maallisista asioista tai voi vain rauhoittua rukoilemaan ja tutkiskelemaan ajatuksiaan.

Toiminta tarjoaa kirkonvartijoille yhteisöllisyyttä ja vastakohtaa nykyelämän vauhdille, mahdollisuutta pysähtyä arjen keskellä ja irroittautua kiirettömästi pohtimaan asioita. Mieltämme lämmittää se, mitä toiminta merkitsee veljille itselleen, Tuomiokirkolle, kirkossa vierailleille ja muille toiminnasta tietoa saaneille.

Tule tutustumaan kirkonvartijailtana ja keskustelemaan vuorossa olevien kirkonvartijoiden kanssa – kirkonvartijatoiminta saattaisi kiinnostaa sinua!

Toimintatapamme

Toiminta on jatkunut pääpiirteittäin samanmuotoisena alusta alkaen ja olemme huomanneet sen hyväksi tavaksi niin vierailijoille kuin itsellemmekin. Asioista päätetään yhdessä ja vartiovuorot jaetaan arpomalla. Vartijat voivat vaihtaa vuoroja keskenään. Tuomiokirkkoseurakunnan nimittämä yhteyspappi osallistuu kokouksiimme.

Kirkonvartijan tehtävä on osoittautunut parhaiten luontuvaksi kahden miehen yhteistyönä. He pitävät kirkon ovia avoimena, suojelevat kirkossa kävijöiden hiljentymisen rauhaa – ovat saatavilla, eivät tyrkyllä.

Pidetään huolta

Kaikissa yhteisöissä, niin myös kirkonvartijatoiminnassa, on henkilöstö, joka huolehtii asioiden toteuttamisesta. Meillä nämä henkilöt ovat hengellinen isä eli yhteyspappi, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasihteeri ja kirkonvartijoiden asiainhoitaja.Yksi veljistämme toimii asiainhoitajana, joka huolehtii käytännön asioista ja on yhteydessä veljiin tarvittaessa.

Kävijämäärät koko toiminta-aikana.