Nimikkolähetit ja kohteet

Männistön seurakunta tukee Afrikassa, Lähi-Idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Japanissa tehtävää lähetystyötä. Seurakunnalla on yhteensä kuusi nimikkokohdetta. Painopisteinä lähetystyössämme ovat evankeliumi ja kirkko, koulutus, elämän edellytykset, rauha ja oikeudenmukaisuus.

Yhteistyöjärjestöinämme ovat Suomen Lähetysseura (SLSLinkki avautuu uudessa välilehdessä), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKLLinkki avautuu uudessa välilehdessä ), Suomen Pipliaseura (SPSLinkki avautuu uudessa välilehdessä), sekä Kirkon UlkomaanapuLinkki avautuu uudessa välilehdessä.  Lähetysseuran kautta tuemme Botswanassa tehtävää lähetystyötä sekä Kiinan ja Thaimaan kirkkoja, Kansanlähetyksen kautta Japanin lähetystä ja Pipliaseuran kautta lukutataitotyötä Afrikassa.

Voit tukea lähetystyötä sekä rukouksin että taloudellisesti, ns. vapaaehtoiskannatuksen kautta. Lähetyskohteidemme saama osuus kirkollisveroista määräytyy vapaaehtoiskannatuksen määrän mukaan. Voit tukea taloudellisesti Männistön lähetyskohteita osoittamalla tukesi tilille: FI9220271800035217. Merkitse viestikenttään luvut: 2260/4 sekä: ”Männistön lähetyskannatus”.

Antamasi lahja jyvitetään eri kohteiden kesken, tai voit osoittaa lahjasi tietylle kohteelle lisäämällä viestikenttään erityiskohteen: SLS (ja mahdollisesti: Tansania Botswana, Kiinan kirkko tai Thaimaan kirkko); SEKL; SPS tai KUA (Kirkon Ulkomaanapu)

Voit ryhtyä myös kuukausilahjoittajaksi Männistön SLS:n lähetyskohteille. Kysy siitä Sallallta: salla.tyrvainen@evl.fi, p. 040 484 8320.
 

"Lähetä leipäsi vetten yli, sillä ajan pitkään sinä saat sen jälleen."  - Saarn.11:1

 

Suomen Lähetysseura

TANSANIA

Tuemme kirkon työtä tasa-arvon puolesta Tansaniassa. Tavoitteena on tukea tyttöjen ja nuorten naisten koulutusta sekä heihin kohdistuvan väkivallan ehkäisyä. Tyttöjen kouluun paluu estyy usein lapsen saannin jälkeen. Noin 30% tytöistä kokee seksuaalista väkivaltaa, jonka seurauksina voivat olla raskaus, HIV ja/tai fistula eli pidätyskyvyttömyys. Tyttöihin kohdistuu myös silpomista. 

Tuemme myös ELCT:n (Tansanian luterilainen kirkko) työtä positiivisen maskuliinisuuden edistämiseksi. "Innovaatiot tasa-arvon puolesta" -ohjelmaa päivitetään ja jaetaan kirkon toimijoille ja johtajille samoin kuin "Tasa-arvoa edistävä viestintästrategia"-raporttia. 

 

BOTSWANA

Tuemme Maria Stirlingiä (SLS) seurakuntia palvelevassa työssään Botswanan ja Angolan evankelis-luterilaisissa kirkoissa.

 

KIINAN KIRKON TUKEMINEN

Suomen Lähetysseura: Orvot ja haavoittuvassa asemassa olevat lapset, Kiina 

Hunanin maakunnassa Kiinassa aidsista on kehittynyt tappavin tarttuva tauti viimeisten 20 vuoden aikana. Tuetun hankkeen toiminta-alueella Hengyangin kaupungissa on toiseksi korkein sairastavuus koko maakunnassa. Hiv:n ja aidsin leviäminen on vaikuttanut peruuttamattomasti alueen lasten elämään.

Orpolasten parissa toteutettava hanke on alkanut vuonna 2018. Edellisen hankeseurantamatkan yhteydessä syyskuussa 2019 Lähetysseuran työntekijä havaitsi lasten piirissä paljon positiivista edistymistä, eli lasten tarpeet on huomioitu hyvin hankkeen sisällöllisissä toiminnoissa. Kun hanke alkoi 2018, päästiin tutustumaan heti alkuvaiheeseen, jolloin vaikeassa elämäntilanteessa olevat lapset olivat kyllä hyvinvoivia, mutta paljon ujompia. Tällä kertaa lapset ja heidän huoltajansa leikkivät iloisesti ja olivat vuorovaikutuksessa ohjaajien ja hanketyöntekijöiden parissa. Lapset muistivat myös Lähetysseuran työntekijän viime vuodelta ja olivat ilahtuneita vieraastaan.

THAIMAAN KIRKON TUKEMINEN

  • Kirkon seurakuntatyön kehittäminen

  • Kirkon hallinnon vahvistaminen

Thaimaan evankelisluterilainen kirkko (Evangelical Lutheran Church of Thailand eli ELCT) on 1994 itsenäistynyt 4600 jäsenen kirkko. Sillä on 30 seurakuntaa, joista 8 sijaitsee Bangkokissa ja lisäksi on useampia saarnapaikkoja. Suurin osa kirkon jäsenistä on ensimmäisen polven kristittyjä theravadabuddhalaisuuden ollessa Thaimaan valtauskonto. Kristilliset seurakunnat kasvavat eniten etnisten vähemmistöjen keskuudessa Pohjois-Thaimaassa. Animistisesta kansanuskosta siirtyminen kristinuskoon on merkinnyt peloista irtautumista ja elämänhallinnan parantumista. Kristinusko on myös vahvistanut perheiden osallistumista mm. terveydenhoidon ja peruskoulutuksen piiriin. Erityisesti tyttöjen asema on vahvistunut. Kristinuskon sisältöjen ymmärrys on monissa seurakunnissa vielä varsin hatara. Seurakunnat tekevät varsinkin maaseudulla tavoittavaa työtä. Diakoniatyön merkitystä kirkon toiminnassa on syytä vahvistaa. ELCT:n seurakunnissa koulutetaan maallikkoja erilaisten projektien kautta. Sosiaalisen median käyttö tavoittavassa työssä on vasta aluillaan.

Seurakuntatyön kehittämishankkeet ja odotukset liittyvät: 1) medioiden hyödyntämiseen tavoittavassa työssä; 2) ELCT:n johtajien työn pitkäkestoiseen suunnitteluun kirkollisen työn mukaisesti; 3) naisten tasaveroiseen toimijuuteen ELCT:ssä; seurakuntien työn priorisoimiseen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tueksi mm. koulutusprosessin kautta, joka vahvistaa seurakuntien ja jäsenten luterilaista itseymmärrystä; 4) ELCT on dialogissa erilaisten kristillisten toimijoiden kanssa alueellaan; 5) kehitysyhteistyön kanavoiminen heikoimmassa asemassa olevien tueksi; 6) seurakuntien jäsenmäärien kasvuun. Pitkäaikaisvaikutuksina odotetaan thaimaalaisen yhteiskunnan oppimista arvostamaan jokaisen ihmisryhmän ja jäsenen luovuttamatonta ihmisarvoa ja Kristuksen pelastavaa työtä ihmisten keskuudessa. ELCT:n työn hedelminä toivotaan näkyvän seurakuntien alueella ilon, oikeudenmukaisuuden ja rauhan lisääntymisenä.

Thaimaan evankelisluterilaisen kirkon hallinnon kehittämisessä tähdätään ELCT:n suurempaan omavaraisuuteen hallinnollisesti, koulutuksellisesti sekä taloudellisesti. Kirkkoa tuetaan talouspäällikön palkkaamisessa talousasioiden hoitamiseksi sekä kymmenen evankelistan palkkaamista. Seurakuntien tilojen omistussuhteita selkiytetään sekä siirretään ELCT:n omaisuudeksi. Siirtojen tapahduttua tuetaan seurakuntien tilojen uudisrakentamista ja kuntoutusta. Lähetysseura tukee ELCT:n hallinnon kehittämistä antamalla budjettitukea kirkon keskustoimiston kuluihin: mm. piispan, kirkon taloudenhoitajan, pääsihteerin, kirjanpitäjän sekä toimistotyöntekijän henkilöstökuluihin.


Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys

Tuemme Asako ja Lauri Palmun työtä Kita-Suzurandain eli Pohjoisen Kielokukkulan seurakunnassa Koben pohjoisosassa. Seurakunta kuuluu Länsi-Japanin evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Lauri toimii seurakunnan pastorina ja Asako diakonina. Kumpikin tekee tavoittavaa ja evankelioivaa työtä.

Palmut palasivat Japaniin Suomen jakson jälkeen ja aloittivat uudessa seurakunnassaan syyskuun 2023 alussa. 

 

Suomen Pipliaseura

Vuoden 2018 alusta astui voimaan uusi sopimus Suomen Pipliaseuran kanssa.

Suomen Pipliaseura on aloittanut vuonna 2017 mittavan lukutaito-ohjelman Itä-Afrikassa. Sen tavoitteena on opettaa 20 000 aikuista naista lukemaan. Ohjelmassa on mukana 16 vähemmistökieltä ja viisi maata: Etiopia, Kenia, Malawi, Tansania ja Namibia.

Lukutaito-ohjelma rahoitetaan Yhtyneiden Raamattuseurojen turvin. Kullekin maalle nimetään lukutaitotyön konsultti, ja työtä koordinoivat paikalliset pipliaseurat. Yhteistyössä SIL International:in  Afrikan alueen työn kanssa kehitetään oppimateriaaleja ja koulutetaan opettajia.

Ehtoollisenjakoa Thaimaassa, evankelista Kanee ja Tomas Kolkka.
Evankelista Kanee ja Tomas Kolkka jakamassa ehtoollista, Thaimaa. Kuva: Riikka Maria Kolkka, SLS.

Ota yhteyttä

Rovastikuntapastori, ympäristövastaava
Männistön seurakunta
Ampujanpolku 2
70460 Kuopio