Meidän seurakunta

Järvi-Kuopion seurakunta on yksi kuudesta Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän seurakunnasta. Järvi-Kuopion seurakuntaan kuuluu kahdeksan alueseurakuntaa: Juankoski, Kaavi, Muuruvesi, Nilsiä, Riistavesi, Säyneinen, Tuusniemi ja Vehmersalmi. Jokaisessa alueseurakunnassa on oma kirkko ja seurakuntalaisia palveleva jumalanpalvelusyhteisö, mutta silti olemme yksi yhteinen seurakunta.

Ovi auki Jumalan luo

Järvi-Kuopion seurakunnan uusi strategia "Ovi auki Jumalan luo" viitoittaa seurakunnan toiminnan kehittämistä tulevina vuosina. 

Katso tästä koko strategiaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Seurakunnassamme tehdään työtä sen eteen, että kaikki ihmiset oppisivat tuntemaan Jeesuksen pelastajana ja pääsisivät sisälle Jumalan valtakuntaan. Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Toimintamme on tietoisesti mukaan kutsuvaa. Kaikki ihmiset ovat tervetulleita mukaan seurakuntamme toimintaan.

Seurakunnan strategiassa vuosille 20232026 on viisi painopistealuetta:

  1. Julistamme rohkeasti evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta
  2. Vahvistamme seurakuntalaisuutta
  3. Asetumme heikoimmassa asemassa olevien puolelle
  4. Kehitämme seurakuntien välistä yhteistyötä sekä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa
  5. Kannamme vastuuta luomakunnasta

Olemme järjestäneet Järvi-Kuopion seurakunnassa vuosittain yli 400 jumalanpalvelusta. Jumalanpalvelus säilyy seurakunnan toiminnan keskuksena jatkossakin. Toisaalta tunnistamme sen, että monet alueemme ihmiset eivät tule mukaan tiloissamme järjestettävään toimintaan. Pyrimme suuntaamaan toimintaamme yhä enempi sinne, missä ihmiset ovat, some mukaan lukien. Väestön ikääntyessä ja eriarvoisuuden lisääntyessä kaikissa ikäryhmissä diakonian rooli tulee entisestään kasvamaan seurakunnassamme.

Seurakuntamme elämä rakentuu tulevaisuudessa entistä vahvemmin seurakuntalaisten aloitteellisuuden, osaamisen ja lahjojen varaan. Seurakunnan menestyksellinen toiminta edellyttää myös yhä enenevässä määrin yhteistyötä seurakuntien välillä ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Haluamme olla aktiivisia toimijoita muiden alueellamme vaikuttavien toimijoiden rinnalla alueemme paikkakuntien parhaaksi.

Järvi-Kuopion seurakunnalla on pitkät juuret

Koillis-Savon alueella on seurakunnallisella toiminnalla pitkät juuret. Vuosisatojen ajan ovat alueen asukkaat tahtoneet luoda puitteita tullakseen Jumalan sanan kuuloon ja päästäkseen osalliseksi kristillisistä toimituksista. Tämän eteen menneet sukupolvet ovat nähneet vaivaa ja luoneet puitteita seurakunnalliselle elämälle.

Aina noiden asioiden järjestelyssä ei olla päästy kaikkia miellyttävään lopputulokseen ja joskus on ajauduttu kiistoihinkin, milloin kirkon paikasta, milloin ihmisten välisistä suhteista. Kristillinen seurakuntatyö on näillä alueilla hakenut muotoaan. Järvi-Kuopion alueseurakunnilla onkin monipolvinen historiansa erilaisissa seurakuntarakenteissa. Seurakuntien rakenteet ovat vuosisatojen aikana vaihdelleet, mutta keskeisintä on ollut, että seurakunta on ollut mahdollisimman lähellä alueensa asukkaiden arkea ja juhlaa rinnallakulkijana niin ilossa kuin surussakin.

Aikojen muuttuessa uuden vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä tuli taas aika pohtia, miten seurakunnan läsnäolo turvattaisiin tulevissa haasteissa. Tällöin istuttiin yhteiseen pöytään ja jaettiin huoli naapuriseurakuntien kesken. Tuolloin koillis-savolaiset seurakunnan päättäjät liittyivät menneiden sukupolvien vastuulliseen joukkoon. Kun yksin voimavarat eivät riittäneet turvaamaan seurakunnan läsnäoloa kaikilla alueilla, päätettiin yhteenliittymällä rakentaa sellainen seurakunta, joka turvaa toiminnan kaikkein pienimpienkin alueseurakuntien alueilla. Näin Järvi-Kuopion seurakunta sai syntynsä vuoden 2011 alussa. Nilsiän seurakunta liittyi Järvi-Kuopion seurakuntaan kuntaliitoksen myötä 1.1.2013.

Työtä on toteutettu nyt yli kymmenen toimintavuoden ajan Järvi-Kuopion rakennemuutosseurakunnassa. Seurakuntaa rakentamaanolemme tarvinneet, ja jatkossakin tarvitsemme, kaikkia seurakuntamme jäseniä. Yhdessä työtä tehden ja rukoillen me jatkamme sillä tiellä, jonka esi-isämme näillä mailla ovat hyvin pohjustaneet.

Tehtävässämme meitä rohkaisee tieto siitä, että vuosisatojen ajan kirkoissamme ja seurakunnissamme on rukoiltu nousevien sukupolvien ja heidän työnsä puolesta. Nuo rukoukset kantavat meitä eteenpäin tämän päivän ratkaisuissamme ja samalla velvoittavat meitä huolehtimaan siitä, että myös meidän jälkeemme evankeliumin hyvä sanoma on kuultavissa seurakuntamme alueella. Tähän rukoukseen ja toimintaan Järvi-Kuopion seurakunta rohkaisee liittymään ja saamaan voimaa yhteisestä uskosta.

Juha Hagman, Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra

Kansikuva Järvi-Kuopion seurakunnan strategiasta vuosille 2023–2026. Kuvassa piirretty järvimaisema ja risti.

Ota yhteyttä

Kirkkoherra
Järvi-Kuopion seurakunta
Paasikoskentie 1
73500 Juankoski