Kuuroille

 

Viittomakieli on yksi Suomen ev.lut. kirkon käyttämistä kielistä. Kuopion seurakunnissa on viittomakielentaitoinen diakoni. Alueella toimii myös kuurojenpappi.

 

Kuurojentyö

Kuopiossa kokoontuu kuurojen lähetyspiiri joka kuukausi. Viittomakielisiä jumalanpalveluksia järjestetään muutamia vuodessa.

Lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia, juhlia ja retkiä. 

Diakonilta ja kuurojenpapilta voi pyytää henkilökohtaista tapaamista tarvittaessa kotiin tai seurakunnan tilaan.

Viittovan seurakunnan logo, sininen katto, jonka harjalla risti, ja katon alla viittovat kädet
Viittovan seurakunnan logo.

 

Ota yhteyttä

 

Anna-Sofia Olkkola
diakoni
anna-sofia.olkkola@evl.fi
p. 040 484 8461

 

Seppo Laukkanen
kuurojenpappi
seppo.laukkanen@evl.fi
p. 050 355 9816

 

kuurojenpapin työstä tarkemmin

kirkko ja viittomakieliset

aktiivisesti osallinen- viittomakielellä

Ota yhteyttä

diakoni, vammaistyöntekijä
Seurakuntatyön erityispalvelut
vaihde 017- 158 111
Postiosoite: PL 1064
70101 Kuopio

kuulo-, näkö- ja kehitysvammaiset, viittomakieliset