Yhteisvastuukeräys

Vuonna 2024 Yhteisvastuu keskittyy nuorten elämänhallinnan ja mahdollisuuksien parantamiseen.

Yhteisvastuu auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia nuoria. Vuonna 2024 kerätyt varat käytetään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja heidän mahdollisuuksiensa tukemiseen HelsinkiMissionLinkki avautuu uudessa välilehdessä, Suomen ev.lut. seurakuntien ja Kirkon UlkomaanavunLinkki avautuu uudessa välilehdessä avulla.

Apua kotimaan koulumaailmaan

Yhteisvastuu tarjoaa HelsinkiMission kanssa tukea kotimaan yksinäisille nuorille. Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Tällä hetkellä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 % kokee yksinäisyyttä.

HelsinkiMission School to belong -ohjelma vie avun ja osallistaa koko koulun – aina hallinnon strategioista opettajien ja oppilashuollon ammattilaisiin ja jokaiseen lapseen ja nuoreen saakka. Ohjelmassa mukana oleville oppilaitoksille tarjotaan apuvälineet ja keinot nuoren yksinäisyyden tunnistamisesta ja puheeksi otosta avun tarjontaan.

Yhteisvastuun tuella HelsinkiMissio pystyy myös mahdollistamaan ammatillista keskusteluapua ja vapaaehtoisen tukihenkilön tarjoamaa tukea, jotta nuori voi käsitellä yksinäisyyteen liittyviä ajatuksia ja niiden yhteyttä tunteisiin ja käyttäytymiseen. Jos nuori saa apua, mahdollisuudet hyvään tulevaisuuteen kasvavat merkittävästi.

Koulutusta Ugandan pakolaisasutusalueelle

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä Ugandassa kuudella pakolaisasutusalueella. Koulutushankkeiden avulla parannetaan koulutuksen saatavuutta rakentamalla uusia ja turvallisia luokkahuoneita, järjestämällä kouluun paluuseen kannustavia kampanjoita ja lisäämällä tietoa koulutuksen tärkeydestä sekä jakamalla oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia.

Koulutuksen laatua parannetaan opettajankoulutuksella, tarjoamalla psykososiaalista tukea ja opinto-ohjausta sekä mahdollistamalla pääsyä korkeakouluopintoihin yliopistostipendien avulla.

Koulutustyötä tehdään kaikilla tasoilla: varhaiskasvatuksesta perus- ja toisen asteen koulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa on huomioitu erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joille mahdollistetaan erityisopetusta sekä nopeutettua koulutusohjelmaa, jotta nuoret, joiden koulutie on jäänyt pakolaisuuden vuoksi kesken, voivat kiriä kiinni ikätovereitaan.

Voit lukea lisää aiheesta Yhteisvastuun verkkosivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Yhteisvastuukeräys Kuopion seurakunnissa

Kallaveden seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen voit lahjoittaa monin tavoin

Lähikeräysten ohella tai sijasta voit antaa lahjasi Yhteisvastuukeräykseen Kallaveden seurakunnan MobilePay-numeroon 48542 tai tekemällä lahjoituksen Kallaveden seurakunnan nettilahjoitussivullaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi Kallaveden seurakunnan viitenumero 306157. Yhteisvastuun pankkitilit ovat Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28.

Yhteisvastuun keräyslupa Manner-Suomessa RA/2020/639/Kirkkopalvelut ry, voimassa toistaiseksi.

Kiitämme lahjoituksestasi!

Tule mukaan kerääjäksi!

Kanna kortesi kekoon yhteisvastuukerääjänä tai avusta seurakuntien Yhteisvastuu-tapahtumien järjestelyissä. Jos haluat antaa Yhteisvastuuseen aikaasi vapaaehtoistyössä, ota yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijöihin. Yhteisvastuu-kerääjät saavat seurakunnalta koulutuksen ja kaikki tarvittavat viralliset materiaalit. Lipaskeräyksiä järjestetään mm. kauppojen edustoilla.

Yhteisvastuun logo ja teksti Tehdään yhdessä toisille se, mitä tahtoisimme itsellemme tehtävän.

Ota yhteyttä

diakoniatyöntekijä, ma-ke
Kallaveden seurakunta
Rauhalahdentie 21
70780 Kuopio