Mikä ihmeen Yhteisvastuu?

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai polittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Yhteisvastuu 2021 – vanhusten köyhyys Suomessa ja ulkomailla

Suomessa Yhteisvastuu keräyksellä tuetaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä, yhteistyössä Kirkon diakoniarahaston ja paikallisseurakuntien kanssa. Keräysvaroista  20% ohjataan diakoniarahastoon, josta myönnetään seurakuntien diakoniatyön kautta eri suuruisia avustuksia, avuntarpeesta riippuen. Seurakunnissa pyritään yhteisvastuuvaroin tuomaan välitöntä apua ja helpotusta vähävaraisten arkeen esimerkiksi ruoka-avun kautta. 20% keräysvaroista jää suoraan seurakunnan diakoniatyöhön josta varat ohjataan taloudelliseen avustamiseen.

Ulkomailla Yhteisvastuun keräyksellä autetaan 60% keräysvaroista Kirkon ulkomaanavun katastrofirahastoon. Näillä varoilla autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineita ihmisiä ja turvataan heille muun muassa riittävän ravinnon, välttämättömien  perustarvikkeiden ja puhtaan veden saanti, sekä mahdollisuus terveydenhoitoon ja majoitukseen.

Yhteisvastuukeräyksen kumppani Kirkon Ulkomaanapu on yhteisvastuurahoituksen tuella ryhtynyt kiireellisiin toimiin koronaviruksen vaikutusten lieventämiseksi maailman köyhimmillä katastrofialueilla. Aiempina vuosina kerättyjä yhteisvastuutuottoja käytetään koronan leviämisen estämiseen ja uhrien auttamiseen...

Klikkaamalla linkkiä pääset suoraan Yhteisvastuun lahjoitussivulle. Yhteisvastuutuotosta 20% suuntautuu suoraan Männistön seurakunnan diakoniatyöhön

Osallistu yhteisvastuukeräykseen