Meidän seurakunta - Järvi-Kuopion seurakunta

Järvi-Kuopion seurakunta on yksi kuudesta Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän seurakunnasta. Järvi-Kuopion seurakuntaan kuuluu kahdeksan alueseurakuntaa: Juankoski, Kaavi, Muuruvesi, Nilsiä, Riistavesi, Säyneinen, Tuusniemi ja Vehmersalmi.

Lähemmäs Luojaa, luontoa ja lähimmäistä

Järvi-Kuopion seurakunnan tehtävä on määritelty seurakunnan toiminnan linjauksessa vuoteen 2020:

"Järvi-Kuopion seurakunta kutsuu ihmisiä Luojansa yhteyteen, viljelemään ja varjelemaan luontoa sekä huolehtimaan lähimmäisistään lähellä ja kaukana". Tätä tehtäväänsä Järvi-Kuopion seurakunta toteuttaa kahdeksassa jumalanpalvelusyhteisössään - alueseurakunnissa.

Järvi-Kuopion seurakunnalla on pitkät juuret

Koillis-Savon alueella on seurakunnallisella toiminnalla pitkät juuret. Vuosisatojen ajan ovat alueen asukkaat tahtoneet luoda puitteita tullakseen Jumalan sanan kuuloon ja päästäkseen osallliseksi kristillisistä toimituksista. Tämän eteen menneet sukupolvet ovat nähneet vaivaa ja luoneet puitteita seurakunnalliselle elämälle.

Aina noiden asioiden järjestelyssä ei olla päästy kaikkia miellyttävään lopputulokseen ja joskus on ajauduttu kiistoihinkin, milloin kirkon paikasta, milloin ihmisten välisistä suhteista. Kristillinen seurakuntatyö on näillä alueilla hakenut muotoaan ja Järvi-Kuopion alueseurakunnilla onkin monipolvinen historiansa erilaisissa seurakuntarakenteissa. Seurakuntien rakenteet ovat vuosisatojen aikana vaihdelleet, mutta keskeisintä on ollut, että seurakunta on ollut mahdollisimman lähellä alueensa asukkaiden arkea ja juhlaa. Rinnallakulkijana niin ilossa kuin surussakin.

Aikojen muuttuessa uuden vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä tuli taas aika pohtia, miten seurakunnan läsnäolo turvattaisiin tulevissa haasteissa. Tällöin istuttiin yhteiseen pöytään ja jaettiin huoli naapuriseurakuntien kesken. Tuolloin Koillis-Savolaiset seurakunnan päättäjät liittyivät menneiden sukupolvien vastuulliseen joukkoon. Kun yksin voimavarat eivät riittäneet turvaamaan seurakunnan läsnäoloa kaikilla alueilla, päätettiin yhteenliittymällä rakentaa sellainen seurakunta, joka turvaa toiminnan kaikkein pienimpienkin alueseurakuntien alueilla.

Tätä työtä on toteutettu lähes kymmenen toimintavuoden ajan. Paljon on vielä tehtävää, mutta monessa ollaan myös onnistuttu.

Tätä rakennemuutosseurakuntaa rakentamaan me tarvitsemme kaikkia seurakuntamme jäseniä. Yhdessä työtä tehden ja rukoillen me jatkamme sillä tiellä, jonka esi-isämme näillä mailla ovat hyvin pohjustaneet. Uuden rakentaminen ei aina ole helppoa eikä kivutonta, mutta tässä tehtävässämme meitä rohkaisee tieto siitä, että vuosisatojen ajan kirkoissamme ja seurakunnissamme on rukoiltu nousevien sukupolvien ja heidän työnsä puolesta. Nuo rukoukset kantavat meitä eteenpäin tämän päivän ratkaisuissamme ja samalla velvoittavat meitä huolehtimaan siitä, että myös meidän jälkeemme evankeliumin hyvä sanoma on kuultavissa seurakuntamme alueella.

Juha Hagman, Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra

Vehmersalmen kirkko sisältä.

Ota yhteyttä

Kirkkoherra
Järvi-Kuopion seurakunta
Paasikoskentie 1
73500 Juankoski