Tarjolla tukea uskonnonopetukseen - valmiita oppitunteja

Tulemme mielellämme vierailemaan koulullenne ja tarjoamme muutamia valmiita oppitunteja käyttöönne.

Seurakunnantyöntekijän pitämille oppitunneille voi osallistua kaikkiin uskontokuntiin kuuluvat lapset. Huomioimme muiden kuin lutherilaiseen uskonnonopetukseen osallistuvien lasten mukana olon ryhmässä, kun tiedämme siitä.

Oppituntien kesto on noin 45 - 60 minuuttia. Oppitunneille voi osallistua useampia luokkia kerrallaan.

Kirkkoseikkailu - kirkossa tai kappelissa

Tulkaa tutustumaan kirkkotiloihin!

Kirkkovierailu sopii kaikille luokka-asteille luokka kerrallaan. Kirkkoseikkailuja toteutetaan seurakuntamme kaikissa kirkoissa ja kappeleissa.

Hautausmaakävelyt

Hautausmaa ja siunauskappeli ovat kaikkien yhteisiä tiloja. Mennään yhdessä hautausmaalle!

Seurakunnalla on Suomessa yleinen hautausvelvollisuus uskontokunnasta riippumatta. Kuinka hautajaisissa ollaan, mitä siellä tapahtuu ja kuolemaan liittyvät kysymykset ovat tämän oppitunnin teemoina. Hautausmaakävely sopii kaikenikäisille oppilaille uskontokunnasta riippumatta.
Mikäli hautausmaalle on hankala päästä, voi teemaa käsitellä myös koulussa pidettävällä oppitunnilla.

Jumalanpalvelus ja sen liturgia

Opetellaan yhdessä jumalanpalvelusta, lauletaan ja tehdään jotain seurakunnan yhteiseen jumalanpalvelukseen.

Mielellään kaksi oppituntia.

Tuolialttarit (raamattu, kirkkovuosi, kirkolliset toimitukset)

Tuolialttarit sopivat kaikenikäisille ja niitä löytyy useisiin eri teemoihin.

Oppitunnilla kerronnan tukena toimivat tuoleille ilmestyvät esineet, jotka ylläpitävät mielenkiintoa ja helpottavat muistamista. 

Valmiita tuolialttarioppitunteja löytyy raamatusta, kirkkovuodesta ja kirkollisista toimituksista.

 

Raamattu tuolialttarit

Raamatun keskeisistä tapahtumista kertovat vanhan ja uuden testamentin tuolialttarit ovat mukava tapa
motivoitua tai kerrata kolmannen ja neljännen luokan uskonnonopetuksen kokonaisuutta (raamattu).

Tuolialttareille on käsikirjoitettu myös luomiskertomus, joka sopii parhaiten pienille oppilaille.

 

Kirkkovuosi tuolialttarit

Kirkolliset värit ja kirkkovuoden keskeiset tapahtumat tulevat tutuiksi näiden tuolien avulla.

Kirkolliset toimitukset tuolialttarit 

Mukava tapa tutustua ja kerrata kirkollisia toimituksia (kaste, ehtoollinen, avioliittoon vihkiminen, kodinsiunaaminen ja hautaansiunaaminen). Näiden alttareiden yhteydessä on myös hyvä hetki puhua elämänkaaresta syntymästä kuolemaan. Löytyy myös videomuodossa Youtubesta.

Lähetys ja diakonia 

Mitä voin tehdä toisten auttamiseksi?

Kirkon keskeisiä tehtäviä on lähetys- ja diakoniatyö. Miten voin toimia toisten ihmisten elämää helpottaen. Miten ja missä voin auttaa.

Mitä on diakonia? Mitä on lähetystyö?


Suvaitsevaisuus ja vieraanvaraisuus

Oppitunti arvojen, monikulttuurisuuden ja toisen ihmisen hyväksymisen teemoilla. Tällä oppitunnilla on mahdollisuus avata pakolaisuuteen ja maailman tilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Oppitunti on sovellettavissa kaikille ikäryhmille.


Papin luokkavierailu

Kutsutaan pappi luokkaan jututettavaksi!

Koulupappimme Marjukka Borgman vastailee oppilaiden kysymyksiin, sekä jutustelee maan ja taivaan välillä olevista aisoista lasten kanssa. Yhteydenotot: marjukka.borgman@evl.fi p. 040 4848 365

Kirkkoseikkailuja, hautausmaakävelyitä ja oppitunteja voi sopia sähköpostitse suoraan työntekijän kanssa.

 

Ryhmän parempaan yhteistoimintaan ja vuorovaikutukseen tähtäävistä työskentelyistä voi sopia Tean kanssa sähköpostitse.

 

Koulutyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja tea.adeola@evl.fi  p.040 4848 538

Karttulan alue nuorisotyönohjaaja Riikka Kukkonen, riikka.kukkonen@evl.fi p.040 4848 542

Maaningan alue nuorisotyönohjaaja Emilia Airaksinen, emilia.airaksinen@evl.fi p.040 4848 411

Koulupappina toimii Marjukka Borgman, marjukka.borgman@evl.fi p. 040 4848 365

Ota yhteyttä

Nuorisotyönohjaaja
Kallaveden seurakunta
Rauhalahdentie 21
70780 KUOPIO

Kouluyhteistyö