Nimikkolähetit ja -kohteet Järvi-Kuopion seurakunnissa

Järvi-Kuopion seurakunta tukee  neljällä mantereella tehtävää lähetystyötä. Seurakunnalla on yhteensä yhdeksän nimikkokohdetta. Painopisteinä lähetystyössämme ovat evankeliumi ja kirkko, koulutus, elämän edellytykset, rauha ja oikeudenmukaisuus. Yhteistyöjärjestöinämme ovat Suomen Lähetysseura (SLS), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL ), Suomen Pipliaseura (SPS) ja Medialähetysjärjestö Sanansaattajat (Sansa).

Luterilaisen maailmanliiton ihmisoikeusohjelma, Kolumbia, Suomen Lähetysseura

Ohjelma käynnistyi vuonna 2010 vastaamaan Kolumbian jo lähes 60 vuotta kestäneen aseellisen konfliktin ja luonnonkatastrofien aiheuttamiin kärsimyksiin ja haasteisiin erityisesti alkuperäiskansojen ja afrokolumbialaisten alueilla. Sitä toteutetaan suurimmaksi osaksi paikallisten järjestöjen kautta väkivallan, köyhyyden ja luonnonvarojen riiston vaivaamissa Chocón ja Araucan maakunnissa.


Riikka Halme-Berneking, Angola, Suomen Lähetysseura

Riikka Halme-Berneking  toimii Yhtyneitten Raamattuseurojen raamatunkäännöskonsulttina. Angolan Pipliaseurassa on meneillään seitsemän raamatun käännöstä paikallisille kielille, joille ei ole aiemmin ollut Raamattua, sekä uudistaa jo olemassa olevia käännöksiä. Tarkoitus on kääntää Raamattu uudestaan sekä ndongaksi että kwanyamaksi.


Maria Stirling, Botswana, Suomen Lähetysseura

Maria Stirling on ollut Botswanassa 25 vuotta. Koulutukseltaan hän on kanttori, mutta opiskellut myös kielitieteitä ja tällä hetkellä opiskelee teologiaa. Marian työhön kuului monikielisen laulukirjan kokoaminen, uuden liturgian kehittäminen yhdessä paikallisten kanssa sekä hallinnollisia tehtäviä. marian työtoverit ovat olleet suurimmaksi osaksi vapaaehtoisia. Maria on tutustunut monipuolisesti kirkon työhön eri puolilla Botswanaa. 


Ilkka Repo, Namibia, Suomen Lähetysseura

Ilkan työhön kuuluu vastuu kumppanuusyhteistyöstä Botswanan evankelisluterilaisen kirkon, Namibian evankelisluterilaisen kirkon ja Angolan evankelisluterilaisen kirkon sekä Etelä-Afrikassa ja Zimbabwessa toimivien kumppanien kanssa sekä alueen työn kokonaissuunnittelu, seuranta ja raportointi. Ilkka toimii myös alueella työskentelevien Lähetysseuran työntekijöiden esimiehenä. Hän on tällä hetkellä kotimaassa. Tarkoitus on palata Namibiaan vuonna 2021.


Thaimaan työalue, Thaimaa, Suomen Lähetysseura

Thaimaa on yksi buddhalaisia maita Mekongin alueella. Kristittyjä arvioidaan olevan prosentti asukkaista. Thaimaan evankelisluterilaisessa kirkossa on noin 4800 jäsentä. Lähetysseura toimii Thaimaassa monella eri osa-alueella. Tähän kuuluu muun muassa raamatunkäännöstyön tukemista, mediatyötä, pyhäkoulu- ja nuorisotyötä sekä teologisten seminaarien järjestämistä. Sen lisäksi alueella tuetaan kirkon kummiohjelmaa, vanhus- sekä hiv ja aids -työtä ja Armonkotia. Lähetysseura toimii myös ihmiskaupan vastaisessa työssä ja pyrkii kuntouttamaan ihmiskaupan uhreiksi joutuneita.


Asako ja Lauri Palmu, Japani, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

Palmut asuvat perheensä kanssa tällä hetkellä Nishinomiyan kaupungissa. He ovat Etelä-Nishinomiyan seurakunnan vastuutyöntekijöitä.


Raamattutyö, Venäjä, Suomen Pipliaseura

Suomen Pipliaseura seura tekee Suomen sukuisten kansojen keskuudessa raamatunkäännös- ja lähetystyötä. Pyrkimyksenä on saada Raamattu käännettyä suomalais-ugrilaiseen kielihaaraan kuuluvien kansojen keskuuteen.


Raamattutyö, Lähi-Itä, Suomen Pipliaseura

Suomen Pipliaseura tekee Lähi-Idässä raamatunkäännöstyötä yhteistyössä paikallisten kielten puhujien kanssa. Käännöstyön lisäksi Pipliaseura tekee työtä Raamattujen jakamisen eteen sekä kouluttaa paikallisia.


Radiolähetystyö, Intia, Medialähetys Sanansaattajat

Sanansaattajat tukevat ja toimivat mukana Intiassa kuultavissa bhilinkielisissä, hengellisissä radio-ohjelmissa teemalla ”Elämän sana”. Bhilinkielen puhujia Pohjois-Intiasta löytyy noin kolme miljoonaa ihmistä ja varsinkin syrjäisemmillä alueilla radio on tärkein viestintäväline.

Kuvassa Maria Stirling vihreän suuren pensaan edessä hymyilemässä
Maria Stirling, Botswana. Suomen Lähetysseura